Wikariusze parafii Prostyń

Już od XVI w. w Prostyni byli wikariusze, jednak nie przez cały czas. Na przełomie XVI i XVII w. wikariusz często był jednocześnie altarzystą. Gdy altaria przestała istnieć na przełomie XVII i XVIII w. wtedy sporadycznie w Prostyni pracowało dwóch księży.

Najwięcej wikariuszy było w XIX i XX w. Bywały okresy, że nawet wtedy gdy parafia liczyła ok. 4000 wiernych nie było w niej wikariusza (1890 – 1932), a czasem pomagał rezydent (1882 – 87; 1976 – 82). W świetle zachowanych dokumentów można odtworzyć prawie kompletną listę wikariuszy parafii Prostyń . (Daty przy nazwiskach są podane na podstawie dokumentów choć dany wikariusz mógł być w parafii już od kilku lat przed ta datą lub po niej).


od 2022r
ks. Krzysztof Nagórny

Ur. w


2021r – 2023r 
ks. Paweł Hryniewicki

Urodzony w Bielsku Podlaskim. Pochodzi z parafii Matki Bożej z Góry Karmel. Został wyświęcony na kapłana w Sanktuarium Trójcy Świętej i św. Anny w Prostyni przez Księdza Biskupa Antoniego Dydycza, dnia 12 czerwca 2010 roku. W swojej dotychczasowej posłudze kapłańskiej pracował jako wikariusz: przez pięć, lat w parafii Kamionna, później w Hajnówce – 2 lata, w Bielsku Podlaskim – 2 lata w Parafii Opatrzności Bożej i ostatnie dwa lata pracował w parafii Rozbity Kamień. Od dnia 22 sierpnia 2021 r. pełni posługę kapłańską jako wikariusz w Bazylice Mniejszej w Prostyni.
Imieniny:29 czerwca.

2019r – 2021r
ks. Maciej Paweł Domańszczyński

Urodzony 24.04.1992 r., syn Eugeniusza i Marii z domu Waśkiewicz. Pochodzi z parafii pw. św. Zygmunta Króla w Łosicach. Ma trójkę rodzeństwa: dwie siostry – Małgorzatę i Alicję oraz brata Grzegorza. W latach 2008-2011 uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Łosicach, do klasy o profilu humanistycznym. W 2011 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. 3 czerwca 2016 r. przyjął święcenia diakońskie. 8 maja 2017 r. obronił pracę magisterską z teologii dogmatycznej pod tytułem „Maryja w tajemnicy Kościoła. Maryjne aspekty nauczania Benedykta XVI” pisaną pod kierunkiem ks. dra Jarosława Rzymskiego. Jego motto na obrazku prymicyjnym brzmi: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.” (J 6, 68)
Imieniny: 14 maja.

2016r – 2019r
ks. Łukasz Suszko

Urodzony 18.10.1984 r. w Bielsku Podlaskim. Pochodzi z parafii Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie.
Został wyświęcony na kapłana w Sanktuarium Trójcy Świętej i Św. Anny w Prostynj przez Księdza Biskupa Antoniego Dydycza, dnia 12 czerwca 2010 roku. W swojej dotychczasowej posłudze kapłańskiej pracował jako wikariusz w Sarnakach i w Hajnówce. Od dnia 26 sierpnia 2015 r. pełni posługę kapłańską jako wikariusz w Bazylice Mniejszej w Prostyni.
Imieniny: 18 października.

2015r – 2016r
ks. Krzysztof Domaraczeńko

Urodzony 15.07.1974 r. w Siemiatyczach. Pochodzi z parafii p.w. Trójcy Świętej w Drohiczynie. Został wyświęcony na kapłana w Bazylice Węgrowskiej przez Księdza. Biskupa Antoniego Dydycza, dnia 15 czerwca 2002 roku. W swojej dotychczasowej posłudze kapłańskiej pracował jako wikariusz w następujących parafiach: ; Jabłonna Lacka, Perlejewo, Dziadkowice, Sarnaki i Węgrów – Bazylika. Jest zastępcą diecezjalnego duszpasterza sportu, członkiem Sekcji Sportu i Rekreacji oraz Koordynatorem Szachowych Mistrzostw Polski Duchowieństwa i Diecezjalnej Ligi Szachowej.
Imieniny: 25 lipca

