Poświęcenie pomnika grobowego Romów na cmentarzu

W piątek 19 maja na cmentarzu parafialnym w Prostyni odbyły się uroczystości poświęcenia pomnika grobowego nieznanych z imienia i nazwiska 22 osób narodowości romskiej bestialsko zamordowanych przez niemieckich nazistów w maju 1942 r. w Tarnogrodzie.

Ich pogrzeb miał miejsce 8 kwietnia ubiegłego roku. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00. Przy pomniku zgromadzili się przedstawiciele społeczności romskiej, przedstawiciele najwyższych władz państwowych, dyrektor Muzeum Treblinka p. dr Edward Kopówka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego p. Krystyna Pawłowicz, parafianie prostyńscy. Nabożeństwo prowadził ks. kan. Józef Poskrobko, proboszcz prostyński. Powitał wszystkich zebranych, przypomniał tragiczną historię Romów z Tarnogrodu (woj. lubelskie), a następnie po odmówieniu modlitw dokonał poświęcenia pomnika. Modlitwę w języku romskim odmówił także pastor romski. Głos zabrali również: Prezydent Światowego Związku Romów p. Stanisław Stankiewicz, przedstawiciel Marszałek Sejmu p. Elżbiety Witek, przedstawiciel Marszałka Senatu p. Tomasza Grodzkiego. Potem Romowie zaśpiewali swój hymn oraz bardzo rzewną piosenkę o przemijaniu i pamięci. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców. Instytucje, które złożyły wiązanki: Związek Romów Polskich, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki, Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, Muzeum Treblinka. Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu w Prostyni, goście udali się na konferencję naukową na temat upamiętnienia Zagłady Romów do Muzeum Treblinka.
Organizatorem uroczystości był Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

ZDJĘCIA