Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, po uroczystym odpuście Trójcy Przenajświętszej. Jest świętem nakazanym. W tym roku było to 16 czerwca. O godz. 11.00 w bazylice prostyńskiej została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył proboszcz parafii Prostyń ks. kan. Józef Poskrobko.

On też wygłosił do zebranych kazanie. Nawiązał do słów pieśni: „Zróbcie Mu miejsce. Pan idzie z nieba”. Zwrócił także uwagę na cuda eucharystyczne, które dokonują się także w czasach współczesnych.  W nabożeństwie wzięli udział strażacy z Grądów, Prostyni i Treblinki ze swoimi pocztami sztandarowymi. Po Mszy wyruszyła procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy przygotowanych w miejscowości parafialnej. Pierwszy ołtarzyk znajdował się w miejscu objawienia się świętej Anny, drugi przy pomniku Jana Pawła II na terenie szkoły, trzeci – w miejscu, gdzie znajdował się pierwszy prostyński kościół, obecnie jest to kapliczka z figurą Jezusa skazanego na śmierć. Czwarty ołtarzyk wyznaczała kapliczka świętej Anny, naprzeciwko bramy do kościoła. Według tradycji, tam zatrzymał się wóz, wiozący świętą. Przy każdym ołtarzu czytana była ewangelia i śpiewana suplikacja „Święty Boże”. W uroczystości brali udział księża: proboszcz ks. kan. Józef Poskrobko, ks. kan. Krzysztof Maksimiuk i ks. Paweł Hryniewicki oraz strażacy OSP z terenu parafii, dzieci pierwszokomunijne, dzieci niosące poduszki, młodzież i dorośli niosący chorągwie, panie z zapalonymi świecami adorujące Najświętszy Sakrament, mieszkańcy parafii Prostyń i goście. Przy ostatnim ołtarzu proboszcz podziękował tym, którzy zaangażowali się w organizację i przebieg procesji. Następnie wszyscy udali się do bazyliki, gdzie odśpiewany został hymn „Te Deum” i pieśń „Przed tak wielkim sakramentem”. Uroczystość zakończyło zasłonięcie Cudownej Statuy.

Więcej zdjęć tutaj.