Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

av"styl=" fontrsize 1.04emr color: black"a href="http://wwwnie-dzilan.pl/indea" target="_blanka href="http://www.parafiaprostyn.pl/mpags/.stongs/garafka/pismo_switte.jpg=" rel="Shadowbo"= titlt=","styl="curslor:url('"/plugins/content/multithumbmpanify.cur'),:,autk"r>

> pv"styl=" text-align: center0">/strongSłowo Bożn nad-dzś0

> hbr / > pv"styl=" text-align: center0"Posłuchaj:>

> pv"styl=" text-align: center0">imgt src="http://www.parafiaprostyn.pl/mpags/.stongs/garafka/radio_podclaie.jpg="""""" widt="150e" Heigh="49="""" let=radio_podclaie.jpg=""" class="multithum="""""" />

> pv"styl=" text-align: center0"> 

> pv"styl=" text-align: center0">a" target="_blanka href="http://www.parafiaprostyn.pl/mpags/.stongs/garafka/radio- mayja.gif=" rel="Shadowbo"= titlt=","styl="curslor:url('"/plugins/content/multithumbmpanify.cur'),:,autk"r>bbr / > bbr / > bbr / > a" target="_blanka href="http://www.parafiaprostyn.pl/mpags/.stongs/btn_trwam.gif=" rel="Shadowbo"= titlt=","styl="curslor:url('"/plugins/content/multithumbmpanify.cur'),:,autk"r>bbr / > /p>>

aari clv class="artprosl artmessagpes"
>
<2v class="artproskheader">timet daetime=" 201-07-07T05:21:43+00:00=""iteaprp=" dae Create">Utworzono: 7 lipia 2016
pv"styl=" text-align:jpusifyr0">

> pv"styl=" text-align:jpusifyr0">

> p"> 

> > pv"styl=" text-align:jpusifyr0">
Dzękiv"przyjającej aurzed-dzeci do wtol i oczywiośce bezpłatnie mogłz korzys tć z atrakaziajakin nadnie czekały. Od wczesnsch go-dzn ranntch brały u-dzał w licznych konursach i zawodach, m. in. zawody wędkarskie, zawody swporowe, konursz pclatyczneo, wedzowe oraz zręcznnoścowe. >

Dzień Radości Wakacyjne” nie możn jednak obyć się bez ws/pacia i zaangażowaniaw parafi, Prostya wosobin Księdzca Prboscza Ryjszrda Zalewskiego, który równzie kilka mnnut po 21.00 poprowa-dzł Apel Jasnogórskia,po którym jak zawMszewysłano do nzibadbaloy z „dobrymi uicznkami”. >

> pv"styl=" text-align:reight0"EwadGałązka>

> tlable"styl=" widt:194pxr0">tr">td alig="-cente","styl="hweight194pxr backgroun:url("https://wwwgs tri w.compwa/s/v/flighhousefe_ 2010705.00_p0/srans/pacen_album_ backgroun.gif) no-reprea: lef0">tr">td "styl=" text-align center fontfamilaruaral,sans-useif; fontrsize11px0">RW_ 2016/tlabl>>

 

<
 0ifkram" widt="160e" Heigh="120e" src="//wwwayouublw.comembed

//pan">p><

>p><

>p><tel. 29/644 90 90>

>p>> /p>> /footdet> pv class="artpagptfootde1"> ><