Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

Ogłoszenia duszpasterskie

1.Ks.Bp wydał już czwarte Zarządzenie odnośnie organizowania duszpasterstwa w stanie epidemii. To zarządzenie ks. Bpa jest wywieszone na tablicy ogłoszeń przy wejściu do kościoła i zamieszczone na naszej stronie internetowej parafii. Oto ważniejsze postanowienia:
- Ks.Bp przedłuża udzieloną Dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do 19 kwietnia br. włącznie (Niedziela Miłosierdzia).
- Pozostaje w mocy zarządzenie, by w każdej Mszy św. lub w innych celebracjach uczestniczyło maksymalnie 5 osób, nie licząc sprawujących posługę przy ołtarzu.
- Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5. osób obowiązuje również podczas pogrzebu. W liczbie tej nie mieści się celebrans, niewielkie grono osób posługujących oraz pracownicy firmy pogrzebowej.
- Ks. Bp gorąco zachęcam wszystkich Diecezjan do słuchania i oglądania celebracji Wielkiego Tygodnia i do wspólnej modlitwy i duchowej łączności z modlącymi się.
- W Niedzielę Palmową nie ma poświęcenia palm i procesji z palmami.
- Cześć Krzyżowi podczas Liturgii Męki Pańskiej należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego, co dotyczy także adoracji indywidualnej poza liturgią.
- Nie organizuje się tradycyjnego poświęcenia pokarmów ani w kościołach, ani w innych miejscach. Należy natomiast pobłogosławić pokarmy przed śniadaniem wielkanocnym. Dokonuje tego głowa rodziny (lub inna osoba wierząca) w domu wg tekstu zamieszczonego w załączniku na stronie internetowej Diecezji Drohiczyńskiej. Takie kartki z modlitwami do poświęcenia pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym od Wielkiego Poniedziałku będzie można otrzymać w naszych sklepach w Poniatowie, Prostyni, Kiełczewie, Złotkach, Orzełku i Treblince lub u księży.
- Nie urządza się procesji rezurekcyjnej, ale tradycyjnie, o godz. 600 w Niedzielę Zmartwychwstania, należy uderzyć w dzwony.
- Żeby więc nie trzymać dzieci, młodzieży i rodziców w niepewności, Ks. Bp odwołuję wszystkie uroczystości I Komunii świętej i bierzmowania zaplanowane przed wakacjami 2020 r. i przenosi je na czas, kiedy zostanie zniesiony w Polsce stan epidemii.
2.Dziś Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Niedzielą Palmową rozpoczynamy w Kościele Wielki Tydzień. Nie ma dziś poświęcania Palm.
3.Prosimy aby uporządkować krzyże przydrożne, bądź znajdujące się przy naszych domach – można je też udekorować.
4.Triduum Paschalne – WIELKI CZWARTEK – pamiątka ustanowienia Eucharystii – Najświętszego Sakramentu i Kapłaństwa. W tym dniu Ks. Bp Piotr Sawczuk odprawi w kateterze w Drohiczynie o godz. 930 Msza św. Krzyżma, podczas której Ks. Bp święci oleje.
5.W Bazylice będzie odprawiana tylko jedna Msza św. koncelebrowana – Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800 tylko dla 5 osób! W tym roku adoracja przy Ołtarzu Wystawienia jest odwołana.
6.WIELKI PIĄTEK – pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa. Nasz kościół będzie otwarty od godz. 1000można pojedynczo wchodzić do kościoła, ale nie więcej jak po 5 osób – tyle może się znajdować jednocześnie w świątyni. W ty dniu rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego. W W. Piątek nie sprawuje się Mszy św. Liturgia W. Piątku rozpocznie się o godz. 1800. W W. Piątek obowiązuje post ścisły (nie ma żadnej dyspensy). Po Komunii św. przeniesienie Najśw. Sakr. do Grobu Pańskiego i tam adoracja do godz. 2100 (będzie można pojedynczo wchodzić do kościoła, ale nie więcej jak po 5 osób – tyle może się znajdować jednocześnie w świątyni).
7.WIELKA SOBOTA początek adoracji przy Grobie Pańskim od godz. 1000 (będzie można pojedynczo wchodzić do kościoła, ale nie więcej jak po 5 osób – tyle może się znajdować jednocześnie w świątyni). Tradycyjnie w W. Sobotę obwiązuje post.
Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w naszym kościele o godz. 1900 tylko dla 5 osób! Po Mszy św. adoracja w Wielką Sobotę już nie będzie.
8.NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA. Rezurekcja bez procesji wokół kościoła o godz. 600 – najpierw będą biły dzwony, a potem będzie Msza św. tylko dla 5 osób! Msze św. w I Dzień Wielkanocy będą odprawione w Bazylice o godz. 600, 1000, 1100 i 1700 - w obu kaplicach o godz. 1300.
9.Zachęcamy do czytania gazety „Niedziela”.

