INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH   25.06. – 02.07.2023 r

Godz. Intencja Zamawiający
NIEDZIELA – 25.VI. 2023 r
730 Kaplica w Wólce: za † Mieczysława, Czesławę, Franciszka, Sylwestra, Irenę i Stanisława – zm. z rodz. Goś i Komorowskich  
     
900 za † Czesława (11 r.) i Zofię Imbrzykowskich  
900 za † Jana Cymermana,; Alinę, Annę, Teresę, Bronisławę i Elżbietę Polkowską  
1015 Kaplica w Rytelach: O Boże błog. w rodzinach Skibniewskich i Rytelów  
     
1100 O Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski dla członków KŻR z Grądów Zelatorka Alina Kolosek
1100 Gregorianka: za † Tadeusza Podbielskiego  
     
1800 za † Janinę Maliszewką i Stanisława Wyrobka  
1800 Dziękczynna – z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski w 62 rocz. święceń kapłańskich ks. kan. Krzysztofa Maksimiuka  
PONIEDZIAŁEK 26.VI.
700 za † Mieczysława (27 r.) i Reginę Renik  
700 za † Jana, Piotra, Janinę i Czesława Rytel i zm. z rodziny  
700 za † Franciszka, Aleksandra, Bogumiłę Niedźwieckich; Stefanię, Konstantego, Halinę i Mariusza Polak  
     
1730 Gregorianka: za † Tadeusza Podbielskiego  
WTOREK 27.VI.
700 za † Władysława, Janinę, Janusza Spaltabaków; Stanisława, Zofię i Aleksandrę Bednarczyk  
700 za † Alinę Wileńską i Julię Wyrobek  
     
1730 Gregorianka: za † Tadeusza Podbielskiego  
ŚRODA  28.VI.
700 za † Ireneusza, Zdzisława, Henryka i Annę Andryszczyk; Zbigniewa, Stanisława, Teresę, Stefana i Feliksę Kotowskich  
700 za † Jana, Piotra i Henryka Bruszewskich; za konających i dusze w czyśćcu cierpiące  
     
1730 Gregorianka: za † Tadeusza Podbielskiego  
1730 za † Ryszarda Sikorę  
CZWARTEK 29.VI. UROCZYSTOŚĆ ŚW. PIOTRA i PAWŁA
900 Zakończenie Gregorianki: za † Tadeusza Podbielskiego  
900 za † Lucynę Kucharek (1 r.)  
     
1800 O Boże błog. dla Pawła w dniu imienin od rodziców
PIĄTEK  30.VI.
700 za † Mariannę i Tadeusza Konik; Stanisława i Józefę Ogonowskich  
700 za † Tadeusza Mleczko  
     
     
1730 Dziękczynna – z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla p. Lilianny i całej rodziny  
  SOBOTA  01.VII. 
800 za † Mariana Uziębło; Anielę Szarek; Zofię Wójcik i całą rodz. Zdunków  
800 za † Mariana Jakubika  
     
1100 Kaplica w Wólce: za † Genowefę (4 r.), Grzegorza i Kazimierza Wiechowskich  
     
     
1800 za † Jerzego, Marka, Wacławę, Mieczysława Rostek; Władysławę i Aleksandra Kądziela  
NIEDZIELA – 02.VII. 2023 r
800 za † Andrzeja, Mariannę i Antoniego i zm. z rodz. Szymanik p. Elżbieta
800 za † Irenę (17 r.), Józefa (21 r.) i Mirosława Dębkowskich; Franciszka Pogorzelskiego  
     
915 Kaplica w Wólce: za † Stanisława Kobusa  
     
1015 Kaplica w Rytelach: za †Eugenię (12 r.) i Jana Grzymałów; Mariannę Andrianik; Aleksandrę i Stanisława Kulesza  
     
1100 Za Pielgrzymów i Parafian  
1100 za † Stanisława, Jadwigę (16 r.) i Wiesława Ziólkowskich i za zm. rodziców  
     
     
1800 za † Stanisławę, Czesława, Zofię i Jana