Złoty Jubileusz kapłaństwa ks. Mirosława Wyszogrodzkiego, salezjanina

„W Tobie, Panie, zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki!”

Ten cytat z hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” umieścił ks. Mirosław Wyszogrodzki na obrazku z okazji 50-lecia kapłaństwa. Swój jubileusz obchodził 30 czerwca w rodzinnejmiejscowości, w Prostyni, w sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i świętej Anny. Na uroczystośćprzybyli księża pochodzący z tej parafii: ks. Andrzej Wujek, salezjanin, ks. dr Marcin Szymanik, brat Ryszard Kiełek, kapucyn, ks. kan. Ryszard Zalewski, proboszcz parafii Prostyń w latach 2012-2018, obecni byli także: ks. kan. Józef Poskrobko, proboszcz parafii Prostyń, ks. kan. Krzysztof Maksimiuk, proboszcz w latach 1998-2012, senior prostyński i ks. Krzysztof Nagórny, wikariuszoraz rodzina Jubilata, znajomi, przyjaciele i parafianie.
Ks. Mirosław Wyszogrodzki urodził się i wychował w Prostyni. Tu ukończył szkołę podstawową. Następnie był uczniem Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu, a po jej zamknięciu wstąpił do Towarzystwa Salezjańskiego i przez sześć lat przebywał w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie ukończył szkołę średnią i dwuletnie studium filozoficzne. W kolejnych latach miał asystencję w Gdańsku-Oruni, pełniąc obowiązki organisty w tamtejszym kościele. Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1974 roku w Sokołowie Podlaskim z rąk ks. biskupa Jana Mazura. Ks. Wyszogrodzki pracował jako wikariusz i organista we Fromborku i w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie. Ukończył studia w zakresie muzykologii w Akademii Teologii Katolickiej na Wydziale Teologicznym. Był wykładowcą muzyki sakralnej w seminarium w Kutnie–Woźniakowie, a potem w Salezjańskiej Szkole Ogólnokształcącej i Szkole Muzycznej II stopnia w Lutomiersku. Pracował również w Zgierzu, Ełku i w Żyrardowie. Obecnie na stałe przebywa w Lutomiersku.
Uroczysta Msza Święta Jubileuszowa rozpoczęła się przed prostyńskim Tronem Łaski o godz. 11.00. Wszystkich zebranych przywitał proboszcz parafii Prostyń ks. kan. Józef Poskrobko. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Wujek, salezjanin. W bardzo emocjonujący sposób przypomniał dziecięce i młodzieńcze lata ks. Mirosława na prostyńskiej ziemi umiłowanej przez Trójcę Przenajświętszą i świętą Annę. Przywołał także postacie rodziców, którzy swoim przykładem wskazywali drogę do Trójjedynego Boga. Wspomniał też prymicję ks. Mirosława w Prostyni, w której również uczestniczył. To wówczas, widząc radosną salezjańską wspólnotę, postanowił stać się jej częścią. Ks. Andrzej Wujek wiele uwagi poświęcił wielorakim talentom Jubilata, przede wszystkim umiłowaniu muzyki. Podkreślił wysokie kompetencje w tym zakresie i ogromny wkład w rozwój muzyki sakralnej. Zwrócił uwagę na pogodę ducha ks. Mirosława i jego optymistyczne spojrzenie na życie. Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele rodziny, parafian, koleżeństwa ze szkoły i księży pochodzących z tej parafii, złożyli Jubilatowi serdeczne życzenia, a chór
parafialny odśpiewał pieśń „Plurimos annos”. Dziękując za wszystkie serdeczne słowa, ks. Mirosław Wyszogrodzki przywołał wspomnienia domu rodzinnego, swojej drogi do kapłaństwa, życia we wspólnocie i tego ukochanego miejsca, do którego często i chętnie przyjeżdża – do Prostyni. Wyraził również wdzięczność księżom za życzliwe przyjmowanie go w progachsanktuarium.
Księże Mirosławie, Drogi Jubilacie! Życzymy Ci jeszcze wielu lat służby kapłańskiej, obfitych łask Bożych, ludzkiej dobroci, zdrowia, energii w chwaleniu Pana muzyką, Bożego entuzjazmu, opieki Trójcy Przenajświętszej i świętej Anny oraz uśmiechu na każdy nadchodzący dzień.

zdjęcia