INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 13.08. – 20.08.2023 r

Godz. Intencja Zamawiający
NIEDZIELA – 13.VIII. 2023 r
800 za † Jadwigę (9 r.) i Jana Kucharków  
800 za † Waldemara Graczyka Od kolegów kolejarzy –  emerytów
     
915 Kaplica w Wólce: za † Jana Oleszczuka i za zm. z rodz. Oleszczuków i Młyńskich  
     
     
1100 za † Tadeusza Łazareckiego (1 r.)  
     
1800 za † Józefa, Mirosława i Dariusza Kucharków   
     
1900 Kaplica w Rytelach: PROCESJA FATIMSKA i MSZA ŚWIĘTA: za † Daniela, Irenę, Mariana i Zdzisława Wrzosek  
PONIEDZIAŁEK 14.VIII.
700 za † Zdzisława Wrzoska (3r.)  
700 za † Edwarda, Irenę Józefę, Jadwigę, Elżbietę, Stanisława Wiechowskich  
     
     
1700 Ślub: Nasiłowska Dominika i Sowa Mateusz  
WTOREK 15.VIII.  Uroczystość Wniebowzięcia NMP
800 za † Józefa Kursa i zm. rodziców i dziadków  
     
915 Kaplica w Wólce: za † Mariannę, Ryszarda (15r.) Edwarda Dudek i zm. z rodziny  
     
     
1015 Kaplica w Rytelach: za † Janusza Socika i zm. z rodziny  
     
1100 Dz. w 25 rocznicę ślubu Bogumiły i Andrzeja Oniśk  
1100 za † Jadwigę Łach (7 dz.)  
     
     
1800 za † Stanisława i Kazimierę Zawistowskich; Czesława i Zofię Kowalewskich  
ŚRODA  16.VIII.
700 za † Dominika Imbrzykowska (1r. śm.)  
700 za † Małgorzata Dawidowska Studenci Uniwersytetu Medycznego
     
     
1800 za † Jakuba Ołtarzewskiego  
CZWARTEK 17.VIII.
700 za † Małgorzata Dawidowska Studenci Uniwersytetu Medycznego
700 za † Małgorzata Dawidowska Gł. Komisja Historii Pielęgniarstwa Polskiego
     
1800 za † Teresę i Kazimierza Sobotków  
PIĄTEK  18.VIII.
700 za † Małgorzatę Dawidowską Od sąsiadek
700 za † Małgorzatę Dawidowską p. Dorota z rodziną
     
1800 za † Marię Maleszewską  
1800 za † Piotra (30dz.) i Czesława Maliszewskich  
  SOBOTA  19.VIII. 
700 za † Helenę, Wacława, Stanisława, Kazimierza, Mieczysława, Helenę Królik; Jana Sobotkę p. Genowefa Sobotka
700 za † Marię, Jolantę Maleszewskie  
700 za † Tadeusza Mleczko  
     
1600 Ślub: Agnieszka Skorek i Rafał Skorek  
NIEDZIELA – 20.VIII. 2023 r
800 za † Annę, Jana, Kazimierza Gąsiorów; Marka, Bolesława, Martę Maliszewskich  
800 Dziękczynna w 40r. ślubu p. Urszuli i Marka Starzyńskich oraz w 10r. ślubu p. Moniki i Dariusza Młyńskich  
     
915 Kaplica w Wólce: za † Witolda Wójcika (3r.) i zm. z rodz. Wójcików; Mirosława, Franciszkę, Eugeniusza i zm. z rodz. Hundertów  
     
1015 Kaplica w Rytelach: za † z rodz. Laskowieckich: Jana, Mariannę, Władysława, Jadwigę i Czesława  
     
1100 Za Parafian  
     
1800 za † Andrzeja Mroza rodz. Nasiłowskich