Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

Intencje mszalne

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 16.08 – 22.08.2021r
Godz. Intencja Zamawiający
PONIEDZIAŁEK 16.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Mariannę, Jana, Mieczysława Kucharek i Jerzego Sobotkę  
700 za † Zdzisława Wrzoska uczestnicy pogrzebu
     
     
WTOREK   17.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Teresę Kotowską  
700 za † Mirosława Spaltabakę uczestnicy pogrzebu
700 za † Andrzeja Złotkowskiego uczestnicy pogrzebu
     
ŚRODA   18.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 Przez przyczynę św. Anny do Trójcy Przenajświętszej o Boże błog., zdrowie i o dar potomstwa dla Marty i Pawła i o szczęśliwe rozwiazanie  
     
1800 O Boże błog., jedność i miłość małżeńską w rocz. ślubu dla Agnieszki i Artura Sejda  
1800 za † Helenę, Wacława, Stanisława, Kazimierza, Mieczysława i Helenę Królik i Jana Sobotkę  
CZWARTEK 19.VIII.
700 za † Justynę Wetoszka; Honoratę i Zdzisława Niegowskich; Jadwigę i Jan Kucharek  
700 O Boże błog., zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla Anny Marii i Dawida matka chrzestna
700 za † Józefa Wojciechowskiego uczestnicy pogrzebu
     
1800 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
PIĄTEK   20.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Tadeusza (22 r.) i Wacławę Styś  
700 za † Lucynę Kowalewską uczestnicy pogrzebu
     
1800 za † Witolda Mianowicza i Zofię Imbrzykowską  
SOBOTA 21.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 Dziękczynna w 18 urodziny Pauliny Dębkowskiej z prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w dorosłym życiu  
     
     
1800 Dziękczynna w 10 rocz. ślubu p. Agaty i p. Rafała Wiechowskich z prośbą o dalsze Boże błog.i potrzebne łaski  
1800 za † Henrykę i Antoniego Kruszewskich córka
NIEDZIELA   22.VIII.2021r
730 Kaplica w Wólce:za † Zbigniewa Jabłomkę (4 r.)  
     
900 za † Henrykę Kruszewską (6 r.)  
900 za † Mariannę Stolarczyk i Wiesława Dębkowskiego córka chrzestna Katarzyna
     
1015 Kapilca w Rytelach: za † Irenę Warda (2 r.)  
     
     
1100 Za Parafian  
1100 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
     
1800 za † Kazimierza Wiechowskiego (28 r.)  
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 09.08 – 15.08.2021r
Godz. Intencja Zamawiający
PONIEDZIAŁEK 09.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Zdzxisława Fidurę (20 r.)  
700 za † Irenę Kania uczestnicy pogrzebu
700 O zdrowie dla Eweliny Michał
700 O zdrowie dla Sylwestra brat
     
     
WTOREK   10.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Józefę Szymanik, Barbarę Kuziak, Halenę i Władysława Wujek  
700 za † Mirosława Spaltabakę uczestnicy pogrzebu
700 za † Zdzisława Spaltabakę (30 dzień po śm.)  
     
     
ŚRODA   11.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Helenę, Henryka, Krystynę, Teresę, Kazimierza, Waldemara i Tomasza z rodz. Laskowieckich  
     
     
1800 za † Ewelinę Kędzierską (5 r.)  
CZWARTEK 12.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Felicję Maksimiuk (24 r.) syn – ks. kan. Krzysztof
     
     
1800 za † Marka (19 r.), Ryszarda i za zm. z rodz. Reników i Jakubików  
PIĄTEK   13.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 O zdrowie i Boże błog. dla Klary z racji imienin  
     
     
1800 za † Zdzisława Wrzoska (1 r.)  
1900 Nabożeństwo Fatimskie i Msza św. w Rytelach Święckich  
SOBOTA 14.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Władysława Wujka (11 r.)  
     
