INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  30.06. – 01.07.2024r

Godz.IntencjaZamawiający
NIEDZIELA – 30.VI.
800za Mariannę i Tadeusza Konik; Józefę i Stanisława Ogonowskich; Wojciecha Kędzierskiego 
800za † Adama i Jadwigę Ołtarzewskich; Zygmunta Kłuska 
800W int. KŻR z GrądZelatorka p. Małgorzata Jakubik
915Kaplica w Wólce: za † Władysława Banaszka i za zm. z rodz. Mostyłów 
   
1100Złoty Jubileusz – 50– lecia święceń kapłańskich ks. Mirosława Wyszogrodzkiego 
   
   
1800Int. z kaplicy w Rytelach: za † Eugenię i Jana Grzymałów; Mariannę Andrianik; Aleksandrę i Stanisława Kuleszów   
1800za † Kazimierę i Hieronima Zając 
PONIEDZIAŁEK 01.VII.
700za † Mariana Jakubika (imieninowa) 
700za † Mariana Uziębło; Anielę Szarek; Zofię Wójcik i za zm. z rodz. Zdunków i Kuta 
700za † Teresę Kowalewskąuczestnicy pogrzebu
700za † Czesława Olszakauczestnicy pogrzebu
   
WTOREK 02.VII.
700za † Andrzeja Olszaka 
700za † Antoniego i Mariannę Złotkowskich; Władysława i Władysławę Floryszczykwnuczka
700za † Irenę Renikuczestnicy pogrzebu
700za † Tomasza Mieczkowskiegouczestnicy pogrzebu
   
ŚRODA 03.VII.
700za † Jana, Łucję i Wiesława Nozderka i za zm. rodziców 
700za † Henryka Szydlikuczestnicy pogrzebu
   
1800za † Andrzeja Olszakaz okt. modlitewnej
1800za † Konstantego Sobotkę (10 r.) 
1800za † Aleksandra Jarząbkauczestnicy pogrzebu
CZWARTEK 04.VII.
700za † Antoniego, Eugeniusza i Jadwigę Maliszewskich 
700za † Mirosława Decykauczestnicy pogrzebu
700za † Dariusza Beruczestnicy pogrzebu
 700 za † Andrzeja Olszakaz okt. modlitewnej 
1800za † Andrzeja Szymanika (7 r.) 
PIĄTEK  05.VII.
700za † Czesława i Annę Mianowicz i za zm. rodziców 
700za † Jana Kalatęuczestnicy pogrzebu
   
1700Kaplica w Wólce: za † Waleriana (8 r.) i Marię (4 r.) Kobuscórka
   
1730za † Tadeusza Gąsiora (6 r.), Henryka i za zm. rodziców 
SOBOTA  06.VII.
800Dziękczynna w 35 rocz. ślubu p. Jabłońskich: Jolanty i Piotra 
800Int. z kaplicy w Rytelach: za † Henryka i Janinę Rytel; Adama i Tadeusza Kruk. 
800za † Mariannę Zyśkuczestnicy pogrzebu
   
1700Ślub: Majki Moniki Chaberskiej i Michała Kaźmierczuka  
NIEDZIELA – 07.VII.
800za Mieczysława, Irenę (18 r.) i Józefa (22 r.) Dębkowskich; Franciszka Pogorzelskiego 
800za † Jerzego, Józefa, Irenę, Bogusława i za zm. z rodz. Kołodziejów 
   
915Kaplica w Wólce: za †Bogdana (19 r.), Jana, i Leokadię Stepnowskich; Apolonię i Adama Rostków; Mirosława Zawistowskiego, Eugenię Królik; Halinę i Henryka Raźniak; Stanisława Tumulskiego 
   
1100Za Pielgrzymów i Parafian 
1100Int. z kaplicy w Rytelach: za † Helenę i Tomasza Zębrowskich; Stanisława Wrzoska; Jana, Annę, Mariana i Bogusława Rytel 
   
1800za † Jadwigę (17 br.), Stanisława i Wiesława Ziółkowskich