INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH   14.11. – 20.11.2022 r.

Godz.IntencjaZamawiający
PONIEDZIAŁEK  14.XI.
700Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką 
700za † Aleksandrę, Stanisława i Władysława Jagiełłocórka Alicja
700za † Jadwigę Rytel – Skorekwnuczka Magda
700za † Stanisława, Czesława i Jana Chaberskich 
   
   
1500Różaniec i Msza św. za † ze wsi: Wólka Okrąglik i Dolna 
   
WTOREK 15.XI.
700Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką  
700O Boże błog. dla rodz. Bieńkowskich i dla ks. Jana Toczyskiego oraz o zdrowie dla Aleksandry 
700O Boże błog. i opiekę M.B. dla Dominiki i Hanny 
700O Boże błog., zdrowie i opiekę M.B. dla Pielgrzymów z par. św. Józefa z Legionowa 
   
   
1530Różaniec i Msza św. za † ze wsi Prostyń 
   
ŚRODA  16.XI.
700Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką  
700O Boże błog., zdrowie i opiekę M.B. dla rodz. Lipskich, dzieciom i wnukom 
700Do św. Anny o dar potomstwa dla Małgorzaty i Wojciecha 
   
   
1500Różaniec i Msza św. za † ze wsi Treblinka i Boreczek 
   
1700za † Franciszka Starzyńskiego (1 r.) 
CZWARTEK 17.XI.
700Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką 
700za † Antoniego (30 r.), Janinę i Lucynę Kot 
700za † Aleksandra i Jadwigę, za zm. rodziców i rodzeństwo z rodz. Jaczewskich i Cegłowskich; Krystynę Perkowską 
   
   
   
1700za † Kazimierę Grądzką i zm. z rodz Grądzkich i Zysków 
1700O Boże błog., zdrowie i opiekę M.B. i potrzebne łaski dla Katarzyny Deluga w jej 18 urodziny 
PIĄTEK  18.XI.
700Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką 
700za † Mariana i Zofię i za zm. z rodz. Tchórzewskich, Doboszów i Chaberskich 
700za † Walentego i Jadwigę Lipka – Kozanka 
   
1700O uzdrowieni z choroby nowotworowej dla córki Małgorzaty 
1700za † Agatę Wojtkowską i Stanisława Wrzoska.p. Lach
 SOBOTA  19.XI.
700Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką 
700za † Jadwigę Rytel – Skorekp. Helena Puchała
700za † Ryszarda Wrońskiegouczestnicy pogrzebu
1700 za † Zbigniewa Michalskiego (30 dzień po śm.) 
1700za † Mirosława Imbrzykowskiego i za zm. z rodz. Imbrzykowskich, Woźniaków, Wojciechowskich, Jackowskich i Kiełkówp. Ilona i Krzysztof Woźniak
NIEDZIELA 20.XI.2022 r
730Kaplica w Wólce: za † Jana Skrockiego (4 r.) i za jego zm. rodziców 
   
900za † Helenę, Jana i Mirosława Maliszewskich 
900za † Eugenię Królik (1 r.) 
  
1015Kaplica w Rytelach: za † Krzysztofa, Helenę, Wacława, Władysławę i Józefa z rodz. Kietlińskich, Andrianików i Fiedczaków 
   
1100Za Parafian 
1100Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką 
   
1700za † Zdzisława Rytel (19 r.) 
1700za † Wiesławę Sumiłoks. Tomasz Małkiński