2012r – 2015r
ks. Adam Banaszek

Urodzony 05.01.1983r w Węgrowie. Pochodzi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie (Bazylika Mniejsza). Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie. Następnie po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Po sześcioletniej formacji seminaryjnej 21 czerwca 2008 r. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce z rąk JE. Ks. Biskupa dra. Antoniego P. Dydycza przyjął sakrament kapłaństwa. Po święceniach prezbiteratu został skierowany do posługi duszpasterskiej w parafii Wyszki (2008 – 2009), następnie do parafii Łochów (2009-2012). Od 21.08.2012r do 25.08.2015r pełnił posługę kapłańską w parafii pw. Św. Trójcy i św. Anny – Bazylika Mniejsza w Prostyni. Od 2012- studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z zakresu teologii moralnej-licencjat 09.06.2014r.
Imieniny: 24 grudnia.

2008r – 2012r
ks. Paweł Błaszczyk
Ks. Błaszczyk Paweł, ur. w 1975 r. w Sokołowie Podlaskim. Święcenia kapłańskie – Siemiatycze 16 czerwca 2001 r., z rąk ks. bp. Antoniego Dydycza. Magister teologii. Kolejne miejsca pracy: Bielsk Podlaski – Matki Bożej z Góry Karmel (16.08.2001-17.08.2003); Jabłonna Lacka (18.08.2003-17.08.2008); Prostyń (18.08.2008-20.08.2012); Sadowne (21.08.2012-). Imieniny: 29 czerwca.

2005r – 2008r
ks. Zbigniew Józef Średziński
Urodzony. 05.01.1969 r. w Bielsku Podlaskim. Szkoła Podstawowa (1976-1984) i Liceum Ogólnokształcące (1984-1988) w Bielsku Podlaskim. Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie (1988-1994). Święcenia kapłańskie – Korytnica Węgrowska 11 czerwca 1994 r., z rąk ks. bpa Jana Chrapka. Kolejne miejsca pracy: Brańsk (1994-1997), Ciechanowiec (1997-1999), Rudka (1999-2001), Łochów (2001-2003). Studia zaoczne z zakresu liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000-2003), licencjat z teologii pastoralnej – 2003r.; studia stacjonarne z zakresu liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2003-2005). Obrona rozprawy doktorskiej dn. 28.10.2005 r. pt. „Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w świetle wypowiedzi młodzieży klas pierwszych liceów ogólnokształcących Diecezji Drohiczyńskiej”. Imieniny: 17 marca.

2000r – 2005r
ks. Dariusz Misior
Urodzony 27. 01. 1967 r. w Węgrowie. Szkołę Podstawową (1974 – 82) i Liceum Ogólnokształcące (1982 – 86) ukończył w Węgrowie. Studia: Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach (1986 – 92) i w Drohiczynie (1992 – 94). Święcenia kapłańskie – 11. 06. 1994 r. Wikariusz parafii: Topczewo (1994 – 95), Brańsk (1995 – 96), Grodzisk (1996 – 98), Ceranów (1998 – 2000), Prostyń ( 2000 – 2005). Imieniny 19 grudnia.

1996r – 2000r
ks. Adam Bogdanowicz
Urodzony 27. VIII. 1969 r. w Sokołowie Podlaskim. Szkołę Podstawową (1976 – 84) i Technikum Przemysłu Sporzywczego (1984 – 88) ukończył w Sokołowie Podlaskim. Studia – Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach (1988 – 92) i Drohiczynie (1992 – 1994) . Święcenia kapłańskie – 11. 06. 1994 r. Wikariusz parafii: Stoczek Węgrowski (1994 – 96), Prostyń (01. VII. 1996 – VIII 2000), Sarnaki (od 2000). Imieniny 24 grudnia.

1995r – 1996r
ks. Grzegorz Terpiłowski
Urodzony 1. I. 1965 r. w Terespolu. Szkołę Podstawową (1972 – 80) i Liceum Zawodowe (1980 – 84) ukończył w Terespolu. Studia – Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach (1984 – 87). Praca w FSM w Bielsko Białej (1987), służba wojskowa (1987 – 89). Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie (1989 – 93). Święcenia kapłańskie – 13. 06. 1993 r. Wikariusz parafii Stara Wieś (1993 – 95), Prostyń (28. VI. 1995 – 01. VII. 1996), Stoczek Węgrowski (1996 – 99), Topczewo (od 1999 r.). Imieniny 12 marca.

