Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

Ogłoszenia duszpasterskie


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 23.03.2014r

 
1. W poniedziałek przeżywamy dzień wspomnienia Misjonarzy Męczenników.

2. We wtorek uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia. W tym dniu będą sprawowane Msze św w bazylice o godz. 9.00 i 16.00 w Kaplicach w Wolce O o godz.17.15 a w Rytelach 18.15

3. Od piątku rozpoczynamy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, którym przewodniczyć będzie o. Władysław Bodzionny z zakonu Redemptorystów.

4. Nabożeństwa Wielkiego Postu odbywają się
• DROGA KRZYŻOWA – środa (dla dzieci) godz 16.00 i piątek (dla wszystkich) godz. 16.00, następnie Msza Św.
• GORZKIE ŻALE – niedziela po Mszy o godz 11.00 i 16.00

5. Do tygodnika niedziela dołączona jest książka pt. Pasja wg. bł. Anny Katarzyny Emmerich. To na jej podstawie powstał sławny film Pasja –ostanie dwanaście godzin z życia Pana Jezusa. Zachęcamy do nabywania .

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 II Niedziela Wielkiego Postu
16.03.2014 r.

 1. Przeżywamy II niedzielę Wielkiego Postu. Liturgia Słowa kieruje nasz wzrok na Chrystusa uwielbionego, abyśmy nie zapominali, że trud, którego doświadczamy obecnie, nie jest pozbawiony sensu, lecz ma nas prowadzić do udziału w chwale Bożej.

 2. Obchodzimy dziś dzień modlitw za misje i misjonarzy. Wpatrując się w przemienione oblicze Jezusa, nie możemy zapominać, że na świecie wciąż są ludzie, do których nie dotarła jeszcze dobra nowina o zbawieniu. Dlatego też otoczmy serdeczną modlitwą i troską, także materialną, tych, którzy podejmują Boże wezwanie skierowane do nich tak, jak do Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej…”. Nasze ofiary mają wspomóc misjonarzy; możemy je wpłacać wysyłając sms-a o treści „Misje” na numer 72032 (2,46 zł z VAT), w II niedzielę Wielkiego Postu i w tygodniach po niej następujących.

3. Pamiętajmy również, że każdy z nas może stawać się misjonarzem w swoim środowisku pracy i w swojej rodzinie, dzieląc się darem wiary, który otrzymaliśmy. Uczmy się nie tylko postawą świadczyć o naszej przynależności do Chrystusa, lecz również słowem uzasadniać to, co wyznajemy. Temu celowi będzie służyć również czytanie prasy katolickiej czy dobrej literatury religijnej. Tym samym nieustannie zachęcamy do nabywania i czytania tygodnika NIEDZIELA.

4. Nabożeństwa Wielkiego Postu odbywają się
DROGA KRZYŻOWA – środa (dla dzieci) godz 16.00 i piątek (dla wszystkich) godz. 16.00, następnie Msza Św.
GORZKIE ŻALE – niedziela po Mszy o godz 11.00 i 16.00

Przypominamy również, że za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Nie zaniedbujmy korzystania z tego skarbca łaski, by coraz bardziej upodabniać się do naszego miłującego Boga.

5. W najbliższą środę będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa. Spełnił on szczególną rolę wobec Pana Jezusa, będąc Jego opiekunem. W tym dniu będziemy się szczególnie modlić za ojców i opiekunów rodzin. Niech św. Józef wyprasza każdemu z nich łaskę dobrego spełniania powierzonych mu obowiązków troski o rozwój i świętość własnej rodziny i innych osób powierzonych ich opiece. Wstawiennictwu św. Józefa będziemy również powierzać wszystkie osoby noszące jego imię.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
09.03.2014

1. Wielki Post jest dla chrześcijanina czasem szczególnego zamyślenia nad misterium Krzyża. W drodze do Boga, w którymś momencie życia, znajdziemy się w cieniu krzyża poprzez chorobę, cierpienie, śmierć kogoś bliskiego. Niech na progu tego rozpoczętego czasu pokuty starczy nam czasu na głębszą modlitwę, aby rozważyć cenę miłości, jaką Pan Jezus zapłacił za każdego z nas.

