Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

Intencje mszalne

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH   17.01. – 23.01.2022r
Godz. Intencja Zamawiający
PONIEDZIAŁEK 17.I.
700 za † Mariannę (29 r.) i Franciszka (44 r.) Maliszewskich; Zofgię Glińską i Halinę  
700 za † Włodzimierza Jakubika  
700 za † Lucynę (3 r.), Zygmunta, Jerzego i Grzegorza Kamińskich; Teresę, Stanisława i Zbigniewa Kotowskich  
730 za † Ewę Rutkowską (7 dzień po śm.)  
     
WTOREK 18.I.
700 za † Marka Zębrowskiego uczestnicy pogrzebu
700 za † Jana Rytel - Kuc uczestnicy pogrzebu
700 za † Stanisławę Chaberską uczestnicy pogrzebu
     
     
     
ŚRODA   19.I.
700 za † Zygmunta Kruka (1 r.)  
700 za † Helenę, Stanisława, Stanisławę Kłusek; Witolda i Zdzisława Mianowicz  
730 O Boże błog. i opiekę M.B. dla rodziny Soszyńskich  
     
     
1700 za † Zdzisława Puchtę uczestnicy pogrzebu
CZWARTEK 20.I.
700 O Boże błog. i zdrowie dla p. Aliny w rocznicę urodzin i dla całej rodziny  
700 za † Zygmunta Kruka uczestnicy pogrzebu
     
     
1700 za † Zofię Kucharek uczestnicy pogrzebu
PIĄTEK   21.I.
700 za † Barbarę Sobolewską uczestnicy pogrzebu
700 za † Jana Ojdanę uczestnicy pogrzebu
700 Intecja własna  
     
     
1700 za † Stanisława Jakubika uczestnicy pogrzebu
SOBOTA 22.I.
700 za † Adelę Lewczuk (13 r.); Władyławę, Jana i kazimierza Pieńkowskich i Halinę  
700 za † Edwarda Gąsiora (z racji Dnia Dziadka)  
700 za † Bogusława Czyżewskiego (30 dzień po śm.) uczestnicy pogrzebu
     
     
1700 za † Elżbietę Zyśk uczestnicy pogrzebu
NIEDZIELA   23.I.2022r  
730 Kaplica w Wólce: za † Lecha Ślebzak (2 r.) i za zm. rodziców  
     
900 za † Adama Złotkowskiego (10 r.) i za zm. z rodz. Złotkowskich i Jakubików i Dominka Ajdys  
     
     
1015 Kapilca w Rytelach: za † Kazimierę, Józefa i Kazimierza zm. z rodz. Siwków i Siłka  
     
1100 za Parafian i Pielgrzymów  
1100 za † Jadwigę Stępniewską (2 r.) córka
     
1700 za † Henryka Pisarek, Janinę, Ryszarda i Albinę Szymanik  
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH   10.01. – 16.01.2022r
Godz. Intencja Zamawiający
PONIEDZIAŁEK 10.I.
700 za † Janinę Renik p. Zofia Zębrowska
700 za † Zofię Lipka (4 r.) i za zm. rodziców  
700 O Boże błog. i opiekę M.B. i dar potomstwa dla Małgorzaty i Piotra Grabowskich  
     
     
WTOREK 11.I.
700 za † Janinę, Zofię i Jana Salach; Stanisława, Czesława i Janinę Szczesniak rodzina
700 za † Piotra, Anielę i Hieronima Kucharek  
700 za † Czesława Borowego (2 r.)  
730 za † Mirosławę Zawistowską (30 dzień po śm.)  
     
     
ŚRODA   12.I.
700 za † Stefanię, Zdzisława, Edwarda i Mariannę Jakubik i za zm. z rodz. Renik  
700 za † Zdzisława Gałązkę siostra Jadwiga z rodz.
730 za † Tadeusza Podbielskiego (30 dzień po śm.)  
     
     
1700 za † Waldemara Grzywacza uczestnicy pogrzebu
CZWARTEK   13.I.
700 O łaskę uzdrowienia – przywrócenia wzroku dla Anny  
700 za † Grzegorza Suskiego uczestnicy pogrzebu
700 za † Aldonę Spaltabaka uczestnicy pogrzebu
     
     
     
PIĄTEK   14.I.
700 za † Beatę Wiśniewska uczestnicy pogrzebu
700 za † Mariannę Żach uczestnicy pogrzebu
700 O dar macierzyństwa dla Pauliny  
     
     
     
SOBOTA 15.I.
700 za † Stefanię (19 r.) i Józefa Uziębło i za ich zm. rodziców  
700 za † Edwarda Gąsiora (z racji imienin)  
700 za † Antoniego Kruszewskiego uczestnicy pogrzebu
     
     
     
NIEDZIELA   16.I.2022r  
730 Kaplica w Wólce: za † Eugenię Stańczuk kol. z pracy od syna
     
900 za † Franciszka, Marcelinę, Józefa, Helenę i Eugeniusza Zębrowskich  
900 za † Wacławę (1 r.) i Tadeusza Styś  
     
