Środa Popielcowa

Środa Popielcowa, przypadająca w tym roku 14 lutego, rozpoczęła, trwający 40 dni okres Wielkiego Postu. Tego dnia podczas liturgii Mszy św. odbył się obrzęd posypania głów popiołem na znak nawrócenia i pokuty.
Celem podejmowania umartwień i postu jest praca nad sobą, która ma wykorzenić z nas wady, czyli wszystko to, co prowadzi nas do grzechu oraz oddziela od Pana Boga i dobrych relacji z bliźnimi.
Mamy w tym czasie zwolnić tempo, zatrzymać się i zastanowić, czy nasza droga codziennego życia, zaangażowania, pracy, nauki jest w istocie zgodna z wolą Pana Boga. Czy rzeczywiście idziemy drogą zmierzającą do zbawienia, czy też drogą samozadowolenia i zaspokojenia własnych pragnień. Wielkie bogactwa, ogromna wiedza, władza, to wszystko z momentem śmierci kiedyś się skończy. Zostanie tylko nasza dusza nieśmiertelna i przebywanie w wiecznej szczęśliwości z Chrystusem. Stąd też słowa, które usłyszelismy przy posypaniu głów popiołem:
„Prochem jesteś i w proch się obrócisz”.

ZDJĘCIA