Boże w Trójcy niepojęty! Odpust Trójcy Przenajświętszej w Prostyni

Od ponad 500 lat wzgórze prostyńskie szczyci się obecnością Boga w Trójcy Jedynego, który, jak powiedziała święta Anna Małgorzacie żonie Błażeja, od dawna tu przebywa. Od pięciu też wieków w kościele w Prostyni znajduje się Cudowna Statua w postaci Tronu Łaski. Jest to gotycka rzeźba wykonana z lipowego drzewa. Przedstawia siedzącego na tronie Boga Ojca, który podtrzymuje przybitego do krzyża Chrystusa, nad krzyżem na tabliczce znajduje się gołąb symbolizujący Ducha Świętego. Przed ten Tron Łaski od lat przybywają pielgrzymi, prosić Boga w Trójcy Jedynego o łaski.
Tegoroczny odpust Trójcy Przenajświętszej rozpoczął się w piątek 2 czerwca Mszą Świętą o godz. 9.00. Następnie było wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracje do godz. 21.00. Tego dnia odprawione zostały jeszcze dwie Msze. Nabożeństwa Eucharystyczne prowadził ks. dr Łukasz Suszko – prefekt z Bielska Podlaskiego, pracujący w Bazylice Mniejszej w Bielsku Podlaskim i on mówił kazania podczas Mszy w piątek i sobotę. Piątkową Mszę Świętą wieczorną odprawili w koncelebrze księża: ks. kan. Krzysztof Maksimiuk, ks. Paweł Hryniewicki i ks. Łukasz Suszko. Rozważania tego dnia dotyczyły historii udzielania odpustów i warunków, jakie człowiek musi spełnić, aby tego odpustu dostąpić.
W sobotę pierwsza Msza Święta została odprawiona o godz. 7.00, po niej były Adoracje. Na Mszy Świętej dla osób chorych i starszych ksiądz Łukasz Suszko mówił o sensie cierpienia i czerpaniu radości z każdej chwili życia. Na tej Mszy można było przystąpić do sakramentu Namaszczenie Chorych. Następnie do godz 18.00 przed Tronem Łaski adorowali mieszkańcy parafii Prostyń. Sobota to również dzień przybywania do sanktuarium pieszych pielgrzymek. Przed południem przyszła kilkudziesięcioosobowa grupa z Małkini. Na Mszę wieczorową przybyły dwie grupy: pierwsza z parafii Kamionna i Stoczek, przewodniczył jej ks. Piotr Śledź, wikariusz ze Stoczka. W tej grupie przyszły również dzieci pierwszokomunijne. Druga grupa przybyła z parafii Sadowne. Przewodniczył jej ks. Krzysztof Rzepczyński, wikariusz z Sadownego. Pielgrzymów na kamiennych schodach wiodących do bazyliki witał ks. Paweł Hryniewicki, prefekt prostyński. Mszy Świętej koncelebrowanej o godz. 18.00 przewodniczył ks. kan. Józef Poskrobko, proboszcz parafii Prostyń, dziekan łochowski. Kazanie do zebranych pielgrzymów i parafian wygłosił ks. Łukasz Suszko. Mówił o wielkiej Miłości Boga do człowieka. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał”. Ludzie mają pretensje do Boga, dlaczego tyle zła na świecie, a to Bóg powinien zapytać ludzi, dlaczego tworzą to zło w swoich rodzinach i swoim otoczeniu. Ks. Łukasz mówił też o symbolice liczby 40: tyle lat trwała wędrówka Izraelitów do ziemi obiecanej, jest 40-godzinne nabożeństwo, 40 dni Jezus modlił się na pustyni. Bóg lubi ludzi pobożnych, ale pracowitych. Bóg zawsze chce dobra dla człowieka. Po Mszy Świętej i nabożeństwie czerwcowym, pielgrzymi dostąpili koronacji koronami świętej Anny. Adorowali również ołtarz z Tronem Łaski. O godzinie 22.00 odbyła się Droga Krzyżowa wokół Bazyliki. Przewodniczył jej ks. Łukasz Suszko. Rozważania kolejnych stacji dotyczyły Męki Pańskiej, w nawiązaniu do współczesnych problemów ludzi. Nabożeństwo zakończyło przed wejściem do Bazyliki i tu ks. Łukasz udzielił błogosławieństwa. Do godziny 0.00 trwały ciche Adoracje. O północy odprawiona została Pasterka z udziałem ułanów X Pułku Ułanów Litewskich z pobliskich Zarąb Kościelnych pod wodzą st. wachmistrza ks. Andrzeja Dmochowskiego. Mszę Świętą koncelebrowaną odprawili: ks. kan. Józef Poskrobko, ks. Andrzej Dmochowski i ks. kan. Krzysztof Maksimiuk. Kazanie do zebranych skierował ks. Łukasz Suszko. Rozważał zagadnienie proroctwa, kapłaństwa i królestwa. Kapłan jest życiem, prorok jest prawdą, a król jest drogą.