1015 Kapilca w Rytelach: za † Reginę (1 r.) i Czesława Zębrowskich  
     
1100 za Parafian i Pielgrzymów  
     
     
1700 za † Marka Zębrowskiego p. Zofia Zębrowska
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH   03.01. – 09.01.2022r
Godz. Intencja Zamawiający
PONIEDZIAŁEK 03.I.
700 O nawrócenie Anity i Daniela orza rodzin Doroszkiewiczów i Wańczuków  
700 za † Sławomira i Roberta Kucharek  
700 za † Annę Kazirodek rodz. Kowalewskich
730 za † Halinę Pamrów (30 dzień po śm.) uczestnicy pogrzebu
     
WTOREK 04.I.
700 O Boże błog., opiekę M.B. i dary Ducha Św.dla rodz. Zielińskich  
700 za † Eugenię Stańczuk kol. z pracy od syna
700 za † Zofię Kucharek (1 r.)  
730 za † Jana Rytel – Andrianika (30 dzień po śm.) uczestnicy pogrzebu
     
ŚRODA   05.I.
700 za † Irenę i Stanisława Krzak; zm. rodziców i za zm. z rodz. Wódków  
700 za † Halinę, Henryka, Józefa, Jana, Stanisława, Andrzeja Puchalskich  
700 O zdrowie dla Wojtusia i potrzebne łaski dla jego rodziny  
     
CZWARTEK   06.I. UROCZYSTOŚĆ III KRÓLI
730 Kapilca w Wólce: za † Eugenię Stańczuk kol. z pracy od syna
     
900 za † Janusza, Henryka, Romana i Czesława z rodz. Koników  
900 za † Wacława i Czesława Decyk i za zm. dziadków  
     
1015 Kapilca w Rytelach: za † Mariana Zębrowskiego (13 r.)  
     
1100 za Parafian  
1100 za † Marię i Czesława Ogonowskich i za zm. ich rodziców córka Jadwiga
     
1700 O powołania do Służby Bożej: Kapłaństwa i Zakonów Akcja Katolicka
PIĄTEK   07.I.
700 za † Mieczysława Kucharka i Jerzego Sobotkę  
700 za † Roman i Helenę Widowskich  
     
     
1600 Kapilca w Wółka: za † Edwarda Przewoźnego uczestnicy pogrzebu
     
1700 Intencja Domowego Kościoła  
SOBOTA 08.I.
700 za † Zofię Imbrzykowską  
700 O Boże błog. dla p. Doroty i p. Tadeusza Wincenciak  
     
     
1700 za † Eugenię Stańczuk pracownicy Banku
NIEDZIELA   09.I.2022r  
730 Kaplica w Wólce: za † Anastazję i Romana Wujek; Grażynę Papis  
     
900 za † Edwarda Renika p. Zofia Zębrowska
900 za † Tomasza (39 r.), Edmunda, Zofię i Michała Rutkowskich; Emilię Bednarczyk i Adama Różyckiego  
     
1015 Kapilca w Rytelach: za † Stanisława Wardę, Janinę i Stanisławę  
     
1100 za Parafian i Pielgrzymów  
     
     
1700 za † Wincentynę Spaltabaka (7 r.) za zm. dziadków  
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH   27.122021– 02.01.2022r
Godz. Intencja Zamawiający
PONIEDZIAŁEK   27.XII.
700 Gregorianka: za † Aldonę Spaltabaka  
700 za † Andrzeja (24 r.) i Michała Terciak i za zm. rodziców; Annę Maliszewską  
700 za † Marka Maliszewskiego (1 r.)  
730 za † Stanisława Dołkowskiego (30 dzień po śm.)  
730 za † Stanisława Wyrobka (30 dzień po śm.) uczestnicy pogrzebu
     
     
WTOREK   28.XII.
700 Gregorianka: za † Aldonę Spaltabaka  
700 za † Helenę Fidurę (10 r.)  
700 za † Antoniego i Irenę Dębek i za zm. rodziców  
730 za † Eugeniusza Rulnickiego (30 dzień po śm.)  
     
     
     
ŚRODA   29.XII.
700 Gregorianka: za † Aldonę Spaltabaka  
700 za † Mariannę Buczyńską (35 r.), Władysława, Czesława i Kazimierza  
700 za † Mirosława Spaltabakę (7 dzień po śm.)  
     
1000 Pogrzeb: za † Bogusława Czyżewskiego  
     
1700 za † Felicję i Aleksandra Królik  
1700 Dziękczynna w 20 rocz. ślubu p. Marzeny i p. Andrzeja z prośbą o dalsze Boże błog. dla całej rodziny  
CZWARTEK 30.XII.
700 za † Aldonę Spaltabaka syn
700 za † Janusza, Janinę, Stanisława Spaltabaków; Stanisława, Aleksandrę i Zofię Bednarczyk i Stanisława Romańczyka  
     
     
1700 Zakończenie Gregorianki: za † Aldonę Spaltabaka  
1700 za † Ireneusza Andryszczyka (5 r.)  
PIĄTEK   31.XII.
700 za † hieronima Wiechowskiego (45 r.) za zm. jego rodziców i Sylwestra Woźniaka  
700 za † Sylwestra Młynarczyka  
700 za † Bogusława Czyżewskiego (7 dzień po śm.)  
     
