Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
09.03.2014

1. Wielki Post jest dla chrześcijanina czasem szczególnego zamyślenia nad misterium Krzyża. W drodze do Boga, w którymś momencie życia, znajdziemy się w cieniu krzyża poprzez chorobę, cierpienie, śmierć kogoś bliskiego. Niech na progu tego rozpoczętego czasu pokuty starczy nam czasu na głębszą modlitwę, aby rozważyć cenę miłości, jaką Pan Jezus zapłacił za każdego z nas.

2. Nabożeństwa Wielkiego Postu odbywają się
DROGA KRZYŻOWA – środa (dla dzieci) godz 16.00 i piątek (dla wszystkich) godz. 16.00, następnie Msza Św.
GORZKIE ŻALE – niedziela po Mszy o godz 11.00 i 16.00

3. W II niedzielę Wielkiego Postu zbierane są ofiary do puszek na rzecz Dzieła Pomocy Misjom „Ad Gentes”. Pomagajmy misjonarzom modlitwą, postem, ofiarowaniem cierpień, darem serca. Po każdej Mszy św. będą na ten cel zbierane ofiary do puszek przed kościołem. Nasza ofiara może być wielkopostnym darem. Możemy również wesprzeć MISJONARZY wysyłając sms-a o treści „Misje” na numer 72032 (2,46 zł z VAT), w II niedzielę Wielkiego Postu i w tygodniach po niej następujących.

4. 13 marca przypada 1r. wyboru Ojca Świętego Franciszka na Stolicę Piotrową. Niech Bóg zachowa Go na najdłuższe lata i ma w swojej opiece. Pamiętajmy o nim w osobistych modlitwach. 

5. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej tygodnika Niedziela. 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VIII Niedziela Zwykła
02.03.2014 r.


1. Dzisiaj w kościele rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Będziemy go przeżywać pod hasłem KOCHAJĄCA MATKA ZAWSZE TRZEŹWA. Zachęcamy do przeżywania ostatnich dni karnawału w trzeźwości i robienia postanowień abstynenckich na Wielki Post.

2. We wtorek Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, głównego patrona naszej Białostockiej Prowincji Kościelnej.

3. W tym tygodniu jest Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu. W tym dniu zachowujemy post - jeden posiłek do syta, dwa skromniejsze i powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych. Msze św. i obrzęd posypania głów popiołem na znak pokuty o godz.9.00 i 16.00 oraz w Kaplicach: Rytele godz 10.00, Wólka OK. godz 17.15

4. W czasie Wielkiego Postu zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali: DROGA KRZYŻOWA w środa dla dzieci o godz 16.00 i piątek dla wszystkich 16.00; GORZKIE ŻALE będą w niedziele: o godz 9.00 i 11.00

5. Z radością pragniemy poinformować parafian, że Ojciec Święty Franciszek wyróżnił odznaczeniem BENEMERENTII(dobrze zasłużonym) dwoje naszych parafian pp. Dorotę i Andrzeja Korosiów z Kiełczewa.  Gratulujemy.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca.
   I-wszy czwartek modlimy się o świętość kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy o godz 16.00 nabożeństwo eucharystyczne.
   I-wszy piątek. Msze z nabożeństwem eucharystycznym o godz 7.00 i 16.00 w kaplicach w Wólce Ok. o godz 17.30 , Rytele godz 18.30

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VII Niedziela Zwykła

    23.02.2014 r.

 

1.       Liturgia dzisiejszej, siódmej niedzieli w ciągu roku ukazuje nam świętość, do której jesteśmy wezwani, a którą mamy realizować szczególnie poprzez praktykowanie miłości bliźniego. Spróbujmy się rozejrzeć wokół siebie, by zobaczyć, czy ktoś, kto żyje obok nas, nie potrzebuje naszej pomocy nie tylko materialnej, lecz może właśnie duchowej: dobrego słowa, poświęconego czasu. Może potrzeba tak niewiele: podzielić się radością, posłuchać tego, co inni mają do powiedzenia, wypić razem herbatę, wyjść wspólnie na spacer, zaopiekować się kimś podczas choroby. Wrażliwe serce na pewno podsunie nam wiele innych pomysłów. A wszystko, co robimy wobec bliźnich ze względu na miłość Boga, wróci do nas dziesięciokrotnie, choć często w zupełnie innej formie

2.       Na końcu nadchodzącego tygodnia przypada pierwsza sobota miesiąca, kiedy goręcej zwracamy się do Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece nasze codzienne troski. W naszej parafii zachęcamy do modlitwy wynagradzającej o godz.7.00 i 16.00 w kaplicach : Wolka Ok. o godz. 17.00, Rytele o godz. 18.00

3.       Dzień modlitwy i postu w intencji Ukrainy

PRZESŁANIE BISKUPÓW POLSKICH

 Umiłowani w Panu Bracia i Siostry! Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Prosimy kapłanów i wszystkich wiernych, aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę powszechną, zanoszoną do Boga w czasie sprawowanych w tym dniu Mszy Świętych. Ufając, że ludzie dobrej woli wciąż znajdują się po obu stronach konfliktu, do Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie. Naszą braterską pamięcią obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia i modlitewnej pamięci.

