Wizytacja Ks. Bpa Piotra Sawczuka w naszej parafii

Wizytacja w Parafii Prostyń rozpoczęła się w niedzielę Trójcy Przenajświętszej 4 czerwca. Na granicy parafii Ks. Biskupa Piotra Sawczuka przywitała delegacja z Wólki Dolnej i młodzież wraz z ks. Krzysztofem Nagórnym, wikariuszem prostyńskim. Do Prostyni Pasterz Diecezji Drohiczyńskiej przybył pod eskortą strażaków z OSP w Wólce Okrąglik i OSP w Grądach. O godz. 9.00 nastąpił Ingres Ks. Biskupa do Bazyliki. Dostojnego Gościa w Bazylice powitał proboszcz Parafii Prostyń ks. kan. Józef Poskrobko, pp. Dorota i Andrzej Korosiowie z Kiełczewa i mieszkańcy parafii. Na uroczystości obecny był również wicedziekan łochowski – ks. Adam Bogdanowicz.Następnie proboszcz odczytał sprawozdanie z siedmioletniej działalności parafii: nakreślił rys historyczny parafii, scharakteryzował ludność zamieszkującą parafię, przedstawił wspólnoty parafialne oraz omówił inwestycje przeprowadzone na terenie parafii i w bazylice. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. biskup wraz z proboszczem ks. kan. Józefem Poskrobko, ks. Sylwestrem Gałachem pochodzącym z parafii Prostyń i ks. Marcinem Szymanikiem – sekretarzem biskupa. Homilię wygłosił JE Piotr Sawczuk. Po Mszy Świętej odbyła się procesja na cmentarz grzebalny i modlitwa za zmarłych. Po procesji w Bazylice miało miejsce nałożenie koron. Suma odpustowa odbyła się o godz. 12.00. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Pasterz Diecezji Drohiczyńskiej ks. Piotr Sawczuk. Współcelebransami byli: ks. prał. Tadeusz Osiński – senior z Łochowa, ks. kan. Stanisław Wojciechowski – senior z Sadownego, ks. kan. Jan Wróblewski – proboszcz Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej. W kazaniu ks. biskup przytoczył słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Chcesz doznać łaski, jedź do Prostyni”, dziękując Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za wiele Łask, które otrzymują pielgrzymujący tu wierni. Suma odpustowa zakończyła się nabożeństwem czerwcowym i procesją eucharystyczną wokół bazyliki. Po procesji pielgrzymi i parafianie mogli dostąpić tradycyjnej koronacji koronami świętej Anny.
W niedzielę Ks. Biskup o godz. 16.00 był na Mszy Świętej w kaplicy w Wólce Okrąglik. Liturgii przewodniczył ks. Krzysztof Nagórny. Homilię do zebranych wygłosił Ks. Biskup.
Tego dnia o godz. 17.15 Ks. Biskup spotkał się z katechetami pracującymi w parafii Prostyń, doradcami z Poradni Rodzinnej i pracownikami parafialnymi.

Dalsza część wizytacji miała miejsce we wtorek 6 czerwca. O godz. 8.15 Pasterz Diecezji Drohiczyńskiej Ks. Bp Piotr Sawczuk spotkał się z uczniami, przedszkolakami, nauczycielami, pracownikami szkoły i rodzicami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni. Około godz. 9.45 Ks. Bp wizytował Szkołę Podstawową w Orzełku, a godzinę później Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie. Po wysłuchaniu części artystycznych przygotowanych przez uczniów, Ks. Bp nawiązując do postaci św. Jana Pawła II i bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zachęcał uczniów do rozwijania swoich pasji, szukania odpowiedniej drogi życia i otaczania się dobrymi ludźmi.
O 14.00 Pasterz Diecezji Drohiczyńskiej przybył do kaplicy w Rytelach Święckich, gdzie został powitany przez delegację mieszkańców wioski. Następnie odprawiona została Msza Święta. Przewodniczył jej Ks. Biskup. Współcelebransami byli: ks. kan. Paweł Rytel – Adrianik pochodzącego z tej miejscowości i ks. Paweł Hryniewicki, wikariusz prostyński. Słowo Boże do zebranych wygłosił JE Piotra Sawczuk.
Tego dnia Ks. Bp spotkał się również z Radą Parafialną. Wizytacja zakończyła się wieczorną Mszą Świętą. JE Ks. Bpa pożegnali pp. Katarzyna i Łukasz Bruszewscy z Boreczka.

Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się w parafii w dniach: 21 – 24 maja 2016 roku i była przeprowadzona przez Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa. Proboszczem parafii był wówczas ks. kan. Ryszard Zalewski.

Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie diecezji drohiczyńskiej