ODPUST W KAPLICY W WÓLCE OKRAGLIK

W niedzielę 09 czerwca br. przeżywali mieszkańcy obu Wólek: Dolnej i Okrąglik Odpust związany ze 108 Błogosławionymi Męczennikami Polskich z czasów II wojny światowej. Z trenu naszej Diecezji byli to błogosławieni: Antoni Beszta – Borowski, Mieczysław Bohatkiewicz, Edward Grzymała, Władysław Maćkowiak, Michał Woźniak – kapłani oraz s. Maria Kazimiera Wołowska – w Wólce Okrąglik to tytuł kaplicy.

Choć to wspomnienie 108 Błogosławionymi Męczennikami Polskich przypada  w kalendarzu liturgicznym we środę 12.06 br., to z tej to racji, iż ta data wypada w środku tygodnia Odpust przeniesiono na ubiegłą niedzielę.

Sumę odpustową o godz. 1200 sprawowali dwaj kapłani: ks. dr Michał Marczak, który tej Mszy św. przewodniczył i wygłosił piękne kazanie oraz przybyły z Kamerunu ks. Marek Siekierko – misjonarz od ponad 30 lat pracujący na „Czarnym Lądzie”. Na Odpuście byli również obecni miejscowi duszpasterze: ks. kan. Józef Poskrobko – proboszcz prostyński i dziekan łochowski, ks. kan. Krzysztof Maksimiuk – nasz Senior z Prostyni i ks. mgr Krzysztof Nagórny – wikariusz. Przede Mszą św. był też obrzęd przyjęcia do ministrantów Kacpra Wójcika pochodzącego z Wólki Okrąglik, który jako czwarty w tej kaplicy powiększył grono usługujących i pomagających kapłanom w sprawowaniu Służby Bożej.

Licznie zebrani parafianie prostyńscy z obu wsi i przybyli na Odpust Goście zakończyli te uroczystości procesją eucharystyczna wokół kaplicy i odśpiewaniem dziękczynnego Hymnu „Ciebie Boga wysławiamy..”. Ks. Proboszcz podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, druhom i druhnom z OSP w Wólce Okrąglik za udział w procesji, mieszkańcom Wólek za dbanie i porządek w kaplicy i wokół niej.

ZDJĘCIA