1.W związku z epidemią koronawirusa W. Poście są odwołane wszystkie nabożeństwa. Zachęcamy do modlitwy rodzinnej (śpiewu Gorzkich Zali, czy odprawiania Drogi Krzyżowej) w domach.
2.Jest dyspensa wiernym od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej przedłużona do 05. kwietnia br. włącznie (do Niedzieli Palmowej). Kto nie będzie w niedzielę na Mszy św. w kościele – nie ma grzechu. Zachęcam usilnie do korzystania w dalszym ciągu z transmisji radiowych, telewizyjnych oraz internetowych.
3.Od jutra tj. od poniedziałku na Msze św. przychodzi tylko 1 osoba z rodziny, która zamówiła intencje mszalne; a w przypadku pogrzebu jedynie najbliższa rodzina – tylko 5 osób.
4.I Środa miesiąca – po Mszy Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, którą zawsze odmawiamy w I Środę Miesiąca.
5.I czwartek miesiąca – modlimy się o powołania do kapłaństwa i zakonów.
6.I piątek miesiąca – Msze św. o Najśw. Sercu P. Jezusa o godz. 700 i 1700. W kaplicy w Rytelach o godz. 1600, w Wólce o godz. 1700.
7.W związku z epidemią w piątek nie będziemy odwiedzać chorych w ich domach.
8.Prosimy tych wszystkich, którzy obchodzą I piątki miesiąca, aby nie przychodzili w piątek do kościoła – szalejący koronowirus nie przerywa obchodzenie I piątków miesiąca tylko je wydłuży.
9.I Sobota miesiąca – Msze św. będą odprawione o godz. 800 i 1700. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP w Bazylice będzie po Mszy św. o godz. 800 . W kaplicach: w Rytelach o godz. 1000, w Wólce o godz. 1100.
10.Niedziela za tydzień jest niedzielą adoracyjną. Krótka adoracja będzie po Mszach św. – nie wyznaczam żadnych grup – w adoracji będą uczestniczyły tylko te osoby, które będą na Mszy św. w kościele (tylko 5 osób).
11.Odwołuję też spotkanie dzieci i ich rodziców przed I Komunią Św.
12.Niedziela za tydzień to Niedziela Palmowa. W Prostyni będzie taki sam porządek odprawiania Mszy św. jak dziś – będzie ich więcej i będą częściej odprawiane, aby ułatwić mniejszym grupom uczestniczenie we Mszy (do 5 osób może być jednocześnie w kościele, kaplicy jak i na zewnątrz). I tak w Prostyni będą Msze św. o godz. 800 , 900 , 1000 , 1100 i 1700 . W obu kaplicach: Rytelach i Wólce Msza św. o godz. 1300.
13.Od dziś Msze św. po południu będą odprawiane w Bazylice o godz. 1700.
14.PRZYPOMINAMY ZARZADZENIA KS. BISKUPA I WŁADZ PAŃSTWOWYCH:
a).Jednocześnie może przebywać podczas Mszy św. czy na nabożeństwie wewnątrz pomieszczenia kościoła lub kaplicy i na zewnątrz 5 osób !!! (na Mszę św. wchodzimy do kościoła od zakrystii).
b).Od poniedziałku na Msze św. przychodzi tylko 1 osoba z rodziny, która zamówiła intencję mszalną; a w przypadku pogrzebu jedynie najbliższa rodzina – tylko 5 osób!!!
c).Wszystkie osoby z objawami infekcji, które mają podwyższoną temperaturę, kaszel lub inne objawy infekcji; szczególnie osoby w podeszłym wieku – starsze, które są najbardziej narażone na zachorowanie; dzieci i młodzież szkolna; osoby, które czują obawę przed zarażeniem się wirusem
NIECH NIE PRZYCHODZĄ W NIEDZIELĘ NA MSZĘ ŚW. DO KOŚCIOŁA CZY KAPLICY!!!

