Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

b_180_135_16777215_00_images_stories_inne_1_popielec_2017_JPII_PB110390.JPG

Mija kolejna rocznica wielkiego wydarzenia w dziejach Polski – po 123 latach niewoli nasz kraj wreszcie odzyskał niepodległość! 11 listopada 1918 roku zakończyła się wielka wojna światowa, zmieniająca dotychczasowy ład polityczny w Europie. Upadły wówczas cztery wielkie imperia: Austro-Węgry, Niemcy, Rosja i Turcja, a powstały samodzielne państwa: Austria, Czechosłowacja, Estonia, Finlandia, Jugosławia, Litwa, Łotwa, Węgry i Polska.

Niepodległość została przyjęta entuzjastycznie, ale też z niedowierzaniem, że po tylu latach walk, zmagań z zaborcami, ucisku i niepewności, Polacy wreszcie uzyskali wolność. Dzień Odzyskania Niepodległości najpierw miał charakter wojskowy. Dopiero w roku 1937 uzyskał rangę święta państwowego. Uroczyste obchody tego dnia świętowano zaledwie dwa razy, ponieważ podczas II wojny światowej było to niemożliwe, a potem Święto Niepodległości zniesiono. Narodowe Święto Niepodległości przywrócono dopiero w roku 1989. Od tamtego czasu Polacy w dniu 11 listopada mogą swobodnie czcić wolną Ojczyznę.
W parafii Prostyń 11 listopada o godz. 9.00 została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP. Nabożeństwo uświetniła obecność pocztów sztandarowych ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Prostyni i Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie. Msza Św. koncelebrowana była przez ks. kan. Ryszarda Zalewskiego, ks. kan. Krzysztofa Maksimiuka, ks. Błażeja Samociuka i ks. Łukasza Suszko. Na początku proboszcz parafii Prostyń ks. Ryszard Zalewski przywitał zebranych i przytoczył słowa wiersza Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”. Kazanie głosił ks. Błażej Samociuk. Zaczął od wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Była to wspólna recytacja z obecnymi w kościele. Ks. Błażej mówił o miłości do Ojczyzny. Nawiązał także do słów kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”. Podczas nabożeństwa chór parafialny z p. Dariuszem Chudym intonował pieśni patriotyczne: „Bogurodzica”. „Gaude Mater Polonia”, „Ojczyzno ma”, „Z dawna Polski” i „Boże coś Polskę”. Następnie wszyscy udali się na pobliski cmentarz, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbywała się dalsza część uroczystości. Najpierw odśpiewano hymn państwowy, a następnie p. Wojciech Jakubik, nauczyciel historii, w krótkiej przemowie przedstawił dzieje państwa polskiego od czasów rozbiorów do dwudziestolecia międzywojennego. Potem p. Krystyna Uziębło wyrecytowała wiersz o Grobie Nieznanego Żołnierza. Głos zabrali także uczestnicy zgromadzenia, którzy zwrócili uwagę na konieczność przekazywania młodemu pokoleniu historii i tradycji polskiej oraz dostrzegli obowiązek podtrzymywania tego dziedzictwa. Odśpiewano też kilka pieśni patriotycznych i żołnierskich, inicjatorem ich był ks. kan. Ryszard Zalewski. Przypieczętowaniem uroczystości był wpis do Księgi Pamiątkowej Grobu Nieznanego Żołnierza, jako wyraz jedności i szacunku do tych, którzy polegli za wolną Ojczyznę.

ZDJĘCIA

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90