     
1700 Ślub: Pauliny Krawczykowskiej i Krzysztofa Samulaka  
     
1800 Zajęta  
NIEDZIELA   15.VIII.2021r
730 Kaplica w Wólce:za † Wojciecha Turos (10 r.)  
     
900 O nawrócenie zatwardziałych grzeszników  
     
1015 Kapilca w Rytelach: za † Daniela, Irenę, Mariana i Zdzisława Wrzosek  
     
     
1100 za † Cecylię i Henryka Jakubików, Witolda Smolewskiego i za zm. z tych rodzin  
1100 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
     
1800 za † Czesława Maliszewskiego i za zm . rodziców  
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 02.08 – 08.08.2021r
Godz. Intencja Zamawiający
PONIEDZIAŁEK 02.VIII.
700 Początek Gregorianki:   za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Honoratę Ignatowską (7 r.) i za zm. rodziców  
700 za † Michała Przywoźnego uczestnicy pogrzebu
     
     
WTOREK   03.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Henryka i Celinę Jakubik; Michalinę Jaworską i Witolda Smolewskiego  
700 za † Irenę Kania uczestnicy pogrzebu
     
ŚRODA   04.VIII.
700 za † Zygmunta (30 r.), Lucynę i Jerzego Kamińskich; Teresę, Stanisława i Zbigniewa Kotowskich  
700 za † Zdzisława Wrzoska uczestnicy pogrzebu
     
1800 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
CZWARTEK 05.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Polikarpa i Bolesławę Zawistowskich; Zdzisławę Zyśk; Teresę i Jana Wróblewskich  
     
     
1800 O powołania do Służby Bożej – Kapłaństwa i Zakonów Akcja Katolicka
PIĄTEK   06.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Adama Złotkowskiego i zm. z rodz. Złotkowskich i Jakubików Domoinika i Jana  
     
1600 Kapilca w Rytelach: za † Egeniusza i Teresę Masłowskich i za zm. rodziców  
     
1800 Ślub : Patrycji Niedźwieckiej i Damiana Damiańskiego  
SOBOTA 07.VIII.
800 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
800 za † Teresę, Zygmunta i Jacka Dłuskich; Jacka Karczmarczyka  
     
1100 Kaplica w Wólce: za † Stanisława Sobotkę (21 r.) i za zm. rodziny  
     
1700 Ślub: Katarzyny Kucharek i Radosława Ajdys  
     
1800 za † Irenę (1 r.) i Tadeusza (31 r.) Królik  
1800 za † Jacka Drozda (2 r.)  
NIEDZIELA   08.VIII.2021r
730 Kaplica w Wólce:za † Jana Oleszczuka i za zm. rodziców  
     
900 za † Henrykę i Lucjana Zyśk; Henryka Ostrowskiego  
900 Dziękczynna w rocz. ślubu p. Bogumiły i p. Andrzeja Onyśk z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski  
     
1015 Kapilca w Rytelach: za † Helenę i Stanisława Floryszczyk i za zm. rodziców; Mariannę i za zm. z rodz. Kłopotowskich i Zawistowskich  
     
     
1100 Za Parafian  
1100 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
     
1800 Dziękczynna w 1 rocz. ślubu Katarzyny i Krystiana z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski  
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 26.07 – 01.08.2021r
Godz. Intencja Zamawiający
PONIEDZIAŁEK 26.VII.
700 Dziękczynna za wszystkie udzielone łaski przez przyczynę św. Anny z prośbą o dalsze błog. Boże oraz za Annę Readziwoniuk - Korcz p. Anna z Białegostoku
700 za † Annę Maliszewską  
700 za † Mirosława Spaltabakę uczestnicy pogrzebu
     
     
WTOREK   27.VII.
700 za † Witolda Mianowicza bratowa z Nowego Targu
700 za † Edwarda Szymańczyka z okt. modlitenej
700 za † Jana Wojciechowskiego uczestnicy pogrzebu
     
     
ŚRODA   28.VII.
700 za † Witolda Mianowicza rodz. Grabków
700 za † Elżbietę Wódka uczestnicy pogrzebu
     
     
     
     
1800 Dziękczynna w 20 rocz. ślubu p. Barbary i p. Marcina Wojciechowskich z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski  
CZWARTEK 29.VII.
700 za † Zbigniewa Kotowskiego (29 r.)  
700 za † Mirosława Spaltabakę uczestnicy pogrzebu
     
     
1800 za † Aldonę Spaltabka syn
PIĄTEK   30.VII.
700 W int. Kacpra w 18 urodziny z prośbą o Boże błog i potrzebne łaski  
700 za † Mirosława Spaltabakę uczestnicy pogrzebu
     
