Wikariusze parafii Prostyń

Już od XVI w. w Prostyni byli wikariusze, jednak nie przez cały czas. Na przełomie XVI i XVII w. wikariusz często był jednocześnie altarzystą. Gdy altaria przestała istnieć na przełomie XVII i XVIII w. wtedy sporadycznie w Prostyni pracowało dwóch księży.

Najwiecej wikariuszy było w XIX i XX w. Bywały okresy, że nawet wtedy gdy parafia liczyła ok. 4000 wiernych nie było w niej wikariusza (1890 – 1932), a czasem pomagał rezydent (1882 – 87; 1976 – 82). W świetle zachowanych dokumentów można odtworzyć prawie kompletną listę wikariuszy parafii Prostyń . (Daty przy nazwiskach są podane na podstawie dokumentów choć dany wikariusz mógł być w parafii już od kilku lat przed ta datą lub po niej).

od 2021
ks. Paweł Hryniewicki
Ur. w Bielsku Podlaskim. Pochodzi z parafii Matki Bożej z Góry Karmel. Został wyświęcony na kapłana w Sanktuarium Trójcy Świętej i św. Anny w Prostyni przez Księdza Biskupa Antoniego Dydycza, dnia 12 czerwca 2010 roku. W swojej dotychczasowej posłudze kapłańskiej pracował jako wikariusz: przez pięć, lat w parafii Kamionna, później w Hajnówce – 2 lata, w Bielsku Podlaskim – 2 lata w Parafii Opatrzności Bożej i ostatnie dwa lata pracował w parafii Rozbity Kamień. Od dnia 22 sierpnia 2021 r. pełni posługę kapłańską jako wikariusz w Bazylice Mniejszej w Prostyni. Imieniny:29 czerwca.
2019 - 2021
ks. Maciej Paweł Domańszczyński
Ur. 24.04.1992 r., syn Eugeniusza i Marii z domu Waśkiewicz. Pochodzi z parafii pw. św. Zygmunta Króla w Łosicach. Ma trójkę rodzeństwa: dwie siostry – Małgorzatę i Alicję oraz brata Grzegorza. W latach 2008-2011 uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Łosicach, do klasy o profilu humanistycznym. W 2011 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. 3 czerwca 2016 r. przyjął święcenia diakońskie. 8 maja 2017 r. obronił pracę magisterską z teologii dogmatycznej pod tytułem „Maryja w tajemnicy Kościoła. Maryjne aspekty nauczania Benedykta XVI” pisaną pod kierunkiem ks. dra Jarosława Rzymskiego. Jego motto na obrazku prymicyjnym brzmi: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.” (J 6, 68) Imieniny: 14 maja.
2016 - 2019
ks. Łukasz Suszko
Ur. 18.10.1984 r. w Bielsku Podlaskim. Pochodzi z parafii Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie. Został wyświęcony na kapłana w Sanktuarium Trójcy Świętej i Św. Anny w Prostynj przez Księdza Biskupa Antoniego Dydycza, dnia 12 czerwca 2010 roku. W swojej dotychczasowej posłudze kapłańskiej pracował jako wikariusz w Sarnakach i w Hajnówce. Od dnia 26 sierpnia 2015 r. pełni posługę kapłańską jako wikariusz w Bazylice Mniejszej w Prostyni. Imieniny: 18 października.
2015 - 2016
ks. Krzysztof Domaraczeńko
Ur. 15.07.1974 r. w Siemiatyczach. Pochodzi z parafii p.w. Trójcy Świętej w Drohiczynie. Został wyświęcony na kapłana w Bazylice Węgrowskiej przez Księdza. Biskupa Antoniego Dydycza, dnia 15 czerwca 2002 roku. W swojej dotychczasowej posłudze kapłańskiej pracował jako wikariusz w następujących parafiach: ; Jabłonna Lacka, Perlejewo, Dziadkowice, Sarnaki i Węgrów – Bazylika. Jest zastępcą diecezjalnego duszpasterza sportu, członkiem Sekcji Sportu i Rekreacji oraz Koordynatorem Szachowych Mistrzostw Polski Duchowieństwa i Diecezjalnej Ligi Szachowej. Imieniny: 25 lipca
2012 - 2015
ks. Adam Banaszek
