INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH   13.03. – 19.03.2023r

Godz.IntencjaZamawiający
NIEDZIELA 12.III.
730 Kaplica w Wólce za † Katarzynę i Józefa Kozera i zm. rodziców 
   
900za † Krzysztofa Godlewskiego 
   
1015 Kaplica w Rytelach za † Jana, Józefę, Krystynę, Mariana, Janinę i Mariana Adrianików 
   
1100Za Parafian 
   
   
1700O Boże błog. i potrzebne łaski w dniu imienin p. Grzegorza 
1700za † Ludwika Maksymiuka (5 r.) 
PONIEDZIAŁEK  13.III.
700W int. Bogu wiadomejp. Małgorzata
700za † Bogumiłę Rosłon i Józefa Puchalskiego 
700za † Barbarę Sobotka (7 dz. po śm.) 
700Int. ks. Kanonika 
   
 WTOREK 14.III.
700za † Sylwestra Młynarczyka (3 r.) 
700za † Jacka Wujka (6 r.) 
700O Boże błog., opiekę M.B. i potrzebne łaski dla Katarzyny, Łukasza i Marysi 
700O Boże błog. w rodzinach pielgrzymów z grupy Różańca Świętego 
   
ŚRODA  15.III.
700za † Czesława (4 r.) i Cecylię Jasińskich 
700za † Kazimierza Parysa; Leokadię, Jana i Edwarda 
700za † Stefana Mariańskiegouczestnicy pogrzebu
   
   
1630DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI 
1700za † Daniela Zyśka (4 r.) 
CZWARTEK 16.III.
700za † Czesławę Zakrzewską 
700za † Zdzisława Gałązkęuczestnicy pogrzebu
700O Boże błog., opiekę M.B. i zdrowie dla p. Agaty 
   
   
1700za † Jadwigę Suchcicką (4 r.) 
PIĄTEK  17.III.
700za † Eugenię Królikuczestnicy pogrzebu
700za † Franciszka Starzyńskiegouczestnicy pogrzebu
700za † Stanisława Wyrobkauczestnicy pogrzebu
   
1700DROGA KRZYŻOWA w intencji Mężczyzn z naszej Parafii 
1730
W intencji Mężczyzn z naszej Parafii
1730za † Monikę Olton 
 SOBOTA  18.III.  
700za † Wacławę Rostek (7 dz. po śm.) 
700za † Henryka Kruka uczestnicy pogrzebu
   
1700za † Halinę Sikorskąwnuczki
1700za † ks. prał. Józefa Skarpetowskiego 
NIEDZIELA 19.III.
730 Kaplica w Wólce za † Edwarda Przewoźnego (2 r.) 
   
900O Boże błog. i opiekę M.B. dla ks. Józefa z racji imienin 
900za † Edmunda (25 r.), Zofię, Tomasza i Michała Rutkowskich; Emilię Bednarczyk; Adama Różyckiego 
   
1015 Kaplica w Rytelachza † Helenę, Wacława, Krzysztofa Dąbrowskich; Władysławę i Józefa Kielińskich za zm. z rodz. Fiedczaków, Wrzosków i Andrianików 
   
1100Za Parafian 
1100za † Józefę, Józefa i Hieronima Bruszewskich 
   
   
1700za † Józefa Puchalskiegoz okt. modlitewnej