INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH   27.08. – 03.09.2023 r

Godz. Intencja Zamawiający
NIEDZIELA – 27.VIII. 2023 r
800 za † Hieronima Zyśk (7 r.) i za zm. rodziców  
800 O Boże błog. dla Krzysztofa i Mateusza w 7 r. urodzin  
     
915 Kaplica w Wólce: za † Mieczysława (32 r.) i Mieczysławę Podleś  
     
1100 Intencja KŻR z Kiełczewa Zelatorka p Apolonia Woźniak – Kiełczew
     
1100 Kaplica w Rytelach: Odpust NMP Częstochowskiej – Msza św. w int. mieszkańców Rytel Święckich i Bojar oraz Gości  
     
     
1800 za † Leszka Niegowskiego (13 r.), Honoratę i Zdzisława  
PONIEDZIAŁEK 28.VIII.
700 za † Jana i za zm. z rodz. Kobusów  
700 za † Tadeusza Podbielskiego  
700 za † Czesławę i Stanisława Chaberskich; Jana i Danielę Woźniak  
730 za † Eugeniusza Goska (7 dz. po ś.)  
     
     
WTOREK 29.VIII.
700 za † Stanisława i Annę Sobotków i za zm. rodziców  
700 za † Sabinę (1 r.) i Franciszka Borowych  
700 za † Bronisławę, Władysława i Wacława Olszewskich i Wiesława Sobotkę  
730 za † Piotra Suchcickiego (30 dz. po śm.)  
     
ŚRODA  30.VIII.
700 za † Małgorzatę Dawidowską studenci
700 O dobrego męża dla Anny i dobrą żonę dla Grzegorza i o Boże błog. dla nich i potrzebne łaski  
     
     
1800 za † Wiesławę Kołodziej  
CZWARTEK 31.VIII.
700 O zdrowie dla Tomasza i Elżbiety i dla ich wnuczków KŻR Grądy
700 za † Mariannę i Kazimierza Nieskórskich p. Danuta z Rytel Olechnów
     
     
1800 za † Włodzimierza Delugę (30 dz. po śm.)  
1800 za † Małgorzatę Dawidowską p. Anna i p. Andrzej
PIĄTEK  01.IX.
700 Początek Gregorianki: za † Krzysztofa Rostka  
700 za † Waldemara Graczyka (30 dz. po śm.)  
     
1700 Kaplica w Rytelach: O zdrowie i błog. Boże dla Barbary i Jana Siłków oraz Kamila, Klaudii i Marysi  
1800 za † Eugenię, Stanisława Podgórskich; Wandę i Antoniego Dąbrowskich i za zm. z rodz. Podgórskich  
1800 Intencja Domowego Kościoła Domowy Kościół
  SOBOTA  02.IX. 
800 za † Reginę G\łązka  
800 Gregorianka: za † Krzysztofa Rostka  
900 Kaplica w Wólce: za † Jarosława Hinc  
     
1200 DROGA KRZYŻOWA I MSZA ŚW. W OBOZIE W TREBLINCE  
     
1800 za † Stanisława i Mieczysława Chaberskich i za zm. rodziców Kazimierę i Czesława  
NIEDZIELA – 03.IX. 2023 r
800 za † Józefa, Mirosława i Dariusza Kucharków  
800 Gregorianka: za † Krzysztofa Rostka  
     
915 Kaplica w Wólce: za † Jarosława Hinc  
1000 Kaplica w Rytelach: za † Romana, Wiesławę, Elżbietę i Jana Kołodziej; Janusza i Andrzeja Chudek  
     
1100 W intencji Pielgrzymów i Parafian  
1100 Dziękczynna w 100 rocz. urodzin p. Krystyny Gutowskiej z prośba o dalsze błog. Boże i zdrowie  
     
     
1800 za † Czesława Koluch; Mariannę i Wacława Podgórskich