1.W związku z epidemią koronawirusa od dziś tj, od 25 marca w całym naszym kraju podczas Mszy św. lub innych zgromadzeń w kościele i w kapicach może być obecnych tylko 5 osób – te osoby są liczone wchodząc przez drzwi od zakrystii. Dotyczy to Mszy św. w niedzielę i w dni powszednie aż do odwołania.
2.Dziś obchodzimy Uroczystość Zwiastowania NMP. Msza św. w Bazylice będzie dziś odprawiona o godz. 900 i 1600 . W kaplicy w Rytelach o godz. 1000 i w kaplicy w Wólce o godz. 1100. W tym dni modlimy się w intencji nowego życia, poczętego pod sercem matek. W tym dniu jest też 28 rocznica powstania naszej Diecezji Drohiczyńskiej w obecnym kształcie.
3.Informujemy, że na wypełnienie obowiązku przystąpienia do Spowiedzi i Komunii wielkanocnej mamy czas do Niedzieli Trójcy Świętej (07.06.2020). Istnieje więc szansa, że ci, którzy nie spełnią tego obowiązku przed Wielkanocą, zdąża to uczynić później.
4.Dla tych, którzy będą chcieli odbyć spowiedź św. przed świętami podajemy porządek, w jaki sposób będą mogli to uczynić:
a).Do kościoła wejdzie przez wejście od zakrystii na początku 5 osób – następna osoba będzie wchodziła, gdy z kościoła wyjdzie osoba, która się już wyspowiadała i tak aż do wyspowiadania wszystkich chętnych;
b).W piątek od godz. 800 do 1000 i od godz. 1500 w kościele będziemy spowiadać mieszkańców z Poniatowa, Grądów, Orzełka i Złotek. Również w piątek od godz. 1100 do 1300 w kaplicy w Wólce będzie spowiedź mieszkańców z Wólki Okrąglik i Wólki Dolnej.
c).W sobotę od godz. 800 do 1000 i od godz. 1500 w kościele będziemy spowiadać mieszkańców z Kiełczewa, Treblinki i Boreczka. Również w sobotę od godz. 1100 do 1300 w kaplicy w Rytelach będzie spowiedź mieszkańców z Rytel Święckich i Bojar.
Zaznaczamy, że taki plan będzie możliwy tylko wtedy, gdy małymi grupkami mieszkańcy wymienionych wsi będą przychodzili na spowiedź – KOŚCIELE MOŻE JEDNOCZEŚNIE ZNAJDOWAĆ SIĘ TYLKO 5 OSÓB !!!
5.W najbliższą niedzielę do kościoła przez wejście od zakrystii wejdzie tylko 5 osób – jeśli przyjdzie więcej osób, nie zostaną wpuszczeni do świątyni! W Prostyni będzie zmieniony porządek odprawiania Mszy św. – będzie ich więcej odprawianych o godz. 800 , 900 , 1000 , 1100 i 1700, aby ułatwić mniejszym grupom uczestniczenie we Mszy (5 osób może być jednocześnie w kościele) . Mieszkańców z Prostyni prosimy, aby spowiadali się w dni powszednie lub w niedzielę przed i w czasie Mszy św.. W obu kaplicach Rytelach i Wólce do środka wejdzie tylko 5 osób – a Msza św. o godz. 1300.
6.Msze św. w Bazylice po południu od niedzieli 29 marca będą odprawiane o godz. 1700.
7.Zwracam się z prośbą, aby tak jak każdego roku zebrać we wsiach ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

1.W środę 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania NMP. Msze św. w Bazylice będą odprawione o godz. 900 , 1600 . W kaplicy w Rytelach o godz. 1000 i w kaplicy w Wólce o godz. 1100. W tym dni modlimy się w intencji nowego życia, poczętego pod sercem matek – będzie można podjąć dzieło Duchowej Adopcji – zachęcamy wszystkich tej do Duchowej Adopcji. Taca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będzie przeznaczona na Fundusz Obrony Życia. W tym dniu jest też 28 rocznica ( 25.03.1992r) powstania naszej Diecezji Drohiczyńskiej w obecnym kształcie.
2.W związku z epidemią koronawirusa W. Poście są odwołane wszystkie nabożeństwa. Zachęcamy do modlitwy rodzinnej (śpiewu Gorzkich Zali, czy odprawiania Drogi Krzyżowej) w domach.
3.W tym roku Rekolekcje Wielkopostne też się nie odbędą.
4.Postanowiłem z księżmi pracującymi w naszej Parafii, że jeśli oczywiście ktoś zechce skorzystać z Sakramentu Pokuty – spowiedzi św. będzie mógł się wyspowiadać w wyznaczone do tego dni, kolejno wsiami, ale małymi grupkami – podczas spowiedzi – kościele czy w kaplicy może jednocześnie znajdować się tylko 50 osób!!!.
Porządek spowiedzi:
a) w piątek od godz. 800 do 1000 i od godz. 1500 w kościele będziemy spowiadać mieszkańców z Poniatowa, Grądów, Orzełka i Złotek – udzielając kilka razy Komunię św. Również w piątek od godz. 1100 do 1300 w kaplicy w Wólce będzie spowiedź mieszkańców z Wólki Okrąglik i Wólki Dolnej i też kilka razy będziemy udzielać Komunii św.
b) w sobotę od godz. 800 do 1000 i od godz. 1500 w kościele będziemy spowiadać mieszkańców z Kiełczewa, Treblinki i Boreczka – udzielając kilka razy Komunię św. Również w sobotę od godz. 1100 do 1300 w kaplicy w Rytelach będzie spowiedź mieszkańców z Rytel Święckich i Bojar i też kilka razy będziemy udzielać Komunii św.
Zaznaczamy, że taki plan będzie możliwy tylko wtedy, gdy małymi grupkami mieszkańcy wymienionych wsi będą przychodzili na spowiedź – kościele czy w kaplicy może jednocześnie znajdować się tylko 50 osób!!!

