INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 12.05. – 19.05.2024r

Godz. Intencja Zamawiający
UROCZ. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – NIEDZIELA – 12.V.
800 za † Mariannę, Wacława i Mariana Turos  
800 Gregorianka: za † Krystynę Ajdys  
800 Kaplica w Rytelach: za † Krzysztofa, Helenę, Wacława, Władysławę, Józefa i zm z rodz. Kietlińskich i Dąbrowskich  
     
915 Kaplica w Wólce: za † Zygmunta (9 r.) Czesławę i Wacława Kobus; Teodora i Lucynę Dąbrowskich;  
     
1100 Za dzieci I – Komunijne i ich rodziców  
     
     
1800 za † Stanisława Jakubika i za zm. rodziców  
PONIEDZIAŁEK 13.V.
700 Gregorianka: za † Krystynę Ajdys  
700 za † Stefanię, Polikarpa i Stanisława Wrzosek; Agatę Wojtkowską  
     
1500 Poświęcenie pól i Nabożeństwo Fatimskie w TREBLINCE  
1730 za † Tadeusza, daniela, Stanisława, Dominika i Halinę Pamrów  
WTOREK 14.V.
700 Gregorianka: za † Krystynę Ajdys  
700 za † Sławomira Sobotkę  i Józefa Maliszewskiego  
     
1500 Poświęcenie pól w Złotrkach  
1730 za † Kazimierza Gałacha (28 r.)  
ŚRODA 15.V.
700 Gregorianka: za † Krystynę Ajdys  
700 za † Zofię i Aleksandra Brzózka  
     
1500 Poświęcenie pól w Orzełku  
1730 za † Piotra i Jana Korpalskich; Wincentynę, Kazimierza, Juliannę i Aleksandra Persińskich  
CZWARTEK 16.V.  
700 Gregorianka: za † Krystynę Ajdys  
700 za † Zygmunta (1 r.), Jerzego, Jana i Henrykę Kania; Edwarda Gąsiora  
     
1500 Poświęcenie pól w Poniatowie  
1730 za † Grażynę i Tadeusza Podbielskich  
PIĄTEK  17.V.
700 Gregorianka: za † Krystynę Ajdys  
700 za † Franciszka, Helenę i Mariannę Borowych; Karolinę Sobotka i Małgorzatę Grądzką  
     
1500 Poświęcenie pól w Grądach  
1730 za † Jana Kucharka i Łukasza Zawadę  
SOBOTA  18.V. 
700 Gregorianka: za † Krystynę Ajdys  
700 za † Henryka Rostka (21 r.)  
     
1000 Poświęcenie pól: Rytele Święckie i Bojary  
     
1730 za † Jacka (19 r.) i Mirosława Imbrzykowskich  
UROCZ. ZESŁANIA DUCHA ŚW. – NIEDZIELA  19.V.
800 za † Jadwigę Perzynę (4 r.) i Sławomira Sobotkę  
800 za † Krystynę (34 r.) i Jerzego Antoniak i za zm. rodziców oraz za Grażynę Stępnik  
     
915 Kaplica w Wólce: za † Halinę, Mariana, Stanisława, Wiesława i Sławomira Kobus;  
1015 Kaplica w Rytelach: za † Helenę, Tadeusza, Andrzeja i Grzegorza Kruk; Irenę Warda i za zm. z rodziny  
     
1100 Rocznica dzieci I – Komunijnych (kl. IV)  
     
     
1800 Gregorianka: za † Krystynę Ajdys