Adoracja bez granic

13 lipca 1917 r., Matka Pana obiecała w widzeniu prorockim, które otrzymały dzieci, że któregoś dnia wróci, by prosić o poświęcenie Rosji swojemu Niepokalanemu Sercu. 12 lat później, nocą 13 lipca 1929 r., Maryja przekazała s. Łucji: „Nadszedł czas, kiedy Bóg chce, by ojciec święty w jedności z biskupami z całego świata poświęcił Rosję mojemu Niepokalanemu Sercu. To ją uratuje. Sprawiedliwość Boża potępiła wiele dusz za grzechy popełnione przeciwko mnie, dlatego przychodzę, by prosić o zadośćuczynienie. Poświęć się w tej intencji i módl się”.


W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Franciszek dokona w Rzymie Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednocześnie Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu .
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY W BAZYLICE!
25 marca 2022 r.
– godz.16:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu
– godz.16:45- Dziesiątek Różańca w intencji pokoju na świecie i w Ukrainie
– Suplikacja i zawierzenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi
– godz.17:00 – Droga Krzyżowa – następnie
– Msza Święta – możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Zapraszamy!