Wielki Czwartek

W kościele katolickim Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy sakramentu kapłaństwa i Eucharystii.

W bazylice prostyńskiej tego dnia Msza Wieczerzy Pańskiej odprawiona została o godz. 18.00. Celebransami byli: ks. kan. Krzysztof Maksimiuk, senior prostyński, ks. kan. Jacek Stryczek z archidiecezji Krakowskiej, pomysłodawca Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, ks. dr Andrzej Lubowicki, Asystent Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ks. kan. Józef Poskrobko, proboszcz parafii Prostyń, dziekan łochowski, ks. Sylwester Gałach pochodzący z tutejszej parafii, ks. Grzegorz Herman, dyrektor Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Broku, ks. Krzysztof Nagórny, miejscowy wikariusz.

Podczas nabożeństwa parafianie złożyli życzenia Kapłanom w dniu ich święta. Dziękując za każdą Eucharystię, kazanie, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo, za wszystkie udzielone sakramenty i za wszystkie łaski, które dzięki kapłańskiej posłudze otrzymujemy od Pana na ręce Kapłanów, złożono piękne bukiety wiosennych kwiatów.

Parafianie włączyli się w oprawę Mszy Świętej poprzez czytanie lekcji, modlitwy wiernych i śpiewanie psalmu. Po wybrzmieniu hymnu „Chwała na wysokości Bogu” z towarzyszeniem organów oraz wszystkich dzwonów i dzwonków kościelnych, nastała cisza. Organy zamilkły, a dźwięczne odgłosy zastąpione zostały drewnianymi kołatkami. Zakończeniem liturgii było procesyjne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do bocznego ołtarza, tzw. ciemnicy. Podczas przenosin śpiewany był hymn „Sław języku tajemnicę”. Tabernakulum zostało otwarte i puste, a wieczna lampka zgaszona. Ze stołu ołtarzowego zdjęto obrus, mszał i świece. Jest to symbol końca wieczerzy i opuszczenia Chrystusa przez bliskich.

ZDJĘCIA