Ur. 05.01.1983r w Węgrowie. Pochodzi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie (Bazylika Mniejsza). Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie. Następnie po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Po sześcioletniej formacji seminaryjnej 21 czerwca 2008 r. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce z rąk JE. Ks. Biskupa dra. Antoniego P. Dydycza przyjął sakrament kapłaństwa. Po święceniach prezbiteratu został skierowany do posługi duszpasterskiej w parafii Wyszki (2008 - 2009), następnie do parafii Łochów (2009-2012). Od 21.08.2012r do 25.08.2015r pełnił posługę kapłańską w parafii pw. Św. Trójcy i św. Anny – Bazylika Mniejsza w Prostyni. Od 2012- studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z zakresu teologii moralnej-licencjat 09.06.2014r. Imieniny: 24 grudnia.
2008 - 2012
ks. Paweł Błaszczyk
Ks. Błaszczyk Paweł, ur. w 1975 r. w Sokołowie Podlaskim. Święcenia kapłańskie – Siemiatycze 16 czerwca 2001 r., z rąk ks. bp. Antoniego Dydycza. Magister teologii. Kolejne miejsca pracy: Bielsk Podlaski – Matki Bożej z Góry Karmel (16.08.2001-17.08.2003); Jabłonna Lacka (18.08.2003-17.08.2008); Prostyń (18.08.2008-20.08.2012); Sadowne (21.08.2012-). Imieniny: 29 czerwca.
2005 - 2008
ks. Zbigniew Józef Średziński
Urodzony. 05.01.1969 r. w Bielsku Podlaskim. Szkoła Podstawowa (1976-1984) i Liceum Ogólnokształcące (1984-1988) w Bielsku Podlaskim. Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie (1988-1994). Święcenia kapłańskie - Korytnica Węgrowska 11 czerwca 1994 r., z rąk ks. bpa Jana Chrapka. Kolejne miejsca pracy: Brańsk (1994-1997), Ciechanowiec (1997-1999), Rudka (1999-2001), Łochów (2001-2003). Studia zaoczne z zakresu liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000-2003), licencjat z teologii pastoralnej - 2003r.; studia stacjonarne z zakresu liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2003-2005). Obrona rozprawy doktorskiej dn. 28.10.2005 r. pt. "Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w świetle wypowiedzi młodzieży klas pierwszych liceów ogólnokształcących Diecezji Drohiczyńskiej". Imieniny: 17 marca.
2000 - 2005
ks. Dariusz Misior
Urodzony 27. 01. 1967 r. w Węgrowie. Szkołę Podstawową (1974 - 82) i Liceum Ogólnokształcące (1982 - 86) ukończył w Węgrowie. Studia: Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach (1986 - 92) i w Drohiczynie (1992 - 94). Święcenia kapłańskie - 11. 06. 1994 r. Wikariusz parafii: Topczewo (1994 - 95), Brańsk (1995 - 96), Grodzisk (1996 - 98), Ceranów (1998 - 2000), Prostyń ( 2000 - 2005). Imieniny 19 grudnia.
1996 - 2000
ks. Adam Bogdanowicz
Urodzony 27. VIII. 1969 r. w Sokołowie Podlaskim. Szkołę Podstawową (1976 - 84) i Technikum Przemysłu Sporzywczego (1984 - 88) ukończył w Sokołowie Podlaskim. Studia - Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach (1988 - 92) i Drohiczynie (1992 - 1994) . Święcenia kapłańskie - 11. 06. 1994 r. Wikariusz parafii: Stoczek Węgrowski (1994 - 96), Prostyń (01. VII. 1996 - VIII 2000), Sarnaki (od 2000). Imieniny 24 grudnia.
1995 - 1996
ks. Grzegorz Terpiłowski
Urodzony 1. I. 1965 r. w Terespolu. Szkołę Podstawową (1972 - 80) i Liceum Zawodowe (1980 - 84) ukończył w Terespolu. Studia - Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach (1984 - 87). Praca w FSM w Bielsko Białej (1987), służba wojskowa (1987 - 89). Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie (1989 - 93). Święcenia kapłańskie - 13. 06. 1993 r. Wikariusz parafii Stara Wieś (1993 - 95), Prostyń (28. VI. 1995 - 01. VII. 1996), Stoczek Węgrowski (1996 - 99), Topczewo (od 1999 r.). Imieniny 12 marca.
1992 - 1995
ks. Dariusz Jagodziński

