Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

Ogłoszenia duszpasterskie

1.Dziś gościmy w naszej Parafii Dyr. KSM–u ks. dr Piotra Jarosiewicza, który po Mszy św. o godz. 1100 rozda nagrody dzieciom za konkurs na lampion i wieniec adwentowy organizowany w ub. roku w internecie przez KSM naszej Diecezji.
2.W poniedziasłek 18 stycznia rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i będzie trwał do 25 stycznia br. Pamiętajmy w naszych osobistych modlitwach o intencji zjednoczenia wszystkich chrześcijan w „jednej owczarni” – tj. w Kościele Chrystusowym.
3.W czwartek 21.01 wypada wspomnienie św. Agnieszki Dz. i M. – Dzień Babci, a piątek 22.01 Dzień Dziadka. Pamiętajmy o modlitwie o naszych babciach i dziadkach.
4.W niedzielę za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Słowa Bożego.
5.Również za tydzień 24.01 w naszej Parafii i w całej Polsce będziemy przeżywali „Dzień solidarności z Chorwacją” ogłoszony przez ks. abp Stanisława Gądeckiego – przewodniczącego KEP i będą zbierane w tym dniu datki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji – będzie to zbiórka do puszek po Mszach św.
6.W niedzielę za tydzień zapraszamy na Mszę św. o godz. 1100 podczas której będziemy modlić się w intencji naszej Służby Zdrowia: p. dr Jerzego i jego współpracowników o Boże błog. w nowym roku.
7.Zachęcamy do nabywania i czytania tygodnika „Niedziela”, tę gazetę można nabyć w zakrystii.

1.Dziś obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego i kończy się Okresu Bożego Narodzenia. Podziękujmy za otrzymany chrzest św. i pamiętajmy o zobowiązaniach wypływających z przyjęcia tego sakramentu. Również dziś obchodzimy Rocznicę Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Drohiczynie – „Matki i Głowy wszystkich kościołów w naszej Diecezji”. Zachęcamy do modlitwy w intencji naszej Diecezji.
2.W niedzielę za tydzień – 17.01 po Mszy św. o godz. 1100 będą rozdane nagrody dzieciom, które uczestniczyły w ub. roku w konkursie na lampion i wieniec adwentowy (był to konkurs organizowany w internecie przez KSM naszej Diecezji).
3.Dziękuję p. Andrzejowi Rudo za uszczelnienie wejściowych drzwi do naszego kościoła.
4.Zachęcamy do czytania tygodnika „Niedziela”, możemy tę gazetę nabyć w zakrystii.
5.W związku ze Świętem Chrztu Pańskiego przypominamy ważniejsze normy Prawa Kanonicznego (Prawa Kościelneg) odnośnie udzielania Sakramentu Chrztu Św.:
•Dziecko chrzcimy zawsze w Parafii do której należą jego rodzice.
Dziecku, które ma być ochrzczone rodzice powinni wybierać takie immię, aby miało świętego Patrona (imiona powinne być polskie).
Sakrament chrztu w naszej Parafii udzielany jest w II i IV NIEDZIELĘ MIESIĄCA. (poza Okresami Adwentu i W. Postu).
•Zamiar chrztu dziecka zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
•Spisanie danych dotyczących chrztu dokonuje się w Kancelarii Parafialnej na podstawie Aktu Urodzenia dziecka wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.
Należy wybrać dwoje chrzestnych: (matkę – kobietę i ojca – mężczyznę).
•Rodzice i chrzestni mają obowiązek uczestniczyć w jednym spotkaniu przygotowującym ich przed chrztem dziecka (datę spotkania ustala ks. Proboszcz).
KANDYDAT(KA) NA CHRZESTNEGO(NĄ) MOŻE BYĆ TYLKO TEN(TA) którzy:
są ochrzczeni; mają ukończone 16 lat; są bierzmowani; są praktykującymi katolikami – (tzn. uczestniczą regularnie we Mszy św., często korzystają z sakramentu pokuty i komunii św.); są stanu wolnego (kawaler lub panna) lub po ślubie kościelnym - tzn. żyją w związku sakramentalnym.
- Osoby, które mają być chrzestnymi pochodzące spoza naszej Parafii muszą dostarczyć od swojego proboszcza, gdzie należą do Parafii Z A Ś W I A D C Z E N I E (a nie świadectwo swego chrztu – tzw. metrykę), że mogą być dopuszczone do godności ojca lub matki chrzestnego(ej).
- Przy udzielaniu chrztu możliwe jest, aby jedna osoba opócz katolika była tzw. ŚWIADKIEM CHRZTU, ale takim świadkiem może być tylko osoba nie będąca katolikiem, a należąca do innej wspólnoty wyznaniowej. Taka osoba z innej wspólnoty wyznaniowej musi też dostarczyć zaświadczenie, że do tej wspólnoty należy i została ochrzczona.
ŚWIADKIEM podczas udzielania chrztu św. w kościele nie być osoba ochrzczona w Kościele Rzymskokatolickim, ale żyjąca w związku niesakrametalnym (tzn. bez ślubu kościelnego).
CHRZESTNYM NIE MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ OSOBA:
- która podlega karom kanonicznym, tzn. żyje w związku małżeńskim bez sakramentu (bez ślubu kościelnego) lub jawnie wyparła się wiary i wystąpiła ze wspólnoty Kościóła Rzymskokatolickiego.
- chrzestnymi nie mogą być również ojciec lub matka dziecka.  