     
1700 Za Parafian na zakończenie roku kalendarzowego  
1700 O zdrowie i Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. Sylwestra Gałach z racji imienin  
SOBOTA   01.I.2022r – NOWY ROK
900 Za Parafian na Nowy 2022 Rok  
900 Dziękczynna w kolejną rocz. ślubu p. Elżbiety i p. Wiesława Mystkowskich z prośbą o dalsze Boże błog. dla całej rodziny  
     
1015 Kapilca w Rytelach  
     
1100 za † Andrzeja Złotkowskiego i za zm. rodziców  
1100 za † Zygmunta Łazareckiego  
     
1215 Kapilca w Wólce: O Boże błog. i opiekę M.B. dla Marianny i Marceliny i ich rodziców  
     
1700 za † Jadwigę (11 r.) i Hieronima Bronisz  
NIEDZIELA   02.I.2022r  
730 Kaplica w Wólce: za † Mieczysława i Zofię Nasiłowskich  
     
900 W intencji wiadomej Panu Bogu  
900 za † Zdzisławę Zyśk mąż
     
1015

Kapilca w Rytelach: 1). za † Józefa i Walerię Mleczko; Krystynę i Józefa Charatyńskich

2). za † Wacława Oleszczuka, Hieronima, Piotra, Jadwigę i Józefa Rytel - Siłka

 
     
 
1100 O zdrowie dla Agnieszki i ukojenie w bólu  
     
     
1700 Przez przyczynę św. Anny o dar potomstwa dla Anny i Wojciecha  
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH   20 – 26.12.2021r
Godz. Intencja Zamawiający
PONIEDZIAŁEK   20.XII.
700 Gregorianka: za † Aldonę Spaltabaka  
700 Przebłagalno – wynagradzająca za wszystkie błędy i grzech dusz w czyśćcu cierpiuących  
700 O Boże błog. dla rodzin Lipowieckich, Kamieńskich i Jankowskich  
730 za † Tadeusza Podbielskiego (7 dzień po śm.)  
     
WTOREK     21.XII.
700 Gregorianka: za † Aldonę Spaltabaka  
700 za † Zofię (19 r.) i Kazimierza Maliszewskich i za zm. ich rodziców  
700 O Boże błog. i zdrowie dla rodzin Domańskich, Kowalskich  
     
ŚRODA     22.XII.
630 Gregorianka: za † Aldonę Spaltabaka  
630 za † Michała Dudziaka  
     
1700 za † Henryka Kruka (30 dzień po śm.)  
1700 za † Barabarę (18 r.), karola i Romana Gago; Czesława i Jadwigę Rucińskich  
CZWARTEK   23.XII.
700 Gregorianka: za † Aldonę Spaltabaka  
700 za † Euzebię Mioduszewską  
700 za † Tresę Rostek uczestnicy pogrzebu
     
1700 za † Stanisławę, Czesława i Jana Chaberskich  
PIĄTEK     24.XII. WIGILIA
700 Gregorianka: za † Aldonę Spaltabaka  
700 za † Zofię, Stanisława, Józefa, Stanisława i Zenona Wojciechowskich i Jacka  
700 O zdrowie i Boże błog. i potrzebne łaski dla wnuczka Adasia z racji imienin  
     
SOBOTA   25.XII. I DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA
000 PASTERKA – Za Parafian i Gości  
     
900 Gregorianka: za † Aldonę Spaltabaka  
900 za † Lucjana i Henrykę Zyśk; Irenę Dębkowską Zuzanna Podleś
     
1100 za † Jana Sobotkę (3 r.), Helenę, Wacława, Stanisława, Kazimierza, Mieczysława i \Helenę Królik  
1100 Za konających oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  
     
1215 Kapilca w Rytelach: Jana i Mariannę i za zm. rodz. Rytel  
1215 Kapilca w Wólce: za † Teresę i Henryka Oleszczuk i za ich zm. rodziców  
NIEDZIELA   26.XII.2021r   II DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA
730 Kaplica w Wólce: za † Mariannę i Józefa Tararuj  
     
900 Dziękczynna w rocz. ślubu Lilii i Michała Wiechowskich z prośbą o dalsze Boże błog. dla całej rodziny  
900 za † Lucjana (13 r.) i Honoratę Rucińskich  
     
1015

Kapilca w Rytelach: za † Daniela, Irenę, Mariana i Zdzisława

Wrzosek i za zm. z rodz. Laskowieckich

 
     
1100 za Parafian  
1100 za † Mieczysława, Anielę, Kazimierza, Alicję Wojciechowskich; Honoratę, Aleksandra i Jacka Imbrzykowskich  
     
     
     
1700 za † Wiesława Kanię (1 r.) uczestnicy pogrzebu
1700 Gregorianka: za † Aldonę Spaltabaka  

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90