W niedzielę odpustową pierwsza Msza Święta odprawiona została o godz. 7.00. po niej pielgrzymi i parafianie przystąpili do tradycyjnego nałożenia koron świętej Anny.
4 czerwca o godz. 9.00 Ks. Biskup Piotr Sawczuk rozpoczął wizytację kanoniczną parafii. Dostojnego Gościa w Bazylice powitał proboszcz Parafii Prostyń ks. kan. Józef Poskrobko oraz pp. Dorota i Andrzej Korosiowie z Kiełczewa. Następnie proboszcz odczytał sprawozdanie z siedmioletniej działalności parafii. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. biskup wraz z proboszczem ks. kan. Józefem Poskrobko, ks. Sylwestrem Gałachem pochodzącym z parafii Prostyń i ks. Marcinem Szymanikiem – sekretarzem biskupa. Homilię wygłosił ks. bp Piotr Sawczuk. Po Mszy Świętej odbyła się procesja na cmentarz grzebalny i modlitwa za zmarłych. Po procesji, w Bazylice miało miejsce nałożenie koron.
Suma odpustowa odbyła się o godz. 12.00. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Pasterz Diecezji Drohiczyńskiej ks. Piotr Sawczuk. Współcelebransami byli: ks. prał. Tadeusz Osiński – senior z Łochowa, ks. kan. Stanisław Wojciechowski – senior z Sadownego, ks. kan. Jan Wróblewski – proboszcz Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej. W kazaniu ks. biskup wspomniał historię prostyńskiego sanktuarium od małego filialnego kościółka, poprzez objawienia świętej Anny, fundację kościołów i ich uposażenie, sprowadzenie Cudownej Statuy Trójcy Przenajświętszej, liczne cuda i łaski zawarte w Księdze Cudów, wzrost znaczenia sanktuarium, wizyta królowej Bony, pomoc prześladowanym unitom i wreszcie miejsce związane z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. W historii Prostyni były też ciemniejsze czasy: podczas potopu szwedzkiego w kościele św. Anny został zabity wikariusz, na początku XIX wieku spłonął dach kościoła św. Trójcy, a podczas II wojny światowej kościół został całkowicie zniszczony. Kolejne lata przyniosły odbudowę i wzrost znaczenia sanktuarium. W 2011 roku kościół otrzymał godność bazyliki. O randze tego miejsca świadczą słowa wypowiedziane przez kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Chcesz doznać łaski, jedź do Prostyni”, gdzie czcią otoczona jest Trójca Przenajświętsza i święta Anna. Tu wierni przybywają z różnymi intencjami. Dziękujemy Bogu za wszystko dobro, które działo się tu od wieków i dzieje się ciągle. Ksiądz biskup mówił także o tajemnicy Trójcy Świętej, o symbolice liczby 3. Księga Rodzaju mówi o objawieniu się Boga Abrahamowi w postaci trzech aniołów. W IV wieku Sobór w Konstantynopolu przyjął dogmat o Trójcy Świętej. Trójkąt równoramienny stał się symbolem chrześcijaństwa. Trójca jest i będzie tajemnicą, której człowiek nie potrafi pojąć. Chrystus przedstawił Ojca jako Stwórcę, a Ducha Świętego jako dającego natchnienie. Bóg jest miłosierny, łagodny, nieskory do gniewu, łaskawy. Prawdziwa wiara prowadzi do miłości. Bóg jest Miłością, która nie może przestać kochać człowieka. Kościół prowadzi do Boga i daje człowiekowi to, co jest mu potrzebne. Trwajmy w wierze przy Trójcy Przenajświętszej, jak trwali nasi przodkowie i tę wiarę przekazujmy kolejnym pokoleniom.
Suma odpustowa zakończyła się nabożeństwem czerwcowym i procesją eucharystyczną wokół bazyliki. Po procesji pielgrzymi i parafianie mogli dostąpić tradycyjnej koronacji koronami świętej Anny.
Uroczystości odpustowe przed Cudowną Statuą Trójcy Przenajświętszej w Prostyni gromadzą setki wiernych z różnych stron Polski. Prowadzi ich tu wiara przodków, którzy od wieków czcili Trójjedynego Boga i tu doznawali wielu łask.
Ewa Jakubik

Zdjęcia

piątek
sobota
niedziela