Życzenia świąteczne Księdza Proboszcza na Boże Narodzenie 2022.

„Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem  wesoła nowina,  że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna … „

Kochani Parafianie Prostyńscy i Goście spędzający Uroczystość Bożego Narodzenia w naszej Wspólnocie!

   Kolejny już raz Dobry Bóg, dał nam łaskę przeżywania Uroczystość Bożego Narodzenia. W tę świętą noc… gdy Chrystus się rodzi” milkną wszelkie wojny i spory. Bo Bóg przychodzi do nas, rodzi się dla nas, aby być Emmanuelem tj. Bogiem z nami. Podczas Świąt Bożego Narodzenia światło wigilijnej świecy rozświetla swoim blaskiem tych wszystkich, którzy chcą być przy Nowonarodzonym Bożym Dziecięciu, które stało się „Wcielonym Słowem Bożym” i wśród nas zamieszkało. Dziś Jezus oświeca nas swym Bożym błogosławieństwem i napełnia miłością, zgodą i wzajemnym poszanowaniem.

    W tym roku przeżywamy Święta Bożego Narodzenia łącząc się z naszymi Braćmi i Siostrami w Ukrainie, dotkniętymi prawie już od roku bestialską wojną. Jesteśmy całym sercem z nimi, prosząc o łaskę i dar pokoju, codziennie wołając do Boga słowami Suplikacji: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny … Od powietrza, głodu ognia i wojny – wybaw nas Panie!”   

     Podczas wieczerzy wigilijnej w gronie najbliższej rodziny będziemy łamać się Opłatkiem – „symbolem Jezusa” tym „chlebem z nieba”, Który daje człowiekowi siłę i moc do dalszego życia, Który umacnia nas „w drodze do nieba” i uzdalnia nas, abyśmy stawali się coraz lepsi, otwarci na Pana Boga i drugiego człowieka – taka  jest przeogromna moc tej odrobiny śnieżnobiałego Opłatka. W tym czasie śpiewamy też przepiękne polskie kolędy, które pomagają nam lepiej zrozumieć tę Prawdę, że „ Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” 

    Kolejny raz mam ten wielki zaszczyt, jako Proboszcz Prostyńskiej Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w imieniu własnym i moich współpracowników: ks. Pawła Hryniewickiego i ks. Krzysztofa Nagórnego oraz ks. kan. Krzysztofa Maksimiuka, naszego Seniora – złożyć Wam wszystkim świąteczne życzenia. 

    Wszystkim Parafianom i Gościom spędzającym w naszej Wspólnocie te rodzinne Święta Bożego Narodzenia, życzę wszelkiego błogosławieństwa od Małej, Nowonarodzonej, Bożej Dzieciny, a przed wszystkim: zdrowia, szczęścia, spokoju ducha i radości oraz wszelkich pomyślności  w nadchodzącym  Nowym 2023 Roku. Niech nowo narodzone Dziecię znajdzie godne mieszkanie w naszych sercach.

    „ Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą…” – błogosław całą naszą Parafię w Prostyni i wszystkich Gości – życzę wszystkim: WESOŁYCH i SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA! SZCZĘŚĆ  BOŻE!

ks. kan. Józef Poskrobko – kustosz Bazyliki Mniejszej i proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni.