INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH   30.07. – 06.08.2023 r

Godz. Intencja Zamawiający
ODPUST ŚW. ANNY – NIEDZIELA – 30.VII. 2023 r
700 za † Jana, Józefa i Czesławę Wojciechowskich  
700 za † Michała Przywoźnego (3 r.)  
     
800 za † Stanisława Wrzoska (22 r.) i Agatę Wojtkowską  
800 Dziękczynna – z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla p. Anny i p. Kamola Górskich w 3 r. ślubu i potrzebne łaski dla całej rodziny  
     
     
    Akcja Katolicka
1200 SUMA ODPUSTOWA – W intencji małżeństw i rodzin z naszej Diecezji  
     
     
1800 Przez przyczynę św. Anny Masz św. dziękczynna za dar życia dla Ani, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla tego dziecka i rodziców  
1800 za † Stanisławę, Janinę, Stanisława Jackowskich; Małgorzatę i zm. z rodz. Lipińskich   
PONIEDZIAŁEK 31.VII.
700 za † Helenę, Cecylię i Józefa Sudak  
700 za † Józefa, Mariannę, Franciszka, Adelę, Mariannę, Jadwigę, Czesława i Eugenię   p. Mirosława Rytel
700 Za Parafian  
700 za † dusze Bogu wiadome Emilia, Anna i Daniel
     
WTOREK 01.VIII.
630 za † Teresę i Zygmunta Dłuskich i za zm. rodziców  
630 za † Mieczysława Maliszewskiego  
630 Za Parafian  
630 za † dusze Bogu wiadome Emilia, Anna i Daniel
     
ŚRODA  02.VIII.
700 za † Bronisława (35 r.) i Mariannę Śladewskich i za zm. rodziców  
700 za † Honoratę Ignatowską (9 r.) i za zm. rodziców  
     
     
1800 za † Mieczysława Maliszewskiego (1 r.)  
CZWARTEK 03.VIII.
700 za † Jerzego Wujka (7 r. ) i za zm. rodziców  
     
     
1800 za † Halinę Filipowicz p. Iwona i Jan Piertanik
PIĄTEK  04.VIII.
700 za † Zygmunta (32 r.), Lucynę, Jerzego, Grzegorza kamińskich; Teresę, Stanisława i Zbigniewa Kotowskich  
     
     
1700 Kaplica w Rytelach: za † Helenę, Tadeusza, Andrzeja i Grzegorza Kruk; Irenę Warda i za zm. z rodziny  
1800 za † Halinę Filipowicz (30 dzień po śm.)  
  SOBOTA  05.VIII. 
800 za † Henryka i Cecylię Jakubik; Witolda Smolewskiego  
800 za † Julię Łach  
     
1100 Kaplica w Wólce: za † z rodz. Maliszewskich i Sobotków  
     
1800 za †  Piotra Suchcickiego  
1800 za † Reginę Gałązka  
NIEDZIELA – 06.VIII. 2023 r
800 za † Tadeusza (33 r.) i Irenę (3 r.) Królik  
800 za † Henrykę i Lucjana Zyśk; Henryka, Joannę i Bronisława Ostrowskich  
     
915 Kaplica w Wólce: za † Witolda Kobusa (3 r.)  
     
1015 Kaplica w Rytelach: za † Helenę i Stanisława Rytel – Floryszczyk za zm. rodziców; Weronikę, Józefa i Franciszka p. Kłopotowska
     
1100 Za Parafian i Pielgrzymów  
     
     
1800 za † Zdzisława przewoźnego; Ludwikę i Aleksandra Borkowskich; Jadwigę i Henryka Smolak