Różaniec Fatimski w Kiełczewie

Dnia 13 czerwca 2023 r. figura Matki Bożej Fatimskiej odwiedziła mieszkańców Kiełczewa. Z racji, że był to wtorek, obecni na różańcu modlili się rozważając tajemnice bolesne różańca świętego.
Różaniec Fatimski, w naszej parafii odmawiany jest 13-ego dnia miesiąca, od maja do października włącznie.
Figura Matki Bożej Fatimskiej nawiedza poszczególne wioski:
– maj – Złotki,
– czerwiec – Kiełczew,
– lipiec – Wólka Okrąglik,
– sierpień – Rytele Święckie,
– wrzesień- Treblinka
– październik – Prostyń.
Nabożeństwo Fatimskie jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi lud do Swojego Syna.
Nabożeństwo to uczy nas codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem, poprzez stanie przy Sercu Maryi. Ona ogarnia nas swoim Niepokalanym Sercem i uczy żyć tym, czego pragnie od nas Bóg.

ZDJĘCIA