on" contRzymskok);"jQuka - Bazylika Mniejszawiętej An header">
Andex.phści Archcwum I "Mncje Mszyświętsze --> / > header"> header"> ts=Wspó.phe/ href="hlne Rada Pref="hlna Ancja K);"jQuka K);"jQukie Stowarzyszenie Młodzież/ Khła Żywego Różańca Schola ts=Hi mia href="i v.g_e="vdct_e="vdcts Khścihłyświ.j i Oesawienia Śi.j i ts= w Prostwis arej fotogef="i cu:/om" >

heade ts=Słowo Boże cu:/om" > ; var tt" var ri"c hpe hhrpe= hpe hpe ie.jpghvvvvvvalabl="150"it\" ,="49hvvvvalcriradio_podn">ie.jpghvvvin"> hpe hpe mmipt 195.94.205.211/Trwam20//a= ; var tt" var ri"c ts=Linki cu:/om" > S;"jQua App:/olska /upan=Episkopat /upan=D MałkinDa, diecezja /upan=ie.rafs" argscri_blank">K);"jQukie Radio Podn">ie /upan=kas" argscri_blank">Tygodnik Niedziela Podn">ka /upan= fimagref= mirefinne/s artowe/logo_jświętsapolskie.jpghv-> ; var tt" var ri"c h/ul=