Poświęcenie pól w Kiełczewie

Zgodnie z tradycją maj i czerwiec to czas obrzędu – poświęcenia pól. W tym obrzędzie wyrażamy swoją wdzięczność za dobrodziejstwa otrzymane od Boga, który stworzył cały świat i powierzył go ludziom.

Modlimy się także o Błogosławieństwo Boże dla wszystkich pracujących w rolnictwie, o dobre urodzaje i o to, aby nikomu na ziemi nie zabrakło chleba.

W poniedziałek, 22 maja, miało miejsce poświęcenie pól w Kiełczewie. Mieszkańcy wyruszyli w procesji na czele z Księdzem Krzysztofem Nagórnym – wikariuszem parafii. Po drodze zatrzymywali się przy stacjach, którymi były przydrożne kapliczki.

Na zakończenie została odprawiona uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. Krzysztofa.

Obrzęd błogosławieństwa pól jest wyrazem wiary w Bożą Opatrzność, w słowa Chrystusa, który powiedział: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7, 7); Otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie (Mt 21, 22).

FOTO