XXII Parafialny Konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”

Niedziela Palmowa to święto ustanowione na pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Tego dnia wierni przynoszą do kościoła kolorowe palemki i wołają gromkie: „Hosanna!”. Ta tradycja jest wciąż żywa. Świadczą o tym konkursy na najpiękniejsze palmy organizowane w wielu miejscach w Polsce. W Prostyni taki konkurs zainicjowany przed laty przez ks. kan. Krzysztofa Maksimiuka, ówczesnego proboszcza. Teraz, po pięcioletniej przerwie, znów został przeprowadzony. Organizatorem konkursu była Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni i Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie. Fundatorem nagród był ks. kan. Józef Poskrobko. Celem konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną było kultywowanie tradycji związanych z wielkanocnymi zwyczajami na terenie parafii, kształtowanie patriotyzmu lokalnego i więzi emocjonalnej ze środowiskiem parafialnym, integrowanie grup szkolnych do osiągnięcia wspólnego celu ze zwróceniem szczególnej uwagi na oryginalność i estetykę wykonania pracy. Koordynatorem konkursu była katechetka p. Dorota Koroś. Zgłoszono 21 prac. Wszystkie konkursowe palmy zostały dostarczone do bazyliki w piątek 22 marca. Tu komisja konkursowa w składzie: p. Joanna Sokołowska – przewodnicząca oraz członkowie: p. Halina Rytel-Skorek, p. Hanna Tarnowska i p. Paweł Tarnowski oceniła prace. Pod uwagę brane były: wielkość palmy, wykorzystanie elementów dekoracyjnych wykonanych własnoręcznie, pracochłonność wykonania, a szczególnie oryginalność i estetyka pracy. Konkurs odbywał się w kategoriach: indywidualnej i grupowej: kl. 0 – III, kl. IV-VIII. grupy i organizacje pozaszkolne. Komisja miała bardzo trudne zadanie, bo wszystkie palmy były przepiękne, pracochłonne, oryginalne.

WYNIKI KONKURSU:
Kategorie:
1. indywidualna:
I MIEJSCE
Alicja Wiechowska
Maciej Ogonowski
II MIEJSCE
Antonina Wiechowska
III MIEJSCE
Bartosz Kania

2. grupy szkolne:
– kl. 0 – III ;
I MIEJSCE
Klasa „0” Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni
Klasa I Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni
II MIEJSCE
Klasa 0-II Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie
Klasa III Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie
III MIEJSCE
Klasa II Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni
Klasa III Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni

– kl. IV – VIII
I MIEJSCE
Klasa V Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni
Klasa VI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni
Klasa VII Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni
II MIEJSCE
Klasy IV-V Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie
Klasa IV Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni
Klasa VIII Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni
III MIEJSCE
Klasa VII Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie
Klasa VIII Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie

grupy szkolne:
– kl. 0 – VIII
I MIEJSCE
Klasy O-VIII Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzełku

3. grupy i organizacje pozaszkolne:
I MIEJSCE
Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełczewie
Koło Gospodyń Wiejskich „Włościanie” w Morzyczynie Włościańskim

Wszystkie palmy konkursowe wzięły udział w uroczystościach Niedzieli Palmowej 24 marca o godz. 11.00. Szczególnie pięknie prezentowały się podczas procesji wokół bazyliki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło po nabożeństwie. Tu wszyscy byli wygrani. Dyplomy i nagrody rzeczowe dla twórców palm przekazali organizatorzy Konkursu.

GALERIA ZDJĘĆ