Życzenia Wielkanocne Ks. Proboszcza

CHRYSTUS PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!!! ALLELUJA!!!

Uroczystość Zmartwychwstania  Pańskiego każdego roku przenosi nas do Wieczernika, na Golgotę i przede wszystkim do pustego Grobu Pana Jezusa, aby na nowo przeżywać zbawcze wydarzenia – Tajemnicę Niepowtarzalnej Miłości, jaką Pan Bóg okazał człowiekowi otwierając nam niebo.

Święta Wielkanocne w tym 2023 roku są szczególnymi – choć oznajmiają radosne Alleluja!!!, to Europa z całym światem i Polska przeżywa wojnę na Ukrainie – łączymy się sposób szczególny poprzez naszą modlitwę i pomoc z Braćmi i Siostrami dotkniętymi tym cierpieniem. Także smuci nas ludzi wierzących, a szczególnie Polaków zmasowany atak skierowany przez przeciwników naszej wiary (również pochodzących z naszej Ojczyzny) na Osobę Wielkiego Polaka i Świętego Jana Pawła II, chcący zdyskredytować Jego nauczanie i całą Jego działalność, jako kapłana, biskupa, kardynała i papieża. Pomimo tych bezpodstawnych oskarżeń, nic nie zmąci mam prawdziwej radości, która wypływa z Prawdy o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Przeżywajmy w gronie Rodziny i przybyłych do nas Gości tę największą Prawdę naszej wiary. Być może tegoroczne Święta Wielkanocne przyniosą Kościołowi odrodzenie wiary, napełnią nas wzajemną zgodą, miłością i spokojem ducha, a nasze spotkanie duchowe ze Zmartwychwstałym Jezusem niech nam da siłę w pokonywaniu wszelkich trudności. Niech radosne Alleluja!!! rozbrzmiewa przede wszystkim w naszych sercach, domach i rodzinach oraz wszędzie tam, dokąd Zmartwychwstały Chrystus nas pośle, aby głosić Prawdę, że On powstał z martwych i żyje.

        Łączę się w modlitwie ze wszystkimi moimi Parafianami Prostyńskiej Wspólnoty – z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; z ludźmi w podeszłym wieku i z chorymi oraz ze wszystkim naszymi Gośćmi – życząc WSZYSTKIM błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Niech Ten, który powstał na nowo do życia – Chrystus Zmartwychwstały błogosławi Wam w życiu osobistym, jak też i w pracy zawodowej i obdarza wszelkimi łaskami. Szczęść Boże! i Wesołego Alleluja!!!

                                                                   ks. kan. Józef Poskrobko 

                                               Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Prostyńskiego 

Wielkanoc, Prostyń A.D. 2023r.