Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

b_180_135_16777215_00_images_2021_Uroczystosc-patriotyczno-religijna-w-Treblince_4.09-23-1030x773.jpgUroczystości patriotyczno – religijne na terenie byłego Karnego Obozu Pracy Treblinka I od wielu lat odbywają się w pierwszą sobotę września. Ich organizatorem jest Muzeum Treblinka i Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni.


Mijają kolejne rocznice wybuchu II wojny światowej. Przyroda na terenie byłego hitlerowskiego obozu w Treblince jest piękna: niebosiężne drzewa szumią spokojnie, ptaki mieszkające w ich koronach latają swobodnie po rozległym terenie, owady spieszą się przy codziennych pracach, krzewy i krzewinki uśmiechają się do siebie wesoło swoimi kolorowymi kwiatami. Jednak natura nie zdołała przykryć wszystkiego: kamienie Czarnej Drogi tkwią wciąż nieruchomo tak, jak je ułożyli więźniowie, betonowe fundamenty zabudowań obozowych spozierają z trawiastych powierzchni, żwirownia zarastająca jałowcami nadal przypomina o ciężkiej pracy uwięzionych tu ludzi. Są jeszcze krzyże, dużo krzyży ustawionych w miejscach pochówków zamordowanych w obozie w Treblince. One wołają: „Nigdy więcej wojny!”

W tegorocznych uroczystościach 4 września wzięli udział: ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski – wikariusz generalny diecezji drohiczyńskiej, ks. kan. Józef Poskrobko – proboszcz parafii Prostyń, ks. kan. Krzysztof Maksimiuk – senior prostyński, ks. kan. Zbigniew Grabowski – proboszcz parafii Stoczek, ks. Marcin Gołębiewski – dyrektor Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej, ks. Paweł Hryniewicki – wikariusz z Prostyni, przedstawiciele rodzin byłych więźniów Karnego Obozu Pracy Treblinka I, Maria Koc – senator RP, Maciej Górski – poseł na Sejm RP, Izabela Wrona przedstawicielka Wojewody Mazowieckiego, Urszula Krzymowska – radna powiatu sokołowskiego, Jan Słomiak – Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, Bożena Kordek – Wójt Gminy Małkinia Górna, Zofia Chyra–Rolicz – wiceprzewodnicząca Rady Muzeum w Treblince, Związek Kombatantów i Więźniów Politycznych – Koło Stoczek Węgrowski, Związek Kombatantów z Kosowa Lackiego, Wacław Sobotka – przedstawiciel „Solidarności” Rolników Indywidualnych i Rodzin Wyklętych, Szkoły Podstawowe z Kosowa Lackiego, Kiełczewa, Jasienicy, Kalinowa, Orła, Prostyni, Łochowa, Małkini Górnej, Gliny, Ostrowi Mazowieckiej, harcerze z Hufca ZHP im. Janusza Korczaka z Sokołowa Podlaskiego, Ostrowska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Horyzont”, harcerze z Prostyni, Kosowa Lackiego, przedstawiciele Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji z Sokołowa Podlaskiego, przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej RM-Meditrans z Siedlec, grupa rowerowa Sadowieńskiego Klubu Seniora, prasa lokalna oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Uroczystość rozpoczęła się przy Żwirowni. Tu uformowana została kolumna, na czele której niesiony był duży, drewniany krzyż, za nim podążali harcerze, a dalej poczty sztandarowe, ministranci, księża i uczestnicy uroczystości. Drogę Krzyżową od Żwirowni do Pomnika w Miejscu Straceń prowadził ks. kan. Józef Poskrobko – proboszcz parafii Prostyń, dziekan łochowski. W rozważaniach poszczególnych stacji nawiązywał do dramatu tego miejsca. Po zakończeniu nabożeństwa, przed Pomnikiem w Miejscu Straceń wszystkich zebranych powitał dr Edward Kopówka – Dyrektor Muzeum Treblinka. Wartę honorową przy Pomniku pełnili żołnierze Jednostki Wojskowej z 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie oraz harcerze z Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sokołowie Podlaskim. Mszy Świętej przewodniczył ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski. W kazaniu zwrócił uwagę na ludzi różnych narodowości, którzy stracili tu życie: Polaków, Żydów, Cyganów. Pamięć o nich powinna wciąż trwać, aby czas nie zatarł śladu tamtych tragicznych wydarzeń. Mówił także o wolności danej ludziom przez Boga. Często ta wolność nieumiejętnie wykorzystana i nieprzestrzeganie przykazań, stają się przyczyną wielkich nieszczęść, takich jak II wojna światowa. Po Mszy uczestnicy wysłuchali montażu słowno–muzycznego przygotowanego przez parafian prostyńskich i nauczycieli z zespołu Belfers Band. Zakończeniem uroczystości było złożenie wieńców i zapalonych zniczy pod Pomnikiem upamiętniającym Ofiary Karnego Obozu Pracy Treblinka I.

Na uroczystości rocznicowe w Treblince przybywa rokrocznie wiele osób. Pamięć o pomordowanych trwa i snuje się cicho wśród szumiącego lasu, i staje się płomieniem znicza, i wieńcem ułożonym przy Pomniku. Niech ta pamięć trwa i woła:„Nigdy więcej wojny!”

tekst – Ewa Jakubik

zdjęcia

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90