INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH   19.03. – 26.03.2023r

Godz. Intencja Zamawiający
NIEDZIELA 19.III.
730 Kaplica w Wólce   za † Edwarda Przewoźnego (2 r.)  
     
900 O Boże błog. i opiekę M.B. dla ks. Józefa z racji imienin  
900 za † Edmunda (25 r.), Zofię, Tomasza i Michała Rutkowskich; Emilię Bednarczyk; Adama Różyckiego  
     
1015 Kaplica w Rytelach  za † Helenę, Wacława, Krzysztofa Dąbrowskich; Władysławę i Józefa  Kielińskich za zm. z rodz. Fiedczaków, Wrzosków i Andrianików  
     
1100 Za Parafian  
1100 za † Józefę, Józefa i Hieronima Bruszewskich  
     
1700 za † Józefa Puchalskiego z okt. modlitewnej
PONIEDZIAŁEK  20.III.
700 O Boże błog., opiekę M.B. i zdrowie dla p. Zdzisława i p. Elżbiety zięć z żoną
700 za † Jadwigę Kozacką p. Antonina Strąk
700 za † Stefana Mariańskiego uczestnicy pogrzebu
700 za † Franciszka Starzyńskiego uczestnicy pogrzebu
     
 WTOREK 21.III.
700 za † Henryka Kruka  uczestnicy pogrzebu
700 za † Stanisława Wyrobka uczestnicy pogrzebu
700 za † Halinę Pamrów uczestnicy pogrzebu
700 za † Jana Rytel – Andrianika uczestnicy pogrzebu
     
ŚRODA  22.III.
700 za † Mirosławę Zawistowską uczestnicy pogrzebu
700 za † Bogusława Czyżewskiego uczestnicy pogrzebu
700 za † Franciszka Starzyńskiego uczestnicy pogrzebu
     
1630 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI  
1700 za † Michalinę, Aleksandra, Edwarda, Tadeusza i Irenę Jakubik; Jadwigę Szymilewicz  
CZWARTEK 23.III.
700 za † Ewelinę Kędzierską rodzina
700 za † Henryka Kruka  uczestnicy pogrzebu
700 za † Bogusława Czyżewskiego uczestnicy pogrzebu
     
1700 za † Sławomira Sobotkę  
PIĄTEK  24.III. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
900 za † Anielę Kruszewską  
900 Dziękczynno – błagalna do M.B. Trzykroć Przedziwnej Krąg ze Złotek
     
1100 za † Halinę Pamrów uczestnicy pogrzebu
1215 Kaplica w Rytelach   za † Mariannę, Stanisława, Krzysztofa, Jerzego, Marię i Zofię Rytel; zm. z rodz. Oleszczuków  
     
1700 DROGA KRZYŻOWA dla dorosłych  
1730 za † Stefana Mariańskiego uczestnicy pogrzebu
 SOBOTA  25.III.  ZWIASTOWANIE NMP – REKOLEKCJE
900 za † Mariannę (8 r.) Michałowską; Jana, Jerzego, Elżbietę, Mariannę; Artura, Łukasza, Joannę i Monikę  
900 za † Tadeusza i Mariannę Konik; Stanisława i Józefę Ogonowskich  
     
1100 za † Franciszka Starzyńskiego uczestnicy pogrzebu
1215 Kaplica w Wólce  za † Jacka Sobotkę (13 r.) i zm. z rodz. Sobotków i Maliszewskich  
     
1700 za † Antoniego, Mariusz i Łukasza Zawada  
1700 za † Stanisława (3 r.), Janinę i Czesława Szcześniak; Janinę, Zofię i Jana Salach  
NIEDZIELA 26.III. ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
900 za † Ewelinę, Krystynę, Józefa i Grzegorza Kędzierskich  
900 za † Grzegorza Podleś (2 r.) rodzice
     
1015 Kaplica w Rytelach   za † Jana Rytel (12 r.); Annę, Stanisława, Józefa, Mariana, Stefanię, Czesława, Mieczysława, Wiesława, Wandę, Helenę i Jana  
     
1100 Za członków KŻR z Kiełczewa Parafian Zelatorka p. Teresa Przewoźna
1215 Kaplica w Wólce  za † Irenę, Józefa, Henryka i Zofię Stepnowskich; Zofię Krężlewicz i zm. rodziców  
     
1700 Za Parafian