2. Nabożeństwa Wielkiego Postu odbywają się
DROGA KRZYŻOWA – środa (dla dzieci) godz 16.00 i piątek (dla wszystkich) godz. 16.00, następnie Msza Św.
GORZKIE ŻALE – niedziela po Mszy o godz 11.00 i 16.00

3. W II niedzielę Wielkiego Postu zbierane są ofiary do puszek na rzecz Dzieła Pomocy Misjom „Ad Gentes”. Pomagajmy misjonarzom modlitwą, postem, ofiarowaniem cierpień, darem serca. Po każdej Mszy św. będą na ten cel zbierane ofiary do puszek przed kościołem. Nasza ofiara może być wielkopostnym darem. Możemy również wesprzeć MISJONARZY wysyłając sms-a o treści „Misje” na numer 72032 (2,46 zł z VAT), w II niedzielę Wielkiego Postu i w tygodniach po niej następujących.

4. 13 marca przypada 1r. wyboru Ojca Świętego Franciszka na Stolicę Piotrową. Niech Bóg zachowa Go na najdłuższe lata i ma w swojej opiece. Pamiętajmy o nim w osobistych modlitwach. 

5. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej tygodnika Niedziela. 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VIII Niedziela Zwykła
02.03.2014 r.


1. Dzisiaj w kościele rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Będziemy go przeżywać pod hasłem KOCHAJĄCA MATKA ZAWSZE TRZEŹWA. Zachęcamy do przeżywania ostatnich dni karnawału w trzeźwości i robienia postanowień abstynenckich na Wielki Post.

2. We wtorek Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, głównego patrona naszej Białostockiej Prowincji Kościelnej.

3. W tym tygodniu jest Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu. W tym dniu zachowujemy post - jeden posiłek do syta, dwa skromniejsze i powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych. Msze św. i obrzęd posypania głów popiołem na znak pokuty o godz.9.00 i 16.00 oraz w Kaplicach: Rytele godz 10.00, Wólka OK. godz 17.15

4. W czasie Wielkiego Postu zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali: DROGA KRZYŻOWA w środa dla dzieci o godz 16.00 i piątek dla wszystkich 16.00; GORZKIE ŻALE będą w niedziele: o godz 9.00 i 11.00

5. Z radością pragniemy poinformować parafian, że Ojciec Święty Franciszek wyróżnił odznaczeniem BENEMERENTII(dobrze zasłużonym) dwoje naszych parafian pp. Dorotę i Andrzeja Korosiów z Kiełczewa.  Gratulujemy.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca.
   I-wszy czwartek modlimy się o świętość kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy o godz 16.00 nabożeństwo eucharystyczne.
   I-wszy piątek. Msze z nabożeństwem eucharystycznym o godz 7.00 i 16.00 w kaplicach w Wólce Ok. o godz 17.30 , Rytele godz 18.30

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VII Niedziela Zwykła

    23.02.2014 r.

 

1.       Liturgia dzisiejszej, siódmej niedzieli w ciągu roku ukazuje nam świętość, do której jesteśmy wezwani, a którą mamy realizować szczególnie poprzez praktykowanie miłości bliźniego. Spróbujmy się rozejrzeć wokół siebie, by zobaczyć, czy ktoś, kto żyje obok nas, nie potrzebuje naszej pomocy nie tylko materialnej, lecz może właśnie duchowej: dobrego słowa, poświęconego czasu. Może potrzeba tak niewiele: podzielić się radością, posłuchać tego, co inni mają do powiedzenia, wypić razem herbatę, wyjść wspólnie na spacer, zaopiekować się kimś podczas choroby. Wrażliwe serce na pewno podsunie nam wiele innych pomysłów. A wszystko, co robimy wobec bliźnich ze względu na miłość Boga, wróci do nas dziesięciokrotnie, choć często w zupełnie innej formie

2.       Na końcu nadchodzącego tygodnia przypada pierwsza sobota miesiąca, kiedy goręcej zwracamy się do Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece nasze codzienne troski. W naszej parafii zachęcamy do modlitwy wynagradzającej o godz.7.00 i 16.00 w kaplicach : Wolka Ok. o godz. 17.00, Rytele o godz. 18.00

3.       Dzień modlitwy i postu w intencji Ukrainy

PRZESŁANIE BISKUPÓW POLSKICH

 Umiłowani w Panu Bracia i Siostry! Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Prosimy kapłanów i wszystkich wiernych, aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę powszechną, zanoszoną do Boga w czasie sprawowanych w tym dniu Mszy Świętych. Ufając, że ludzie dobrej woli wciąż znajdują się po obu stronach konfliktu, do Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie. Naszą braterską pamięcią obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia i modlitewnej pamięci.

4.       Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała” – niech te słowa będą zachętą do trwania w jedności z Kościoła w wierze i moralności. Błogosławimy Wam.

 

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90