Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

b_180_135_16777215_00_images_2019_DSC08667.JPGNajpierw był tu las, potem nieurodzajne pola, po pewnym czasie powstała tu żwirownia, do której poprowadzono bocznicę kolejową, aby łatwiej było wywozić stąd kruszeń. Potem nadeszła II wojna światowa i przy żwirowni Niemcy zorganizowali karny obóz pracy, a w pobliżu linii kolejowej Małkinia – Sokołów Podlaski utworzyli obóz zagłady dla ludności żydowskiej.

Życie straciło tu około 800 tysięcy osób. W karnym obozie pracy zginęło około 10 tysięcy ludzi. I znów teren obozów porósł sosnowy las, przyroda zagnieździła się w żwirowni, miejsca egzekucji przykryła trawa, groby dawnych więźniów otuliło runo leśne. Pozostały fragmenty betonowych podłóg obozowych zabudowań i krzyże wołające wśród leśnej ciszy „Nigdy więcej wojny!”.
7 września odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne ku czci ofiar karnego obozu pracy w Treblince. W tegorocznych obchodach wzięli udział: JE biskup senior Tadeusz Pikus, p. Zygmunt Chłopek i Jan Zawadzki – byli więźniowie karnego obozu pracy, ks. kan. Józef Poskrobko – proboszcz parafii Prostyń, ks. kan. Krzysztof Maksimiuk – senior parafii Prostyń, ks. Dariusz Matuszyński – dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim, ks. Roman Smuniewski – wikariusz z Kosowa Lackiego, ks. Maciej Domaszczyński – wikariusz prostyński, ks. Wojciech Lemański, Siostry Nazaretanki z Łukowa, p. Bożena Kordek – Wójt Gminy Małkinia Górna, p. Jan Słomiak – burmistrz miasta Kosów Lacki, p. Judyta Rozbicka–Prokopowicz – pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, p. Józef Rostkowski – wicestarosta ostrowski, p. Marek Renik – wicestarosta węgrowski, p. Joanna Gierczyńska – przedstawicielka Muzeum Więzienia Pawiak, p. Krzysztof Bukowski – prokurator IPN prowadzący śledztwo dotyczące zbrodni popełnionej w Treblince, prof. Zofia Chyra–Rolicz – członek Rady Muzeum w Treblince, przedstawiciele żołnierzy AK z Kosowa Lackiego i Sokołowa Podlaskiego, przedstawiciele Związku Internowanych i Prześladowanych w PRL, żołnierze z Jednostki Wojskowej 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie na czele z dowódcą Garnizonu Ostrów Mazowiecka płk. Janem Glińskim, 40. Drużyna Harcerska im. Aleksandra Kamińskiego z Kosowa Lackiego z phm. Hanną Ratyńską i phm. Małgorzatą Wojtczuk,14 Drużyna Harcerska „Sokoły” z Prostyni z phm. Ewą Roguską, Hufiec ZHP im. Janusza Korczaka z hm. Barbarą Kozłowską, 33 Sokołowska Drużyna Harcerska im. Danuty Sidzikówny „Inki”, 13 Sokołowska Drużyna Harcerska im. Elżbiety Zawackiej, 92 i 93 Sokołowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku – Duchy Lasu, 3 Gromada Zuchowa „Dzielne Plastusie” z Sokołowa Podlaskiego, przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim, przedstawiciele Sadowieńskiego Klubu Seniora, poczty sztandarowe ze szkół: Zespół Szkół Salezjańskich im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim, Liceum Ogólnokształcące i szkoła branżowa im. Orła Białego oraz przedstawiciele klasy mundurowej, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Kosowa Lackiego, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jasienicy, Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni, Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Glinie, Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Małkini Górnej, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej.
Uroczystość rozpoczęła się przy żwirowni o godz. 12.00. Tu licznie zebranych powitał proboszcz parafii Prostyń ks. kan. Józef Poskrobko. Tu uformowana została kolumna, której czoło stanowił drewniany krzyż niesiony przez harcerzy, następnie kroczyły poczty sztandarowe,przedstawiciele klasy mundurowej z Kosowa Lackiego, uczniowie, księża, siostry zakonne i bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy bliższych i dalszych miejscowości. Drogę Krzyżową prowadził ks. kan. Józef Poskrobko. Rozważania poszczególnych stacji Męki Pańskiej wiązały się z tragicznymi losami ludzi, którzy byli więźniami nazistowskich obozów w Treblince. Po dojściu do Pomnika w Miejscu Straceń wszystkich biorących udział w uroczystości powitał dyrektor Muzeum w Treblince p. dr Edward Kopówka. Szczególnie ciepło przywitał byłych więźniów karnego obozu pracy – p. Zygmunta Chłopka i p. Jana Zawadzkiego. Mszę Świętą sprawował ks. bp Tadeusz Pikus. W kazaniu ks. biskup nawiązał do ewangelii mówiącej o zbożu i o chwaście. Każdy sam wybiera swoją drogę, jaką ma do przebycia. Jeśli na tej drodze najważniejszy będzie Bóg - człowiek będzie jak zboże, ale jeśli będzie polegać tylko na ludziach, z dala od Boga – może stać się chwastem. Ks. biskup przypomniał historię obozów w Treblince i nakreślił obraz życia i śmierci tutejszych więźniów. Nawet w takich skrajnych warunkach ludzie mieli w sobie człowieczeństwo, które pomagało przeżyć sobie i współbraciom, kiedy inni ludzie gotowali im tragiczny los. Zakończeniem rozważań ks. biskupa było wołanie: „Nigdy więcej wojny!”. W oprawę Mszy Świętej włączyli się przedstawiciele harcerzy, władz gminy i lokalnej społeczności. Była też możliwość wyspowiadania się w polowych konfesjonałach. Po nabożeństwie dyrektor p. Edward Kopówka odczytał list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Piotra Glińskiego dotyczący wydarzeń w Treblince. Następnie odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Prostyni. Zakończeniem uroczystości było złożenie wieńców pod Pomnikiem.
To wydarzyło się dawno. Są jednak jeszcze osoby, które pamiętają tamte czasy. Żyją i świadczą o ludziach, którzy z niewiadomych powodów odrzucili Dobro, a wybrali nienawiść. Jeszcze rosną tu stare drzewa, które pamiętają tamte czasy, jeszcze leżą kamienie, po których chodzili tamci ludzie. I wszyscy oni jednym chórem wołają: „Nigdy więcej wojny!”.

GALERIA

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90