4.       Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała” – niech te słowa będą zachętą do trwania w jedności z Kościoła w wierze i moralności. Błogosławimy Wam.

 
 
SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

16 lutego 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


1. W dzisiejszą, szóstą niedzielę w ciągu roku, w cyklu „A” czytamy Ewangelię wg św. Mateusza. Dziś Jezus, kontynuując swoje nauczanie określane jako „Kazanie na górze”, zwraca naszą uwagę na relacje międzyludzkie, rodzinne i przyjacielskie. Warto, byśmy się im przyjrzeli. Może jest coś, co można by w tych relacjach ulepszyć, poprawić. A może jest coś, co należałoby naprawić? Wykorzystujmy w tym celu czas, który jest nam dany, nie tylko w rozpoczynającym się dziś tygodniu.

2. Zwróćmy też uwagę na pogłębianie naszej wiary. Niedawno zakończony Rok Wiary odkrył przed nami wielkie bogactwo środków, które mogą nam pomóc nie tylko pogłębiać naszą wiarę, abyśmy potrafili o niej świadczyć w naszych środowiskach pracy, wśród przyjaciół, znajomych, a także czasem odpowiedzieć na pytania nieznajomych. Zechciejmy zatem sięgnąć po lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego wraz z komentarzami do niego lub też po inne pozycje książkowe czy też po prasę katolicką. Temu służy misja domowej ewangelizacji.

3. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra, Apostoła. Święto to jest z jednej strony aktem wdzięczności Rzymian za to, że św. Piotr wyróżnił ich miasto tak chlubnie, z drugiej zaś strony jest okazją dla wiernych Kościoła okazania następcom św. Piotra wyrazów szacunku i hołdu. Tron, na którym zasiadał św. Piotr, obecny stale w kościele, gdzie papież odprawia nabożeństwa i sprawuje liturgię dnia, jest nieustannym świadectwem, że biskupi rzymscy mają tę samą władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr, że następcami Piotra mogą być tylko biskupi rzymscy.
I my w naszych osobistych modlitwach pamiętajmy tego dnia o papieżu Franciszku i o całym Kościele, jakim przyszło mu w tych trudnych czasach kierować.

4. Zachecamy do czytania prasy katolickiej tygodnika NIEDZIELA. 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela Zwykła
09.02.2014 r.

1.Przeżywamy kolejną, piątą niedzielę w ciągu roku. Słowo Boże uczy nas dzisiaj, że jako chrześcijanie mamy być solą ziemi i światłem świata, czyli tymi, którzy, choć nieliczni, wyznaczają kierunek, w którym należy iść. Pomyślmy zatem, jak realizujemy to zadanie w naszym życiu codziennym. Może warto, byśmy również w gronie rodzinnym się nad tym zastanowili i podzielili się wzajemną refleksją, jak możemy to powierzone nam przez Chrystusa zadanie wypełniać.

Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na tacę, które sa przeznaczone na zakup gazu do naszej Bazyliki

2. We wtorek - 11 lutego, wspomnienie Matki Bożej z Lourdes - Uzdrowicielki Chorych i Światowy Dzień Chorego. Msza w intencji chorych bedzie sprawowana o godz.16.00. Pomóżmy naszym bliskim chorym czy też sasiadom starszym i potrzebujacym w dotarciu na nabożeństwo. 

3. W piątek, 14 lutego, przypada święto Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym wspomnienie do rangi święta.

 Tego samego dnia przypada również liturgiczne wspomnienie św. Walentego, obecnie przyzywanego jako patrona narzeczonych i zakochanych. Warto jednak pamiętać, by ten dzień nie był jedynie jeszcze jedną okazją do przelotnego zatrzymania się na naszych uczuciach, lecz stawał się okazją do pogłębienia wzajemnej miłości i życzliwości.

4. Zachęcamy do czytania i nabywania katolickiego tygodnika „Niedziela”

Kapliczki i krzyże przydrożne

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90