Urodzony 07. IV. 1965 r. w Węgrowie. Szkołę Podstawową (1972 - 80) i Liceum Ogólnokształcące (1980 - 84) ukończył w Węgrowie. Studia: Akademia Rolnicza w Warszawie - Wydział Chirurgii Weterynaryjnej (1984 - 85); Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach (1986 - 92).Święcenia kapłańskie - 13. VI. 1992 r. Wikariusz parafii Prostyń (25. VI. 1992 - 28. VI. 1995). w 1995 r. wyjechał do pracy duszpasterskiej w Rosji (proboszcz w Tuapse (1995 - 97), następnie w Soczi (od 1997). W 2000 r. mianowany Szambelanem Jego Świątobliwości. Imieniny 19 grudnia.

1991 - 1992
ks. Bogdan Maciejuk
1989 - 1991
ks. Wojciech Zadrożny
1986 - 1987
ks. Józef Bielawski
1984 - 1986
ks. Antoni Przybysz
1982 - 1984
ks. Bogdan Cabaj
1982
ks. Marian Franczuk
1974 - 1976
ks. Romuald Miachalczyk
1971 - 1974
ks. Krzysztof Mućka
1970 - 1971
ks. Marian Mitura
1969 - 1970
ks. Piotr Zabielski
1966 - 1969
ks. Henryk Żuk
1966
ks. Jan Stolarczyk
1964 - 1965
ks. Michał Kania
1963 - 1966
ks. Jerzy Zychora
1963
ks. Czesław Mazurek
1959
ks. Wincenty Jagodziński
1959
ks. Zygmunt Królikowski
ks. Krzysztof Mućka
ks. Piotr Zabielski
VII 1953 - XI 1956
ks. Bronisław Wyszyński
IV 1951 - IX 1952
ks. Kazimierz Nasiłowski
VI - VII 1950
ks. Zygmunt Szamczak
I - VIII 1947
ks. Marian Rytel-Tyburcy
XI 1943 - I 1945
ks. Ludwik Warpechowski
XII 1942 - XI 1943
ks. Władysław Białowolski
XI 1941 - 1944
ks. Bolesław Krzywiec
VIII 1940 -X 1942
ks. Henryk Ruszkiewicz
VIII 1940 - XI 1941
ks. Czesław Łupiński
IV - VIII 1940
ks. Franciszek Zapadka
VI 1939 - IV 1940
ks. Wacław Ostojski
X 1937 - VI 1939
ks. Adolf WlaĽlacki
VII 1936 - X 1937
ks. Bolesław Grzywaczewski
VIII 1934 - VII 1936
ks. Wacław Gajowniczek
V 1933 - VIII 1934
ks. Kazimierz Szlendak
IV-V 1933
ks. Antoni Paduch
1932 - 1933
ks. Stanisław Pieczara
1890
ks. Stefan Stareżowski
1862 - 1865
ks. Jakub Izdebski
1862 - 1864
ks. Konstanty Chojecki
1855 - 1856
ks. Wojciech Andraszek
1853 - 1855
ks. Leon Karolec
1840 - 1841
ks. Michał Sikorski
1809, 1811
ks. Piotr Pieczanowski
1806
ks. Cyprian Woycik
1790
ks. Andrzej Leszczyński
1657
ks. Marcjan Rybieński
1654, 1665
Ks. Adam Łazowski
1642 - 1643
Ks. Piotr Kohlewski
1641, 1648
Ks. Kacper Brdowski
1638
Ks. Stanisław Rostkowski
1629 - 1631
Ks. Marcin Sokołowski
1620, 1624 - 1625
Ks. Jan Roguski
1620 - 1624
Ks. Albert Modzelewski, 1620 - 1624
1607 - 1628
Ks. Melchior Zawadzki
1544 - 1607
Ks. Marcin Rozan
1575
Ks. Jan Gdich