Wielka Sobota

Tradycją trzeciego dnia Triduum Paschalnego jest świecenie pokarmów w koszyczkach wielkanocnych i wieczorne uczestnictwo w Liturgii Wielkiej Soboty. Jest to dzień wyciszenia i oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Od rana przy grobie Chrystusa trwały adoracje, czuwali również strażacy z terenu parafii Prostyń.

Uroczystość Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godz. 19.00. Podczas Liturgii Światła przed bazyliką prostyńską poświęcony został ogień i zapalony paschał. Następnie wszyscy procesyjnie udali się do kościoła, gdzie od paschału zapalili swoje świece. Po odśpiewaniu Exsultetu nastąpiła Liturgia Słowa. Przedstawiciele parafian czytali fragmenty Pisma Świętego i śpiewali psalmy. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu w bazylice rozbrzmiały dzwony, a wraz z organami kościelnymi popłynął radosny śpiew „Alleluja!”. Kolejna część to Liturgia Chrzcielna, podczas której odbyło się poświęcenie wody. Nastepnie nastąpiła Liturgia Eucharystyczna. Mszę Świętą koncelebrowali: ks. kan. Józef Poskrobko – proboszcz Parafii Prostyń, dziekan łochowski, ks. Krzysztof Nagórny– wikariusz, ks. kan. Krzysztof Maksimiuk – senior prostyński oraz ks. Sylwester Gałach – kapłan pochodzący z naszej parafii.
Wieczorne adoracje trwały do godz. 22.00.

ZDJĘCIA