5.W niedzielę za tydzień w Prostyni będzie zmieniony porządek odprawiania Mszy św. – będzie ich więcej i będą częściej odprawiane, aby ułatwić mniejszym grupom (do 50 osób może być jednocześnie w kościele)  uczestniczenie we Mszy. I tak w Prostyni będą Msze św. o godz. 800  , 900 , 1000 , 1100 i 1700 . Mieszkańców z Prostyni prosimy, aby spowiadali się w dni powszednie lub w niedzielę przed i w czasie Mszy św..  W obu kaplicach: Rytelach i  Wólce Msza św. będzie o godz. 1300.

6.Po Mszach św. są rozprowadzane w zakrystii baranki wielkanocne po 5 zł – jest to tegoroczna akcja pomocy biednym dzieciom pod hasłem „Symbol życia”.
7.W tym tygodniu zmieniamy czas z zimowego na letni tj. w nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca. Wtedy wskazówki zegarów przesuwamy z godziny 200 na 300 w nocy. Msze św. od niedzieli 29 marca po południu będą odprawiane w Bazylice o godz. 1700.
8.Zwracam się z prośbą, aby tak jak każdego roku zebrać we wsiach ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
9.Zachęcamy do czytania gazety „Niedziela”, tę gazetę można nabyć w zakrystii.

1.Prosimy aby nabożeństwa wielkopostne na czas trwania epidemii koronawirusa były odprawiane w domach – według zarządzenia Ks. Biskupa wszystkie nabożeństwa wielkopostne w kościele są odwołane.
2.W czwartek 19 marca wypada Uroczystość św. Józefa – Oblubieńca NMP .
3.Zachęcamy do czytania gazety „Niedziela”, tę gazetę można nabyć w zakrystii.
4.W związku z obostrzonymi przepisami, które maja nam wszystkim pomóc ustrzec się przed zarażeniem koronawirusem, również nasza Parafia w Prostyni zmusza jest do podjęcia stosownych środków bezpieczeństwa. Będą one w pewnej mierze miały wpływ na nasze praktyki religijne. Według zarządzenie Władz Państwowych, jednocześnie może przebywać podczas Mszy św. czy nabożeństwa wewnątrz pomieszczenia kościoła czy kaplicy tylko do 50 osób.
5.Proszę wszystkich Parafian o zrozumienie i sugeruję, by na Msze święte przychodziły przede wszystkim osoby, które zamówiły intencje mszalne, a w przypadku pogrzebu jedynie najbliższa rodzina.
6.Powodowany też troską o dobro naszych Parafian i osób mieszkających na terenie Parafii, bardzo proszę – w poczuciu odpowiedzialności za siebie i bliźnich – aby:
a). wszystkie osoby z objawami infekcji, które mają podwyższoną temperaturę, kaszel lub inne objawy infekcji, powstrzymały się od udziału we Mszach św. i nabożeństwach sprawowanych w naszym kościele i kaplicach.
b). osoby w podeszłym wieku,
c). dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d). osoby, które czują obawę przed zarażeniem.
NIE PRZYCHODZIŁY W NIEDZIELĘ I NAKAZANE ŚWIĘTA NA MSZĘ ŚW. DO KOŚCIOŁA CZY KAPLICY.
7.Tym wszystkim osobom, które w niedzielę lub święto nakazane nie pójdą do kościoła na Mszę św. nasz Ks. Biskup Piotr Sawczuk, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 29 marca br. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
8.Przypominam o możliwości przeżywania Mszy świętych i innych nabożeństw za pośrednictwem mediów. Podajemy rozkład transmisji Mszy Św.:
Niedziela 15 marca 2020r
700 – TVP 1; 900 – Polskie Radio prog. 1; 930 –Telewizja TRWAM; 1100 – TVP 1; 1300 – TVP Polonia
Od poniedziałku 16.03 od niedzieli 22.03.2020r – o godz. 700 będzie transmisja z Sanktuarium z Łagiewnik – TVP 1
Ponadto transmisje Mszy św. będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie: np. www.drohiczynska.pl

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90