Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 23.08 – 29.08.2021r
Godz. Intencja Zamawiający
PONIEDZIAŁEK 23.VIII.
 
700 za † Sylwestra Młynarczyka i za zm. rodziców;   
700 za † Krzysztofa Kowalewskiego (30 dzień po śm.)  
 700 za † Franciszkę Chaberską; Feliksę i Andrzeja Kalinowskich   
 730  Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
WTOREK   24.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Leszka (11 r.), Honoratę i Zdzisława Niegowskich  
700 za † Zdzisława Wrzoska uczestnicy pogrzebu
700 za † Józefa Wojciechowskiego uczestnicy pogrzebu
     
ŚRODA   25.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Ludwika Maksimiuka brat – ks. Kanonik
700 za † Andrzeja Złotkowskiego uczestnicy pogrzebu
     
     
1800 za † Staniosława Bruszewskiego (21 r.)  
CZWARTEK 26.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Wacława Dąbrowskiego; Stanisława, Zofię i   Antoniego oraz zm. z rodz. Elickich  
700 za † Lucynę Kowalewską uczestnicy pogrzebu
     
1800 za † Mariannę (8 r.), Mariana i Wojciecha Wyrobek  
PIĄTEK   27.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Czesławę i Stanisława Chaberskich; Jana i Danielę Woźniak  
700   za † Genowefę Mróz  (7 dzień po śm.)  uczestnicy pogrzebu
     
     
1800 za † Aldonę Spaltabaka syn
SOBOTA 28.VIII.
700 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
700 za † Jana i za zm. z rodz. Kobusów  
     
     
     
1800 Dziękczynna w 40 rocz. ślubu p. Grażyny i p. Andrzeja Bruszewskich z prośbą o dalsze Boże błog.i potrzebne łaski dla całaj rodziny, dzieci i wnuków  
1800 za † Heronima (5 r.), Franciszka i Pelagię Zyśk  
NIEDZIELA   29.VIII.2021r
730 Kaplica w Wólce:za † Mieczysława (30 r.) i Mieczysławę Podleś i zm. rodziców  
     
900 za † Andrzeja Złotkowskiego (1 r.)  
900 za † Annę i Stanisława Sobotka i ich zm. rodziców  
     
1100 za † Celinę i Lucjana Ołtarzewskich  
     
1200 Kapilca w Rytelach: Odpust – w intencji mieszkańców Rytel Święckich, Bojar i Gości.  
     
     
1800 Gregorianka: za † Jadwigę Perzyna  
1800 za † Jadwigę i Zygmunta Łazareckich  

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90