Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

b_180_135_16777215_00_images_stories_inne_1_popielec_axp.JPG


Przez osiem dni, po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, po Mszy św. wokół kościoła, odbywają się procesje z Najświętszym Sakramentem.
Oktawa Bożego Ciała jest szczególnym czasem łaski. Dlatego Kościół zachęca nas do tego, byśmy nie zmarnowali okazji do zdobycia tych łask i jak najpełniej z nich korzystali.

 

W naszej bazylice,  w Niedzielę Oktawy Bożego Ciała, Mszę św., koncelebrowało pięciu kapłanów: ks. kanonik Krzysztof Maksimiuk, ks. Paweł Rytel Andrianik, ks. Tomasz Przewoźny, ks. Błażej Samociuk oraz ks. Łukasz Suszko. Był to też czas modlitwy za dar kapłaństwa, w rocznicę Ich święceń.
W tym dniu, w kaplicy w Wólce Okrąglik wierni modlą się podczas uroczystości odpustowych ku czci 108 Męczenników Polskich. W swojej homilii ks. Krzysztof Maksimiuk przybliżył życiorysy sześciorga błogosławionych mających związek z naszą diecezją:


"Ojciec Święty Jan Paweł II 13 czerwca 1999 ogłosił błogosławionymi stu ośmiu męczenników II wojny światowej

10 października 2004 roku ks. bp Antoni Dydycz poświęcił kaplicę w Wólce Okrąglik i nadał tytuł 108 Męczenników Polskich. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz tych błogosławionych. Obok ołtarza powieszonych zostało 6 mniejszych obrazów przedstawiających 6 męczenników, którzy pochodzili lub pracowali w diecezji drohiczyńskiej. Są to:
Siostra Wołowska, Niepokalanka, pewien czas pracowała w Wirowie. Później była przełożoną klasztoru pod Warszawą. Siostry przechowywały dzieci żydowskie, zanim nie znajdą dla nich bezpiecznego miejsca. Aresztowano siostrę. Prosiła, by pozwolono zabrać krzyż zakonny. Żandarm rzucił krzyż na ziemię. Siostra podniosła mówiąc: Jezu, to dla Ciebie, za naszą biedną Polskę. Rozstrzelana wraz z innymi i to w straszny sposób. Kazano ułożyć się szczelnie w dole, a później strzelano i rzucano granaty.
Ks. Edward Grzymała urodził się w Kołodziążu. Pracował w wielu parafiach na zachodzie Polski. Zagazowany w Dachau. Miał wtedy 34 lata.
Ks. Antoni Beszta Borowski, proboszcz w Bielsku Podlaskim. Wraz z innymi rozstrzelany w lecie Pilickim koło Bielska Podlaskiego.
Ks. Michał Woźniak urodzony w 1875 roku. Ukończył Seminarium Duchowne w Warszawie. W 1920 roku objął obowiązki proboszczowskie w Kamionnej. Trudne były warunki. Moskale wysadzili wieże, kościół był nieczynny. Ale już w czerwcu 1921 roku kościół był czynny. Ks. Michał żył skromnie, dzielił się z innymi tym co posiadał. W 1923 roku przeniesiony został do Kutna. W 1941 roku został uwięziony. Po okrutnych torturach w obozie w Dachau, zmarł 16 maja 1942 roku mając 67 lat.
Ks. Mieczysław Bohatkiewicz urodził się w 1904 r. na Wileńszczyźnie. Był prefektem Niższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Gdy w 1939 roku weszli Sowieci, musiał uciekać. Bardzo gorliwie pracuje w różnych parafiach. W listopadzie 1941 roku przenosi się do Dryssy. Ludzie przyjmują z radością, nie mieli księdza w tej parafii przez 20 lat. Według gestapo pracował zbyt gorliwie. Został aresztowany. W więzieniu załamał się psychicznie. Bał się cierpienia i śmierci. Przeniesiono go do celi śmierci, gdzie już byli księża Pyrtek i Maćkowiak. To spotkanie dodało mu sił. W brewiarzu napisał: Idę w dzisiejszą noc na śmierć, ja i moi konfratrzy z Ikaźni. Idę spokojnie i mam w Bogu nadzieję, że moje cierpienia i krew wysłużą mi zbawienie. Widocznie taka wola Boża, bo mogłem z Dryssy uciekać i skądinąd tak samo, ale bałem się, żeby wola Boża nie była w ten sposób pogwałcona i żebym później przy śmierci nie mieć wyrzutów sumienia. Po spowiedzi i napisaniu listów pożegnalnych byli gotowi na śmierć. 4 marca 1942 roku przez żandarmów zostali wywiezieni i w lesie rozstrzelani. W chwili rozstrzelania wykrzyknęli Niech żyje Chrystus Król.
Ks. Władysław Maćkowiak urodził się w 1910 roku w Sytkach, w parafii Drohiczyn. Święcenia kapłańskie otrzymał w Wilnie. Był wikariuszem w Ikaźni. Wybuchła wojna, proboszcz ucieka przed sowietami. Ks. Władysław zostaje sam w 4 i poł tysięcznej parafii . W 1941 r ks. biskup do pomocy przysyła ks. Pyrtka. Za zbyt gorliwą pracę wydano na nich wyrok śmierci. Wiedzieli o tym. Ks. Maćkowiak pojechał do arcybiskupa do Wilna poradzić się co ma czynić. Ks. arcybiskup zostawił to ich sumieniu.
3 grudnia 1941 r. gestapo aresztuje ks. Maćkowiaka i umieszcza w więzieniu w Brasławiu. Znęcano się, katowano go. Dołączono do niego ks. Pyrtka. Ks. Maćkowiak wiedział, że jego rodzinę wywieziono na Syberię. Dlatego list pożegnalny skierował do arcybiskupa Jałbrzykowskiego. Pisał: …idę złożyć ostatnią ofiarę z życia, za trzy godziny stanę przed Panem…cieszę się, że Bóg mnie wybrał, a nade wszystko dodaje łaski i sił, bo wszyscy trzej jesteśmy spokojni. Ks. Władysław i jego dwaj współbraci zostali rozstrzelani 4 marca 1942 roku w lesie Borek koło Berezwecza.
Jezus wysłał uczniów, aby głosili Dobrą Nowinę. Wrócili uradowani. Jezus powołuje i wysyła również dziś. Wysyła nie tylko kapłanów. Wszyscy mamy być głosicielami Dobrej Nowiny".

GALERIA

 

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90