     
     
1800 za † Stanisława (20 r.), Polikarpa i Stefanię Wrzosek; Jana i Kazimierę Grzesiewicz  
SOBOTA 31.VII.
700 za † Edwarda Gąsiora  
700 za † Helenę, Cecylię, Natalię i Józefa Sudak i Jana Nowaka  
     
     
1800 Dziękczynna w 1 rocz. ślubu Anny i karola Górskich z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski  
NIEDZIELA   01.VIII.2021r
730 Kaplica w Wólce:za † Witolda Kobusa (1 r.)  
     
900 za † Zdzisława Przewoźnego; Ludwikę i Aleksandra Borkowskich  
900 za † Jerzego Wujek (5 r.) i za jego zm rodziców  
     
1015 Kapilca w Rytelach: za † Damiana, Marlenę i Danutę i za zm. rodziców i tesciów  
     
     
1100 ZA PARAFIAN I PIELGRZYMÓW  
1100 W int. Justyny Bednarczyk w 18 urodziny z prośbą o Boże błog i potrzebne łaski  
     
1800 za † Sławomira Bruszewskiego  
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 19.07 – 25.07.2021r
Godz. Intencja Zamawiający
PONIEDZIAŁEK 19.VII.
700 za † Tomasza Renika (2 r.)  
700 za † Leokadię (22 r.) i Stanisława Pieńkowskich i za zm. rodziców  
700 za † Elżbietę Wódka  uczestnicy pogrzebu
     
WTOREK   20.VII.
700 za † Czesława (z racji imienin) i Zofię Imbrzykowskich  
700 za † Justynę Wetoszka; Honoratę i Zdzisława Niegowskich; Jadwigę i Jana Kucharek  
     
     
ŚRODA   21.VII.
700 za † Jerzego Kazierodek  
700 za † Barbarę Krzak (30 dzień po śm.)  uczestnicy pogrzebu
     
     
     
1800 za † Wacława (8 r.) i Henrykę Spaltabaków i za zm rodziców  
1800 za † Mariannę, Stanisława, Apolonię i Józefa Kucharek; Stanisława, Józefę i Stanisława Rostek  
CZWARTEK 22.VII.
700 O Boże błog. dla rodz. Mianowicz i Brzózka  
700 Przez przyczynę św. Anny do Trójcy Przenajswietszej o Boże błog., zdrowie i odar potomstwa dla Marty i Pawła i o szczęśliwe rozwiazanie.  
     
     
1800 za † Michała Przewoźnego (1 r.)  
PIĄTEK   23.VII.
700 za † Janinę Poskrobko (w rocz. śm.) syn ks. Proboszcz
700 za † Mirosława Spaltabakę uczestnicy pogrzebu
     
     
1800 za † Ludwikę (21 r.) i Henryka (10 r.) Rafalik  
1800 za † Kazimierza i Anielę Ostrowskich i za zm z rodz. Ostrowskich i Reników  
SOBOTA 24.VII.
700 za † Józefa (7 r.), Mirosława, Dariusza i Norberta   Kucharków i za zm. rodziców  
700 za † Jerzego Ajdysa (30 dzień po śm.)  
700 za † Jana Wojciechowskiego uczestnicy pogrzebu
     
1800 za † Honoratę, Aleksandra, Rozalię i Józefa Imbrzykowskich; Alicję i Kazimierza Wojciechowskich  
NIEDZIELA   25.VII.2021r – ODPUST ŚW. ANNY
700 za † Jana, Helenę i Mirosława Maliszewskich  
     
900 ZA PARAFIAN I PIELGRZYMÓW  
900 W int. syna Krzysztofa (w Dniu Imienin) i jego całej rodziny  
     
     
     
     
1200 SUMA ODPUSTOWA ZA PIELGRZYMÓW DIECEZJALNEJ PIELGRZYNKI MAŁŻEŃSTW I RODZIN  
     
1800 W int. ks. kan. Seniora Krzysztofa Maksimiuk o zdrowie i potrzebne łaski z racji Imienin  
1800 za † Stanisława Jackowskiego (11 r.)  

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90