Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Tegoroczna Wielkanoc obchodzona była 31 marca. Uroczystość rozpoczęła się przy pustym grobie Pańskim w bazylice. Następnie na zewnątrz wyruszyła procesja i trzykrotnie okrążyła kościół. Na czele procesji szli strażacy niosąc krzyż z czerwoną stułą, zapalony paschał, figurę Zmartwychwstałego Jezusa i figurkę świętego Floriana.

Dalej podążały strażackie poczty sztandarowe, chorągwie, dzieci i młodzież z poduszeczkami procesyjnymi, Panie z kółek różańcowych z zapalonymi świecami, dziewczynki sypiące kwiatki, ministranci i księża: ks. kan. Krzysztof Maksimiuk i ks. Krzysztof Nagórny. Pod baldachimem, w asyście strażaków ks. kan. Józef Poskrobko niósł monstrancję. Następnie szli licznie zgromadzeni parafianie i goście. Po wejściu do bazyliki odśpiewany został hymn „Te Deum”i rozpoczęła się Msza Święta celebrowana przez ks. kan. Józefa Poskrobko. W liturgii czynny udział brali parafianie, którzy czytali lekcje i modlitwę wiernych oraz śpiewali psalm.

Proboszcz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Triduum Paschalnego oraz Rezurekcji i złożył Parafianom oraz Gościom życzenia świąteczne.

ZDJĘCIA