Rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego

„Już wakacje są za nami,
szybko zbiegły letnie dni.
Jesień staje przed oknami,
jesień puka już do drzwi.”
Rok szkolny i katechetyczny 2023/2024 rozpoczął się uroczyście, w poniedziałek 4 września Mszą Świętą o godz. 8.00 w bazylice prostyńskiej. Wzięli w niej udział uczniowie, rodzice i nauczyciele ze szkół podstawowych z terenu parafii Prostyń: z Prostyni, z Kiełczewa i z Orzełka.
Podczas nabożeństwa obecne były poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni. W konfesjonałach posługiwali: senior ks. kan. Krzysztof Maksimiuk i wikariusz ks. Krzysztof Nagórny. W uświetnienie liturgii włączyli się nauczyciele i uczniowie poprzez czytanie lekcji i modlitwy wiernych, śpiewanie psalmu i procesję z darami. W kazaniu ks. proboszcz ukazał rolę nauki, nauczania i wychowania, podkreślił, jak ważne zadanie stoi przed nauczycielami i wychowawcami. Życzył także uczniom samych bardzo dobrych i celujących ocen.
Powodzenia!

ZDJĘCIA