1992r – 1995r
ks. Dariusz Jagodziński
Urodzony 07. IV. 1965 r. w Węgrowie. Szkołę Podstawową (1972 – 80) i Liceum Ogólnokształcące (1980 – 84) ukończył w Węgrowie. Studia: Akademia Rolnicza w Warszawie – Wydział Chirurgii Weterynaryjnej (1984 – 85); Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach (1986 – 92).Święcenia kapłańskie – 13. VI. 1992 r. Wikariusz parafii Prostyń (25. VI. 1992 – 28. VI. 1995). w 1995 r. wyjechał do pracy duszpasterskiej w Rosji (proboszcz w Tuapse (1995 – 97), następnie w Soczi (od 1997). W 2000 r. mianowany Szambelanem Jego Świątobliwości. Imieniny 19 grudnia.

1991r – 1992r ks. Bogdan Maciejuk

1989r – 1991r ks. Wojciech Zadrożny

1986r – 1987r ks. Józef Bielawski

1984r – 1986r ks. Antoni Przybysz

1982r – 1984r ks. Bogdan Cabaj

1982r    ks. Marian Franczuk

1974r – 1976r ks. Romuald Miachalczyk

1971r – 1974r ks. Krzysztof Mućka

1970r – 1971r ks. Marian Mitura

1969r – 1970r ks. Piotr Zabielski

1966r- 1969r ks. Henryk Żuk

1966r    ks. Jan Stolarczyk

1964r – 1965r ks. Michał Kania

1963r – 1966r ks. Jerzy Zychora

1963r    ks. Czesław Mazurek

1959r    ks. Wincenty Jagodziński

1959r
ks. Zygmunt Królikowski
ks. Krzysztof Mućka
ks. Piotr Zabielski

VII 1953r – XI 1956r ks. Bronisław Wyszyński

IV 1951r – IX 1952r ks. Kazimierz Nasiłowski

VI – VII 1950r ks. Zygmunt Szamczak

I – VIII 1947r ks. Marian Rytel-Tyburcy

XI 1943r – I 1945r ks. Ludwik Warpechowski

XII 1942r – XI 1943r ks. Władysław Białowolski

XI 1941r – 1944r ks. Bolesław Krzywiec

VIII 1940r -X 1942r ks. Henryk Ruszkiewicz

VIII 1940r – XI 1941r ks. Czesław Łupiński

IV – VIII 1940r ks. Franciszek Zapadka

VI 1939r – IV 1940r ks. Wacław Ostojski


X 1937r – VI 1939r ks. Adolf WlaĽlacki


VII 1936r – X 1937r ks. Bolesław Grzywaczewski

VIII 1934r – VII 1936r ks. Wacław Gajowniczek

V 1933r – VIII 1934r ks. Kazimierz Szlendak

IV-V 1933r ks. Antoni Paduch

1932r – 1933r ks. Stanisław Pieczara

1890r    ks. Stefan Stareżowski

1862r – 1865r ks. Jakub Izdebski

1862r – 1864r ks. Konstanty Chojecki

1855r – 1856r ks. Wojciech Andraszek

1853r – 1855r ks. Leon Karolec

1840r – 1841r ks. Michał Sikorski

1809r, 1811r ks. Piotr Pieczanowski

1806r   ks. Cyprian Woycik

1790r   ks. Andrzej Leszczyński

1657r   ks. Marcjan Rybieński

1654r, 1665r Ks. Adam Łazowski

1642r – 1643r Ks. Piotr Kohlewski


1641r, 1648r Ks. Kacper Brdowski


1638r   Ks. Stanisław Rostkowski

1629r – 1631r Ks. Marcin Sokołowski

1620r, 1624r – 1625r Ks. Jan Roguski

1620r – 1624r Ks. Albert Modzelewski

1607r – 1628r Ks. Melchior Zawadzki

1544r – 1607r Ks. Marcin Rozan

1575r   Ks. Jan Gdich