1.Dziś jest niedziela adoracyjna. Adoracja od godz. 840 (krótka) – przewodniczy KŻR z Kiełczewa, od 1030 Domowy Kościół, od 1630 Akcja Katolicka. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich Parafian. Msze św. dziś w Bazylice będą jeszcze odprawione o godz.: 900, 1100 i 1700. W kaplicy w Wólce o godz. 730, w Rytelach o godz. 1015.

2.W środę 6.01 – Uroczystość Objawienia Pańskiego – III Króli. W tym dniu błogosławimy kadzidło i kredę. Ofiary składane w tym dniu na tacę przeznaczone są na cele misyjne. Msze św. w Uroczystość III Króli o godz. 900, 1100 i 1700. W Kaplicy w Wólce o godz. 730, a Rytelach o godz. 1015.

3.I Czwartek miesiąca – w tym dniu modlimy się o powołania do kapłaństwa i do zakonów. Po Mszy św. o godz. 1700 adorację poprowadzi Akcja Katolicka.

4.W następną niedzielę 10.01 będziemy obchodzili Rocznicę Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Drohiczynie – „Matki i Głowy wszystkich kościołów w naszej Diecezji”. Zachęcamy w tym do modlitwy w intencji Diecezji.

5.Także w niedzielę za tydzień 10.01 – Święto Chrztu Pańskiego i zakończenie okresu Bożego Narodzenia. W tym dniu podziękujmy za otrzymany chrzest św. i pamiętajmy o zobowiązaniach wypływających z przyjęcia tego sakramentu dla ochrzczonych, ich rodziców i chrzestnych.

6.Zachęcamy do czytania tygodnika „Niedziela”, możemy tę gazetę nabyć w zakrystii.

1.Dziś 29. XII wypada Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Msze św. są odprawione w Bazylice o godz.: 800, 900, 1100 i 1700. W kaplicy w Wólce o godz. 730, w Rytelach o godz. 1015. Dziś w sposób szczególny modlimy się za nasze katolickie małżeństwa i rodziny. Podczas wszystkich Mszy św. – po odczytanym Liście skierowanym do rodzin będzie odnowienie przysięgi małżeńskiej. Jest to święto patronalne Oazy Rodzin – Domowego Kościoła – wszystkim, którzy należą do Wspólnoty Domowego Kościoła życzymy Bożego błogosławieństwa.
2.Przypominamy że Oktawa Uroczystości Bożego Narodzenia trwa osiem dni. Aby przedłużyć radość płynącą z tej Uroczystości zapraszamy na Mszę św.: w poniedziałek i we wtorek na godz. 700, a od środy do Nowego Roku na godz. 1700.
3.W czwartek zakończenie roku kalendarzowego – w Bazylice po Mszy św. o godz. 1700 będzie nabożeństwo dziękczynne za otrzymane łaski w mijającym 2020 roku.
4.W piatek 01 stycznia – Nowy 2021 Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu za odmówienie lub odśpiewanie hymnu: „O Stworzycielu Duchu przyjdź” – kto będzie w stanie łaski uświęcającej, ten może zyskać odpust zupełny. Nowy Rok jest też Dniem Modlitwy o Pokój. Msze św. w Bazylice na Nowy Rok będą o godz. 900, 1100 i 1700 . W obu Kaplicach o godz. 1215. Na Nowy Rok nie obchodzimy I-go piątku miesiąca.
5.I Sobota miesiąca – Msza św. w Prostyni ku czci Niepokalanego Serce NMP o godz. 800; po Mszy św. będzie Nabożeństwo I Soboty. W kaplicy w Wólce Msza św. o godz. 1100.
6.Niedziela za tydzień 03.01 jest niedzielą adoracyjną. Adoracja o od godz. 840 (krótka) – przewodniczy KŻR z Kiełczewa, od 1030 Domowy Kościół, od 1630 Akcja Katolicka. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich Parafian. Msze św. niedzielę za tydzień będą odprawione w Bazylice o godz.: 800, 900, 1100 i 1700. W kaplicy w Wólce o godz. 730, w Rytelach o godz. 1015.
7.W związku z pandemią Covid – 19 Wizytę Duszpasterską kapłana w naszych rodzinach, czyli Kolędę w tym roku przekładamy na późniejszy czas (ew. na wiosnę).

