Rada parafialna

W związku z zakończeniem pracy duszpasterskiej w Prostyni przez ks. proboszcza kan. Ryszarda Zalewskiego wygasła również kadencja istniejącej dotychczas Rady Parafialnej w Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Prostyni.
Wszystkim paniom i panom Radnym odchodzącym z Rady Parafialnej, która zakończyła swoją działaność ks. kan. Józef Poskrobko serdecznie dziękuje.

Po wnikliwych konsultacjach z parafianami została w kwietniu i maju 2020 r wyłoniona nowa Rada Parafialna, a kandydaci na radnych wyrazili zgodę na pracę w tejże Radzie.

Nowo wybrana Rada Parafialna w Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Prostyni została dn. 27.05.2020 r zatwierdzona przez J. E. Ks. Bpa dr Piotra Sawczuka Ordynariusza Drohiczyńskiego na okres od czerwca 2020r do czerwca 2025r. tj. na czas nowej, pięcioletniej kadencji.

Do Rady Parafialnej w Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Prostyni należą:
1.Bartczuk Krystyna – Wółka Okrąglik
2.Bronisz Krzysztof – Orzełek
3.Bruszewski Andrzej – Boreczek
4.Dębowiak Paweł – Prostyń
5.Dłuski Józef – Złotki
6.Filipowicz Janusz – Grądy
7.Grzymała Marek – Prostyń
8.Kłusek Bogdan – Kiełczew
9.Kruk Leszek – Bojary
10.Laskowiecka Grażyna – Rytele Święckie
11.Lipka-Bartosik Małgorzata – Złotki
12.Mazurek Bożena –Treblinka
13.Młynarczyk Andrzej – Kiełczew
14.Nasiłowski Jacek – Wólka Dolna
15.Przewoźna Irmina – Poniatowo – (skarbnik Rady)
16.Przewoźny Jerzy – Prostyń
17.Rytel–Andrianik Marian – Rytele Święckie
18.Rytel–Andrianik Mariusz – Prostyń – (viceprzewodniczący Rady)
19.Steć Agnieszka – Poniatowo – (sekretarz Rady)
20.Tararuj Milena – Wółka Okrąglik
21.Walczuk Elżbieta – Kiełczew
22.Wiechowski Stanisław – Kiełczew
23.Wójcik Małgorzata – Wółka Okrąglik
24.Złotkowski Paweł –Treblinka

 

W/w Rada Parafialna jako organ doradczy będzie doradzała ks. kan. Józefowi Poskrobko – Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej w Prostyni (przewodniczącemu Rady) w sprawach duszpasterskich i administracyjno – gospodarczych związanych z funkcjonowaniem naszej Parafii.