Życzenia świąteczne Księdza Proboszcza na Boże Narodzenie 2023.

Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą…”

           Drodzy Parafianie Prostyńscy! Szanowni Goście!

     Uroczystość Bożego Narodzenia jest najpiękniejszym świętem, pełnym miłości, zgody i ciepła rodzinnego. Podczas wieczerzy wigilijnej w gronie rodzinnym, a także nieraz z przyjaciółmi będziemy łamać się Opłatkiem – „symbolem” Jezusa, który tak, jak dzielony Chleb daje człowiekowi siłę i moc do dalszego życia, wzmacnia nas „w drodze do nieba” oraz sprawia, że stajemy się coraz lepsi i otwarci na Pana Boga i drugiego człowieka. Taka  jest przeogromna moc tej odrobiny śnieżnobiałego Opłatka. W tym też czasie śpiewamy przepiękne polskie kolędy – one pomagają nam lepiej zrozumieć odwieczną Prawdę, że „… Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami…” 

     Po raz kolejny mam ten wielki zaszczyt, jako Proboszcz prostyńskiej Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w imieniu własnym i mego współpracownika: ks. mgr Krzysztofa Nagórnego oraz ks. kan. Krzysztofa Maksimiuka – naszego Seniora złożyć serdeczne i szczere życzenia świąteczne.  Wszystkim Parafianom i oraz Gościom spędzającym u nas Święta, życzę wszelkiego błogosławieństwa od Bożej Dzieciny, a przed wszystkim: zdrowia, szczęścia, spokoju ducha i radości oraz wszelkich pomyślności w nadchodzącym  Nowym 2024 Roku.

      Niech nowo narodzone Dziecię Jezus narodzi się w naszych sercach, znajdując w nich godne mieszkanie.

„…Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą…” – błogosław całą naszą Parafię w Prostyni, jej mieszkańców i wszystkich Gości! Raz jeszcze  życzę wszystkim: WESOŁYCH  ŚWIĄT  BOŻEGO NARODZENIA!  SZCZĘŚĆ  BOŻE!

ks. kan. Józef Poskrobko – proboszcz i kustosz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni i Dziekan Łochowski.