INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH   24.10. – 30.10.2022 r.

Godz. Intencja Zamawiający
PONIEDZIAŁEK  24.X.
700 Gregorianka: za † Wiesława Kanię  
700 za † Jan Piernik, Jan Zalewski, Wiesław Sobotka  
700 za † Dominik Pamrów (11r.) Żona
     
1730 za † Bożenę Dmitruk p. Jan Przewoźny
WTOREK 25.X.
700 za †Janinę (4r.) Antoniego, Lucynę Kot  
700 za † Agatę Wojtkowską Kol. i koledzy ze szkoły
     
1730 Gregorianka: za † Wiesława Kanię  
1730 za † Danutę Maleszewską (15r.) syn
ŚRODA  26.X.
700 Gregorianka: za † Wiesława Kanię  
700 za † Janinę, Czesława, Mariana, Stanisławę, Henryka, Romana i Janusza Konik  
     
1730 za † Jadwigę i Jana Kucharek (8r.)  
1730 Dziękczynna, w 20r. ślubu Magdaleny i Adama Wujek  
CZWARTEK 27.X.
700 Gregorianka: za † Wiesława Kanię  
700 za † Zygmunta Wujek (7r.)  
700 za † Czesławę i Stanisława Chaberskich, Henrykę i Stanisława Mróz, Bolesława Mućk  
     
1730 za † Kazimierę, Władysławę, Heronima, Kazimierza Zając  
1730 za † Jolantę i Włodzimierza Jakubik  
PIĄTEK  28.X.
700 Gregorianka: za † Wiesława Kanię  
700 za † Teodorę Mioduszewską (16r.)  
700 za † Tadeusza Szymanika  
     
1730 za † Mirosława Imbrzykowskiego p. Apolonia Woźniak
1730 za † Tadeusza Złotnickiego  
 SOBOTA  29.X.
700 Gregorianka: za † Wiesława Kanię  
700 za † Aldonę Spaltabakę (2 r.)  
700 za † Mariana Jakubika (41 r.)  
     
1730 za †Antoniego Jakubika i Teresę Kąkolewską  
1730 W rocz. ślubu z par Kosów  
NIEDZIELA 30.X.2022 r
730 Kaplica w Wólce: za † Zygmunta Kryczkę  uczestnicy pogrzebu
     
900 za † Czesławę i Edwarda Jakubików i ich dzieci: Barbarę, Hannę, Zygmunta  
900 Zakończenie Gregorianki: za † Wiesława Kanię  
     
1015 Kaplica w Rytelach: 40 r. ślubu Wiesławy i Mirosława Imbrzykowskich  
     
1100 Dziękczynna,  w 20r. ślubu Magdaleny i Adama  
1100 W intencji internetowych KŻR p, Bożena Mazurek
     
     
1800 Dziękczynna, w 18r. urodzin Daniela