INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH   28.11. – 04.12.2022 r.

Godz.IntencjaZamawiający
PONIEDZIAŁEK  28.XI.
700Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką 
700za † Kazimierza i Anielę Zyśk; Anielę i, Bogdana i Daniela 
700za † Tadeusza Łazareckiegoz okt. modlitewnej
700za † Jędrzeja Spaltabakę 
   
WTOREK 29.XI.
700Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką  
700za † Halinę, Władysława Popiuk; Romana i Bożenę Buksa i Stanisława Kruka 
700za † Genowefę, Polikarpa i Stanisława Rytel – Skorek; Danutę Imbrzykowską 
   
   
ŚRODA  30.XI.
630Zakończenie Gregorianki: za † Jadwigę Łazarecką  
630za † z rodz.: Lipków, Decyków, Ołtarzewskich i Groszkiewiczów 
630za † Edwarda Szymańczykauczestnicy pogrzebu
   
   
1700za † Andrzeja Złotkowskiego (w dniu imienin) 
1700za † Lucynę Kucharekz okt. modlitewnej
CZWARTEK 01.XII.
700za † Jana (4 r.) i Kazimierę Grzesiewicz; Stanisława, Stefanię i Polikarpa Wrzosek 
700za † Agatę Wojtkowską 
700za † Reginę Kądzielauczestnicy pogrzebu
   
   
1700O powołania do Służby Bożej – kapłaństwa i zakonówAkcja Katolicka
1700za † Edwarda, Annę, Mirosława i Arkadiusza Dębowiak i za zm. rodziców 
PIĄTEK  02.XII.
700za † Jana Rostka i jego rodziców 
700O Boże błog., zdrowie, opiekę M.B. i wypełnienie woli Bożej dla rodz. Paziewskich 
700za † Zofię Kucharekuczestnicy pogrzebu
   
1600Kaplica w Wólce:  za † Jana Pilichowskiego 
1700Int. Domowego Kościoła 
1700za † Monikę Olton (30 dzień po śm.).
 SOBOTA  03.XII.
630za † Janinę, Aleksandra, Józefę, Jana, Annę, Hieronima, Mariannę, Wacława, Aleksandra i Katarzynę Ziółkowskichp. Chaberska
630za † Krzysztofa Mikołajczykauczestnicy pogrzebu
630za † Zdzisława Spaltabakęuczestnicy pogrzebu
   
1000Kaplica w Rytelach: za † Józefa, Mariannę i Stanisława z rodz. Skibniewskich; Mariannę, Kazimierza, Jadwigę i Jana z rodz. Skorków i Zawistowskichp. Mirosława Rytel
   
1700za † Jana Rytel – Andrianika (1 r.)uczestnicy pogrzebu
1700za † Jadwigę Wasieńko (10 r.) i za zm. z tej rodziny 
NIEDZIELA 04.XII.2022 r
730Kaplica w Wólce: za † Antoniego i Mariannę Kossakowskich i za zm. rodziców 
   
900za † Antoniego Kruszewskiego (2 r.)  
900za † Barbarę Kuziak i Józefa Dębowskiego (13 r.) 
   
1015Kaplica w Rytelach: za † Józefa i za zm. z rodz. Rytel Kuc 
   
1100za † Kazimierza (26 r.), Honoratę i Zbigniewa Romanik 
1100za † Reginę Gałązka (30 dzień po śm.) 
   
1700za † Witolda Smolewskiego i za jego zm. rodziców; Henryka i Cecylię Jakubik 
1700za † Barbarę Dąbrowską (w dniu imienin)