INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH   20.08. – 27.08.2023 r

Godz.IntencjaZamawiający
NIEDZIELA – 20.VIII. 2023 r
800za † Annę, Jana, Kazimierza Gąsiorów; Marka, Bolesława, Martę Maliszewskich 
800Dziękczynna w 40 r. ślubu p. Urszuli i Marka Starzyńskich oraz w 10 r. ślubu p. Moniki i Dariusza Młyńskich 
   
915Kaplica w Wólce: za † Witolda Wójcika (3r.) i zm. z rodz. Wójcików; Mirosława, Franciszkę, Eugeniusza i zm. z rodz. Hundertów 
   
1015Kaplica w Rytelach: za † z rodz. Laskowieckich: Jana, Mariannę, Władysława, Jadwigę i Czesława 
   
1100Za Parafian 
   
   
1800za † Andrzeja Mrozarodz. Nasiłowskich
PONIEDZIAŁEK 21.VIII.
700za † Genowefę Mróz (2 r.) 
700za † Małgorzatę Dawidowskąstudenci
   
1100Pogrzeb: † Jadwigi Sawickiej 
   
1400Pogrzeb: † Mariusza Radomskiego 
WTOREK 22.VIII.
700za † Kazimierza Wiechowskiego (30 r.) 
700za † Roberta Rucińskiego 
700Za Parafian 
   
   
ŚRODA  23.VIII.
700za † Janusza Szymańczyka (15 r.) i zm. rodziców 
700za † Zbigniewa Kotowskiego i zm. rodziców 
1100Pogrzeb: † Józefa Pogorzelskiego 
   
1800za † Henrykę (8 r.) i Antoniego Kruszewskich 
CZWARTEK 24.VIII.
700za † Krystynę AjdysKŻR Grądy
700za † Piotra, Anielę, Hieronima Kucharków 
1000Pogrzeb: † Eugeniusza Goska 
1800za † Mariusza Radomskiego (7 dz.) 
1800za † Małgorzatę DawidowskąUczelnia Medyczna im. M. Skłod.-Curie
PIĄTEK  25.VIII.
700za † Małgorzatę Dawidowskąstudenci
700za † Ludwika Maksymiukasyn – ks. kan.
   
1800za † Grzegorza Fydrycha 
1800za † Sylwestra Kędzierskiego (30 dz. po śm.) 
  SOBOTA  26.VIII. 
700za † Mariannę Wyrobek (10 r.) Wojciecha, Mariana (29 r.), Stanisława 
700za † Marię i Jolantę Maleszewskie 
 730 za † Józefa Pogorzelskiego (7 dz.) 
1800za † Andrzeja Złotkowskiego (3 r.) 
1800Dziękczynna w 50r. ślubu Renaty i Józefa Wesołowskich 
NIEDZIELA – 27.VIII. 2023 r
800za † Hieronima Zyśk (7 r.) i za zm. rodziców 
800O Boże błog. dla Krzysztofa i Mateusza w 7 r. urodzin 
   
915Kaplica w Wólce: za † Mieczysława (32 r.) i Mieczysławę Podleś 
   
1100Intencja KŻR z KiełczewaZelatorka p Apolonia Woźniak – Kiełczew
   
1100Kaplica w Rytelach: Odpust NMP Częstochowskiej – w int. mieszkańców Rytel Święckich i Bojar oraz Gości 
   
1800za † Leszka Niegowskiego (13 r.), Honoratę i Zdzisława