WIZYTA DUSZPASTERSKA KAPŁANA W NASZYCH RODZINACH, CZYLI KOLĘDA.

Wizyta duszpasterska, którą nazywa się popularnie kolędą, nie jest tylko zwy­czajem czy tradycją. Zgodnie z prawem kościelnym kapłan ma obowiązek poznawać i odwiedzać rodziny należące do wspólnoty parafialnej.

Przyjmując kapłana podczas wizyty duszpasterskiej publicznie wyznajemy naszą wiarę i przynależność do Kościoła powszechnego. Jest to wyraz więzi każdej rodziny będącej Kościołem domowym z parafią, diecezją. Wizyta kapłana to ważne przeżycie dla rodziny. Jest to okazja do spotkania, rozmowy, wzajemnego poznania się.

Praktyczne wskazówki odnoszące się do wizyty duszpasterskiej:

1). Podczas Kolędy rodziny naszej parafii będzie odwiedzać trzech kapłanów: ks. Proboszcz, ks. Krzysztof i ks. Grzegorz. Odwiedzamy wszystkie rodziny, które zaproszą nas do swoich domów.

2). Księży na Kolędę przywozi i odwozi ktoś ze wsi, gdzie jest Kolęda.

3). Cała rodzina (w miarę możności) powinna być obecna podczas Kolędy w domu.

4). W domu powinien być przygotowany pokój: stół przykryty białym obrusem, na stole krzyż i dwie zapalone świece oraz powinna znajdować się woda święcona i kropidło; powinny też leżeć na stole zeszyty od religii dzieci i uczącej się młodzieży oraz indeksy uczniów: od kl. VII, VIII i uczniów szkół średnich.

5). Gospodarz bądź inny członek rodziny powinien oczekiwać kapłana przed swoim domem, zapraszając na Kolędę.

6). Prosimy, aby w dniu Kolędy były uczepione bądź zamknięte psy.