Życzenia świąteczne:
Kochani Parafianie Prostyńscy!
W imieniu własnym i mego współpracownika ks. Macieja oraz ks. kan. Krzysztofa naszego Seniora składamy dziś Wam wszystkim: Parafianom i Gościom serdeczne i szczere życzenia świąteczne. Życzymy błogosławieństwa od Bożej Dzieciny, a przed wszystkim zdrowia – abyśmy bezpiecznie przetrwali ten trudny czas pandemii – dotkniętym tą chorobą życzymy powrotu do pełni sił; przebywającym na kawrantannie lub w izolacji – aby jak najszybciej wrócili zdrowi do swoich bliskich; opłakującym śmierć kogoś z rodziny życzymy Bożej pociechy i ukojenia bólu. Niech spokój i radości zagości w sercach, w rodzinach i na ulicach naszych miast i wsi, a nowo Narodzony Mesjasz niech błogosławi wszystkim: całej naszej Ojczyźnę i Parafii oraz wszystkim Gościom spędzającym święta na prostyńskiej ziemi. Raz jeszcze życzymy wszystkim: zdrowych, pełnych miłości, spokoju i pokoju Świąt Bożego Narodzenia! Szczęść Boże!
1.Dziś – piątek 25.XII I Dzień Uroczystości Bożego NarodzeniaMsze św. będą jeszcze odprawione Bazylice o godz. 900, 1100. Dziś nie będzie Mszy św. wieczorem. W obu kaplicach Msza św. o godz. 1215. Ofiary składane na tacę na Pasterce, I - go Dnia Świąt i na Nowy Rok są przeznaczone na ubezpieczenie: kościoła, kaplic i budynków parafialnych.
2.Jutro (26. XII) sobota II Dzień Świąt – Święto św. Szczepana Diakona i Pierwszego Męczennika. Tradycyjnie w tym dniu zbieramy ofiary na tacę jako pomoc studentom KUL. Msze św. będą odprawione Prostyni o godz.: 800, 900, 1100 i 1700. W kaplicy w Wólce o godz. 730, w Rytelach o godz. 1015.
3.W niedzielę 29. XII wypada Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Msze św. będą odprawione w Bazylice o godz.: 800, 900, 1100 i 1700. W kaplicy w Wólce o godz. 730, w Rytelach o godz. 1015.
4.Zachęcamy do czytania świątecznego nr „Niedzieli” z dodatkami: kalendarzem na Nowy 2021 Rok i modlitewnikiem oraz tekstami kolęd. Cena 1 egz. to 10 zł.
5.Bóg zapłać za przygotowanie kościoła do Świąt Bożego Narodzenia:
- p. Andrzejowi Rudo z Prostyni – za zdudowanie nowej stajenki;
- ks. Maciejowi i młodzieży z KSM-u, członkom Domowego Kościoła i p. zakrystianowi Piotrowi – za wystrój żłóbka i choinek;
- za śpiew Kolęd naszemu organiście i chórowi – oni przygotowali nas do Pasterki;
- za ofiarowanie choinek do koscioła: p. Markowi Grzymale z Prostyni i pp.: Janowi Chaberskiemu i Andrzejowi Pietrak z Kiełczewa oraz p. leśniczemu Krzysztofowi Froncowi.
- ks. Maciejowi i strażakom OSP w Prostyni – za udekorowanie światełkami choinki przed kościołem.
6.W tym roku zostały zakupione nowe figury do żłóbkakoszt zakupu tych figur to 6 000 zł i nowe świece oliwne na główne ołtarzekoszt zakupu tych swiec to 2 000 zł. Jeśli ktoś chciały złożyć swoją ofiarę na te zakupy z góry serdecznie dziękujemy.
7.W związku z pandemią Covid – 19 Wizytę Duszpasterską kapłana w naszych rodzinach, czyli Kolędę w tym roku przekładamy na późniejszy czas (ew. na wiosnę).

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90