AKCJA KATOLICKA

Akcja katolicja logo

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930. Była to organizacja centralistyczna, opierająca się na jednolitym dla całego kraju statucie. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. W budowaniu struktur przyjęto model włoski stowarzyszenia oparty na czterech stanach: mężczyźni, kobiety, młodzież męska, młodzież żeńska. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla. W roku 1993, Ojciec Święty Jan Paweł II , podczas wizyty biskupów polskich ”ad limina”, zwracając uwagę na nowy etap w historii Polski i Kościoła po upadku systemu komunistycznego, wyraził wolę reaktywowania w kraju struktur Akcji Katolickiej. ”Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna” – powiedział Ojciec Święty.
Akcja Katolicka jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jedności, siły i pokory. Uczymy się podobnie myśleć i wspólnie działać, pamiętając słowa Chrystusa: ,,Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich”.
Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła.
źródło: www.ak.org.p

ZARZĄD AKCJI KATOLICKIEJ:
PREZES – Bożena Mazurek
Z-CA PREZESA – Marian Rytel – Andrianik
SKARBNIK – Krystyna Bartczuk

CZŁONKOWIE:
1. Andrzej Bruszewski – Boreczek
2. Grażyna  Bruszewska – Boreczek
3. Marian Rytel – Andrianik – Rytele Święckie
4. Ewa Jakubik – Prostyń
5. Wojciech Jakubik – Prostyń
6. Dorota Koroś – Kiełczew
7. Andrzej Koroś – Kiełczew
8. Bożena Mazurek – Treblinka
9. Wanda Bartczuk – Wólka Okrąglik
10. Krystyna Turos – Wólka Okrąglik
11. Alina Kłusek – Kiełczew
12. Bogdan Kłusek – Kiełczew
13. Anna Zębrowska – Rytele Święckie
14. Zdzisław Samulak- Rytele Święckie
15. Lilia Jaskólska – Prostyń
16. Mirosława Kowalewska – Prostyń
17. Lucyna Wierzbicka – Rytele Święckie
18. Katarzyna Gąsior – Prostyń
19. Krystyna Rakowska – Rytele Święckie
20. Halina Rytel – Skorek – Treblinka
21. Teresa Mróz – Kiełczew