Dożynki parafialne

„Plon, niesiemy plon
w gospodarza dom!
Aby dobrze plonowało,
Po sto korcy z kopy dało!
Otwieraj, panie, szeroko wrota
niesiem ci wieniec ze szczerego złota.
Zaściełaj, panie, stoły i ławy,
Idzie do ciebie gość niebywały.
Plon niesiemy plon…”
Pieśń ta i inne śpiewane były przez idących z wieńcem żniwiarzy i mówiły o ich trudzie i o plonie. Wyrażały także troskę o przyszłe urodzaje. Mówiły także o różnych miejscowych wydarzeniach, troskach i radościach. Były więc prawdziwą i zawsze aktualną kroniką wsi.
Dożynki są dla rolników największym w roku świętem będącym ukoronowaniem ich całorocznego trudu. Obchodzone są po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż.
Uroczystości dożynkowe w parafii Prostyń cieszą się już kilkunastoletnią tradycją.
W tym roku uroczyste dziękczynienie za plony odbyło się w naszej Bazylice w niedzielę, 10 września b.r. podczas Mszy św. o godz. 11.00. Msza święta jest najlepszym dziękczynieniem za zbiory i owoce ziemi i pracy rąk ludzkich. W uroczystej procesji, którą prowadził Ksiądz Proboszcz Józef Poskrobko delegacje z poszczególnych wiosek niosły piękne wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw i polnych kwiatów.
Wieńce dożynkowe przygotowały wioski: Grądy (wieniec ten reprezentował naszą parafię na dożynkach diecezjalnych w Łubinie Kościelnym ), Kiełczew, Poniatowo i Złotki.
W procesji z darami przedstawiciele poszczególnych wiosek złożyli:
– Kiełczew – chleb, wędlinę i sery,
– Prostyń – dary ziemi,
– Treblinka – owoce i warzywa,
– Wólka Okrąglik – wyroby mleczarskie,
– Wólka Dolna – owoce,
– Poniatowo-miód i mleko,
– Rytele Święckie – warzywa i owoce,
– Orzełek – wino i owoce,

Dożynki w naszej parafii zgromadziły dużą liczbę wiernych. Co roku są bardzo piękne. Dostarczają wiernym wielu przeżyć estetycznych i duchowych.

zdjęcia