INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH    06.08. – 13.08.2023 r

Godz. Intencja Zamawiający
NIEDZIELA – 06.VIII. 2023 r
800 za † Tadeusza (33 r.) i Irenę (3 r.) Królik  
800 za † Henrykę i Lucjana Zyśk; Henryka, Joannę i Bronisława Ostrowskich  
     
915 Kaplica w Wólce: za † Witolda Kobusa (3 r.)  
     
1015 Kaplica w Rytelach: za † Helenę i Stanisława Rytel – Floryszczyk za zm. rodziców; Weronikę, Józefa i Franciszka p. Kłopotowska
     
1100 Za Parafian i Pielgrzymów  
     
     
1800 za † Zdzisława przewoźnego; Ludwikę i Aleksandra Borkowskich; Jadwigę i Henryka Smolak   
PONIEDZIAŁEK 07.VIII.
700 za † Tadeusza i Wacławę Styś; Bogumiłę Częścik  
700 za † dusze Bogu wiadome Emilia, Anna i Daniel
700 za † Włodzimierza Delugę (7dz.)  
     
WTOREK 08.VIII.
700 za † Jacka Drozda (4 r.)  
700 za † Józefa i Marię Dąbrowskich; Stanisława i Zofię Żach; Sylwestra Młynarczyka i Franciszką Chaberską  
700 za † Piotra Suchcickiego  
     
ŚRODA  09.VIII.
700 za † Wiesławę Kołodziej (30 dzień po śm.)  
700 za † Piotra Suchcickiego  
     
1800 za † Jadwigę Kozacką p. Antonina Strąk
1800 za † Waldemara Graczyka  
CZWARTEK 10.VIII.
700 za † Zdzisława Fidurę (22 r.)  
700 za † Józefę Szymanik; Barbarę Kuziak; Halinę Wujek i Władysława  
     
1800 O Boże błog. dla rodziny p. Mirosławy Brzózki  
PIĄTEK  11.VIII.
700 za † Zygmunta  i Irenę Gałązka  
700 za † Małgorzatę Dawidowską (30 dzień po śm.)  
     
     
1800 za † Ewelinę Kędzierską (7 r.)  
  SOBOTA  12.VIII. 
700 za † Marka (19 r.), Ryszarda, Mariannę, Franciszka i Zdzisława Renik  
700 za † Władysława Wujka (13 r.)  
     
     
1800 za † Wawrzyńca, Zygmunta i Jadwigę Łazareckich i za zm. dzidaków  
1800 za † Felicję Maksimiuk (26 r.) syn – kan. Krzysztof
NIEDZIELA – 13.VIII. 2023 r
800 za † Jadwigę (9 r.) i Jana Kucharków  
800 za † Waldemara Graczyka Od kolegów emerytów kolejarzy
     
915 Kaplica w Wólce: za † Jana Oleszczuka i za zm. z rodz. Oleszczuków i Młyńskich  
     
1100 za † Tadeusza Łazareckiego (1 r.)  
     
     
1800 za † Józefa, Mirosława i Dariusza Kucharków   
     
1900 Kaplica w Rytelach: PROCESJA FATIMSKA i MSZA:  za † Daniela, Irenę, Mariana i Zdzisława Wrzosek