Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.
W tym roku było to 8 czerwca. O godz. 11.00 w bazylice prostyńskiej została odprawiona Msza Święta, pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Józefa Poskrobko.
Po Mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy przygotowanych przez parafian. Pierwszy ołtarzyk znajdował się w miejscu objawienia się świętej Anny, drugi przy pomniku Jana Pawła II na terenie szkoły, trzeci – w miejscu, gdzie znajdował się pierwszy prostyński kościół, obecnie jest to kapliczka z figurą Jezusa skazanego na śmierć. Czwarty ołtarzyk wyznaczała kapliczka świętej Anny, naprzeciwko bramy do kościoła. Według tradycji, tam zatrzymał się wóz, wiozący świętą. Przy każdym ołtarzu czytana była Ewangelia i śpiewana suplikacja „Święty Boże”.
W uroczystości brali udział księża: proboszcz ks. kan. Józef Poskrobko, ks. kan. Krzysztof Maksimiuk, ks. Krzysztof Nagórny i ks. Paweł Hryniewicki oraz strażacy OSP z terenu parafii: OSP Grądy, OSP Wólka Okrąglik, OSP Rytele Święckie, OSP Treblinka, OSP Prostyń oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Prostyni. dzieci pierwszokomunijne, dzieci niosące poduszki, młodzież i dorośli niosący chorągwie, panie z zapalonymi świecami adorujące Najświętszy Sakrament, mieszkańcy parafii Prostyń i goście.
Na zakończenie został odśpiewany hymn „Te Deum” i pieśń „Przed tak wielkim sakramentem” i nastąpiło zasłonięcie Cudownej Statuy.
Ksiądz Proboszcz podziękował tym, którzy zaangażowali się w organizację i przebieg procesji.

FOTORELACJA